Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

17 грудня 2008 року відбулось засідання круглого столу на тему «Банківська система України в умовах світової фінансової кризи»

Актуальність та важливість даної проблеми лягла в основу проведення Студентським науковим гуртком при кафедрі банківської справи ТНЕУ круглого столу на тему « Банківська система України в умовах світової фінансової кризи» 17 грудня 2008 року. В роботі круглого столу взяли участь учасники наукового гуртка, викладачі кафедри банківської справи, представник банку « ВТБ» Шиманський М. Ю. та керівник Тернопільської міської молодіжної організації « Батьківщина молода» Намісняк Ю.
В ході роботи круглого столу було заслухано та проаналізовано виступи членів гуртка. Зокрема, Рудан Віталій інформував про вплив світової фінансової кризи на ліквідність банківської системи України, а Гринчак Наталія запропонувала можливі шляхи виходу з кризи. Подальша робота круглого столу базувалася на обговоренні дискусійних питань та визначенні основних напрямків покращення фінансового становища вітчизняних банків. Як зазначив Шиманський М. Ю. головними проблемами банківської сфери на сьогодні є відтік капіталів, збільшення рівня кредитів з високим ризиком неповерненості та втрата довіри з боку населення до банківської системи України. Після цікавого обговорення проблемних питань учасники круглого столу прийшли до  висновку, що лише узгоджені дії уряду, НБУ та комерційних банків можуть забезпечити успіх у подоланні негативних наслідків фінансової кризи в Україні.
Студентський науковий гурток при кафедрі банківської справи ТНЕУ продовжує активно досліджувати проблеми банківської сфери в умовах фінансової кризи та аналізувати їх на щотижневих засіданнях.