Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Наукові семінари кафедри

ПЛАН

проведення наукових та науково-технічних заходів

  кафедрою банківської справи на 2016-2017 навчальний рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці від кафедри

1.

Науковий семінар:

«Новітні продукти та технології у банківській діяльності»

жовтень,

2016 р.

доц. Галіцейська Ю.М.

ст. викладач Метлушко О.В.

2.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція: «

«Перспективи розвитку банківської системи у глобальному фінансовому середовищі»

жовтень,

2016р.

професорсько-викладацький склад кафедри і студентські наукові гуртки «Банківський аналітик» та «Грошова парадигма»

3.

 

Круглий стіл:

«Розвиток та сучасний стан банківського кредитування в Україні»

березень, 2017 р.

доц. Сороківська З.К.

викладач Сегеда Л.М.

студентські наукові гуртки «Банківський аналітик» та «Грошова парадигма»

4.

Науковий семінар:

«Напрями соціальної відповідальності банківських установ в Україні із врахуванням світового досвіду»

травень,

2017 р.

доц. Стечишин Т.Б.

доц. Левченко Р.В.

Затверджено на засіданні кафедри банківської справи, протокол № 1 від 29 серпня 2016 року.