Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

18 грудня 2008 року відбувся круглий стіл Студентської наукової групи кафедри банківської справи на тему: «Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні»

У круглому столі взяли участь заступник керуючого банку АТ « Форум» Бідун М.Г., к.е.н., професор Івасів Б.С., к.е.н., доцент, заступник декана факультету банківського бізнесу Галапуп Н.Д., к.е.н., доцент Стубайло Т. С., к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., викладач Прийдун Л.М., Сарабун Т., студентка групи БС-33, Голова Студентської наукової групи кафедри банківської справи ТНЕУ, Савчин О., студентка групи БС-38, Чорній Н., студент групи БС-31.

Детальніше...

 

18 лютого 2009 року кафедрою банківської справи був проведений методичний семінар на тему «Методика проведення модульного контролю в умовах реформування вищої школи».

Із доповіддю на тему « Методика проведення модульного контролю в умовах реформування вищої школи» виступила  к.е.н., ст. викладач Балянт Ганна Романівна. У доповіді було акцентовано увагу на сутності кредитно-модульної технології організації навчального процесу, зокрема на методичному забезпеченні модулів та контролі успішності навчання студентів за допомогою модульно-рейтингової системи навчання.

Детальніше...

 

17 грудня 2008 року відбулось засідання круглого столу на тему «Банківська система України в умовах світової фінансової кризи»

Сучасне покоління молодих науковців формується в умовах постійних змін та нестабільності національної економіки. За роки незалежності Україна так і не виробила чіткої стратегії реформування вітчизняної економіки і не створила міцної законодавчої бази. Ці негативні аспекти особливо гостро проявляються в кризові періоди, один з яких ми переживаємо сьогодні.

Детальніше...

 

24 листопада 2008 року відбувся круглий стіл Студентської наукової групи кафедри банківської справи на тему: «Вплив світової фінансової кризи на банківську систему України».

У круглому столі взяли участь д.е.н, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Дзюблюк О.В., к.е.н., доцент Чайковський Я.І., к.е.н., доцент, проректор з гуманітарної освіти та виховання Адамик Б.П., к.е.н., доцент Стубайло Т.С., к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., Сарабун Т., студентка групи БС-33, Голова Студентської наукової групи кафедри банківської справи ТНЕУ, Чорній Н., студент групи БС-31,   Горбова І., студентка групи БС-31, Савчин О., студентка групи БС-38, Шушкевич О., студентка групи БС-38.

Детальніше...