Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

28 жовтня 2016 року на кафедрі банківської справи відбувся семінар на тему «Новітні банківські продукти і технології».

К.е.н., доцент, Галіцейська Ю. М. у своїй доповіді дала характеристику новітніх банківських продуктів і технологій і зазначила тенденції сучасного етапу розвитку сфери банківських послуг. Викликала особливий інтерес розповідь Юлії Миколаївни про банківські лабораторії зі створення інновацій, найвідомішими з яких є Standard Bank (ПАР), Capital One (США), Commonwealth Bank (Австралія), Citi (США), Visa (США), Chase Bank (США) та BBVA (Іспанія). Також вона зазначила, що актуальними тенденціями в сфері банківських інновацій є індивідуалізація, робота в стилі 24/7, орієнтація на представників, малого та середнього бізнесу, голосова взаємодія, переносні платіжні девайси,  консалтинг нового рівня  (роботизація фінансових послуг), банкінг речей, активна соціальна взаємодія та монетизація даних. Галіцейська Ю. М. виділила проблеми й окреслила перспективи розвитку та застосування новітніх продуктів і технологій в банку, серед яких є  поширення інтернету, надійність електронних каналів надання послуг, залучення нових споживачів інноваційних послуг, модернізація телекомунікаційних систем, високий рівень конкуренції з боку небанківських установ.

Із доповідю на тему «Цифровий банк: міф чи реальність?» виступила к.е.н., старший викладач Метлушко О. В. Вона зазначила, що концепція Digital Banking – це зручність і простота, можливість здійснювати в Інетрнет-банкінгу різні затребувані типи взаємодії, мультидоступ, кастомізація, а також використання сучасних технологій з боку банку, які забезпечують продуктивність, надійність, відмовостійку роботу в режимі 24/7/365, безпеку і зручність адміністрування. Ольга Володимирівна розповіла про хвилі інновацій в банкінгу та моделі цифрового банкінгу, а також зазначила ключові вимоги до банків третьої хвилі з точок зору споживача, інвестора і самого банку. Метлушко О. В. окреслила перспективи розвитку Digital Banking та зазначила, що основними перешкодами для зростання цифрового банкінгу в Україні є низький рівень проникнення інтернету; валютні обмеження, встановлені НБУ; недовіра українців до банківської системи.

Тема семінару викликала цікаву дискусію, де кожен бажаючий висловив свою думку. Зокрема, к.е.н., доцент Адамик Б. П. припустив, що через кілька років із стрімким розвитком новітніх технологій операції з платіжними картками зникнуть. Д.е.н., професор Дзюблюк О. В. зазначив, що новітні технології ніколи не витіснять традиційні банки, як і карткові рахунки не витіснили операції з готівкою, адже основним критерієм є готовність клієнтів до споживання послуг, що пропонуються.

Після жвавого обговорення усі зійшлися на думці, що банківська система України переживає етап якісної трансформації і готова до оновлення за рахунок впровадження та використання новітніх продуктів і технологій. На дистанційне обслуговування є величезний попит, адже люди вже оцінили його переваги.

Підсумувала результати наукового семінару Іващук О. О., подякувавши усім за плідну працю та активне обговорення проблематики наукового семінару.