Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

18 лютого 2009 року кафедрою банківської справи був проведений методичний семінар на тему «Методика проведення модульного контролю в умовах реформування вищої школи».

Із доповіддю на тему « Методика проведення модульного контролю в умовах реформування вищої школи» виступила  к.е.н., ст. викладач Балянт Ганна Романівна. У доповіді було акцентовано увагу на сутності кредитно-модульної технології організації навчального процесу, зокрема на методичному забезпеченні модулів та контролі успішності навчання студентів за допомогою модульно-рейтингової системи навчання.

Детальніше...

 

17 грудня 2008 року відбулось засідання круглого столу на тему «Банківська система України в умовах світової фінансової кризи»

Сучасне покоління молодих науковців формується в умовах постійних змін та нестабільності національної економіки. За роки незалежності Україна так і не виробила чіткої стратегії реформування вітчизняної економіки і не створила міцної законодавчої бази. Ці негативні аспекти особливо гостро проявляються в кризові періоди, один з яких ми переживаємо сьогодні.

Детальніше...

 

24 листопада 2008 року відбувся круглий стіл Студентської наукової групи кафедри банківської справи на тему: «Вплив світової фінансової кризи на банківську систему України».

У круглому столі взяли участь д.е.н, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Дзюблюк О.В., к.е.н., доцент Чайковський Я.І., к.е.н., доцент, проректор з гуманітарної освіти та виховання Адамик Б.П., к.е.н., доцент Стубайло Т.С., к.е.н., ст. викладач Балянт Г.Р., Сарабун Т., студентка групи БС-33, Голова Студентської наукової групи кафедри банківської справи ТНЕУ, Чорній Н., студент групи БС-31,   Горбова І., студентка групи БС-31, Савчин О., студентка групи БС-38, Шушкевич О., студентка групи БС-38.

Детальніше...