Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

12 квітня 2016 року СНГ кафедри банківської справи «Банківський аналітик» було проведено науковий семінар на тему: «Переваги та недоліки різних монетарних режимів і преспективи їх використання»

 
Зі вступним словом виступила  заступник голови гуртка, Марія Вільшанська, представивши присутніх на семінарі д.е.н., професора Дзюблюка О.В.,  к.е.н., доцента  Сороківську З.К.,  к.е.н., старшого викладача Метлушко О.В та кураторів гуртка к.е.н., доцента Забчук Г.М. та викладача Рудана В.Я. Марія Вільшанська наголосила на актуальності обраної тематики, оскільки на сьогоднішній день одним із найбільш важливих завдань в Україні є розробка і запровадження нових підходів  та інструментів  для підвищення ефективності грошово-кредитної політики з метою подолання макроекономічної нестабільності.
 
Із змістовними доповідями виступили члени гуртка: Марія Полянська, Ольга Гнатів та Вікторія Микитюк.
Зокрема, з доповіддю на тему  «Теоретичні засади монетарних режимів» виступила студентка групи  ФБС-21 Марія Полянська. У доповіді обгрунтовано переваги і недоліки видів грошово-кредитної політики, значну увагу приділено характеристиці режиму інфляційного таргетування. Доповідач  зазначила, що за даними МВФ у 2005 р. інфляційне таргетування застосовували 22 країни (зокрема, Швеція, Канада, Австрія, Фінляндія), а також дослідила показники інфляції і ВВП у даних країнах до і після використання даного режиму.
 
Студентка групи ФБС-31 Микитюк Вікторія  у своїй доповіді «Монетарна політика ФРС та ЄЦБ: вибір монетарних режимів» дослідила  особливості реалізації в США режиму без номінального якоря, а також забезпечення цінової стабільності Європейського центрального банку (чиний потенціал «двох опор»). У доповіді було звернуто особливу увагу на  Закон Хамфрі – Хокінса, де визначено орієнтири монетарної політики. Цим законом встановлено: щолютого кожного року Федеральний резерв має оголошувати публічно його цілі зростання грошей та кредиту і всередині року він має переглядати ці цілі і, в разі необхідності, коригувати їх.
 
З доповіддю «Преспективи вибору монетарних режимів в Україні» виступила студентка групи ФБС-31 Ольга Гнатів. Акцептувала увагу присутніх, на тому, що оптимальним монетарним режимом повинен бути режим таргетування валютного курсу, однак з метою мінімізації негативних ризиків пов’язаних із цим режимом Необхідно вжити заходів із дедоларизації економіки, удосконалення валютного законодавства, узгодженості монетарної та фіскальної політики, формування економічної стратегії України спрямованої не на виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду та залучення міжнародної фінансової допомоги, а на розвиток внутрішнього ринку. За таких умов режим валютного таргетування матиме значно більше переваг, ніж негативних наслідків для вітчизняної економіки.
 
Після виступу доповідачів, учасники наукового семінару  активно обговорювали проблемні та дискусійні питання.
Під час жвавої дискусії гуртківці дійшли до висновку, що  політика монетарного таргетування має сенс, коли рівень інфляції незначний. В Україні, де інфляція дорівнює 30%, про інфляційне таргетування не може бути мови. Тому такі розмови — лише намагання мати розумний вигляд на тлі відсутності політики досягнення макроекономічної стабільності.
 
Заступник голови студентського  наукового гуртка  Марія Вільшанська висловила подяку доповідачам за ґрунтовні доповіді та всім присутнім за доповнення та обговорення.