Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Як про фінансову грамотність розповідали на факультеті банківського бізнесу

Ольга Олегівна Іващук наголосила на актуальності даних питань, оскільки саме молодь, зокрема, студенти є носіями прогресивної свідомості та цінностей найближчого майбутнього. Водночас дана категорія, на відміну від дітей, може мати сформовану думку щодо фінансової системи та бути носієм певних стереотипів. Також слід зазначити, що більшість молодих людей усього світу не схильні до заощаджень та планування фінансового майбутнього.
Продовжили розкривати задану тематику студенти двох наукових гуртків кафедри банківської справи – «Грошової парадигми» та «Банківського аналітика». Голови студентських наукових гуртків – Марія Марусин та Марія Вільшанська за допомогою мультимедійних презентацій також розповіли про діяльність гуртків та організовані наукові заходи.
Студентами-гуртківцями також були озвучені поради як навчитися заощаджувати, як вберегти себе від кібер-шахраїв, що потрібно знати про пластикові картки, яка різниця між кредитною та дебетною картками.
Просвітницька робота з молоддю є особливо важливою та перспективною з точки зору підвищення загального рівня фінансової грамотності населення. Саме ця категорія найближчим часом стане найважливішим споживачем фінансових послуг, формуватиме економічне «обличчя» країни. Крім того, молодь може виступати в якості радника з фінансових питань для інших поколінь, як старшого, так і для молодшого.
Проведена зустріч дала змогу всім учасникам зрозуміти просту істину: нестабільне фінансове становище людині краще попередити, аніж подолати його, що можливо лише завдяки підвищенню рівня фінансової грамотності та опануванню мистецтва ощадливості.


Автор – студентка факультету банківського бізнесу

 Марія Вільшанська