Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

«Сучасний стан та проблеми активізації банківського кредитування в Україні».

 

 

16 травня 2017 року в контексті святкування тижня банкіра кафедра банківської справи провела круглий стіл за участі наукових гуртків «Грошова парадигма» та «Банківський аналітик» на тему: «Сучасний стан та проблеми активізації банківського кредитування в Україні». Засідання було проведено в урочистій формі та з піднесеним настроєм в конференц-залі Євростудії Тернопільського національного економічного університету.                   

Модератор круглого столу Іващук Ольга Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи представила гостей заходу:          Соляра Я. В., начальника філії Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» та Ігнатова Ю. О., керівника відділення «Дружба» АТ «Приватбанк» м. Тернопіль.                                                                                               

На заході були присутні Дзюблюк Олександр Валерійович, доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи ТНЕУ та викладачі кафедри банківської справи.                                                                  

До вітального слова було запрошено Соляра Ярослава Володимировича, який загострив увагу на проблемах в заставах, іпотеках та тендерах по залученню коштів громад на депозити. Ігнатов Юрій Олександрович в своїй промові наголосив на тому, що аграрний сектор є одним з найприбутковіших, тому банки активно почали вивчати саме цей сегмент бізнесу. Перспективою він вбачає збільшення кредитних програм та здешевлення кредитних ресурсів.          

Першою представити свою доповідь на тему: «Грошово-кредитна політика НБУ та проблеми кредитування банківської системи» було запрошено Марусин Марію, голову студентського наукового гуртка «Грошова парадигма», студентку групи ФБСм-12. Марія виділила основні проблеми діяльності НБУ: масова втеча вкладників, токсичні активи та необхідність реструктуризації банківської системи, зниження якості кредитного портфелю, непродумане рефінансування, низький рівень інвестицій. Студентка наголосила на тому, що НБУ варто запровадити відкритість діяльності, підняти свою підзвітність та скоординувати дії.                                                                                       


Сегеда Людмила Миронівна, викладач кафедри банківської справи розкрила тему: «Банківське кредитування реального сектору економіки України». В своїй доповіді Людмила Миронівна проаналізувала макроекономічні чинники, що негативно впливають на розвиток реального сектору; динаміку наданих кредитів банками України та проблемних кредитів за 2008-2017 рр.; основні чинники що стримують розвиток кредитування реального сектору в Україні; динаміку збиткових підприємств та рівня рентабельної залежності від імпорту. Вирішити всі проблеми можна за рахунок тісної взаємодії усіх учасників фінансово-кредитного ринку.                

Змістовно та обґрунтовано Сороківська Зоряна Казимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи представила свою доповідь на тему: «Аналіз кредитування населення в сучасних умовах розвитку економіки України». Зоряна Казимирівна наголосила на тому, що саме від розвитку споживчого кредитування залежить підвищення та формування платоспроможного попиту населення, а, отже, і загалом розвиток економіки. Було проведено аналіз динаміки обсягів кредитування фізичних осіб з 2005-2017 рр. Задля розвитку кредитування населення в Україні необхідно подолати кризові явища: досягнення стабільності валютного курсу, зниження інфляційних процесів, покращення якості активів банківської системи, збільшення ресурсної бази, покращення інвестиційного клімату та відновлення довіри населення.                                                                                              

Далі доповідала Марія Вільшанська, студентка групи ФБСм-11, голова СНГ «Банківський аналітик» із темою своєї доповіді: «Світовий досвід стимулювання кредитування реального сектору економіки». Студентка зауважила, що вітчизняна економіка та банківська система України з часів здобуття незалежності з певною регулярністю піддається впливу кризових явищ. Особливо гострою проблема активізації кредитування реального сектору економіки постала в період сьогоднішньої фінансово-економічної кризи. Найбільшу частку в кредитному портфелі банківської системи України займають кредити оптової та роздрібної торгівлі. Друге місце за спрямуванням кредитних коштів займає переробна промисловість (25,15% кредитного портфеля). Марія сказала, що в частині стимулювання кредитування реального сектору варто запровадити структурне рефінансування, підвищити контроль за цільовим використанням коштів рефінансування, а також знизити ключові процентні ставки. Механізмом стимулювання кредитування реального сектору економіки у розвинутих країнах світу є діяльність спеціалізованих банків розвитку. Та в Україні банки розвитку дотепер так і не розпочали функціонувати повною мірою, незважаючи на тривалі спроби створення законодавчих та операційних умов діяльності. На закінчення студентка звернула увагу на те, що для ефективного впровадження світового досвіду у вітчизняну практику кредитування реального сектору потрібно не лише адаптація основних його положень, а й політична воля та виважені рішення монетарної влади.                                                                                           

Після прослуховування доповідей професорсько-викладацький склад разом зі студентами перейшли до активного обговорення тематики круглого столу.                                                                                                      

Малахова Олена Леонідівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи зазначила, що на сьогодні тіньова економіка складає 25%. І це лише за офіційними даними. Упродовж трьох тижнів з моменту підписання Президентом України закону, який вносить зміни в роботу фізичних осіб-підприємців, було закрито 158,186 тис. підприємств фізичних осіб. В Україні потрібно створювати сприятливий клімат для розвитку економіки.                   

Студентка ФБСм-11 Марія Вільшанська звернула увагу на те, що, на жаль, існують значні прогалини в полі споживчого кредитування в національній економіці.                                                                          Студентка ФБСм-12 Марія Марусин зауважила, що у період фінансової кризи в США застосовували план Полсона, основний компонент якого – право на емісію казначейських боргових зобов’язань на суму до 700 млрд. дол. для фінансування викупу у банків проблемних активів (головним чином, цінних паперів, прив’язаних до іпотечних кредитів). У США на той час емісія становила 41% грошової бази. Але такий план можна застосовувати лише в тій країні, де є довіра до регулятора. В нас простежується протилежна ситуація – недовіра до НБУ з боку населення.                                                               

Було задане запитання: «Чи створення ринку землі вплине певним чином на аграрний сектор?», на яке Сегеда Людмила Миронівна, викладач кафедри банківської справи, відповіла, що в Україні вже був досвід створення земельного банку, але він банкрутував і не виконував належно своїх функцій.        

Бернатович Василь, студент групи ФБС-41 зауважив, що ми не можемо вимагати від Центрального банку того, чого він виконувати не має. Адже НБУ не відповідає за рівень економічного розвитку, на відміну від ФРС чи ЄЦБ. Тому нам варто підвести законодавство, наприклад, до європейського зразку. Підсумував тематику круглого столу Дзюблюк Олександр Валерійович, доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи ТНЕУ, який подякував учасникам за змістовні доповіді та дискусії. Було зазначено, що питання кредитування є набагато ширшим, аніж питання банків розвитку. Наша економіка знаходиться у такому стані занепаду, що один банк розвитку не допоможе точно. «Чи добрим є розвиток аграрного сектора для перспективи? Так, добре, що він розвивається, але погано, що розвивається лише він». Щодо валютної політики, то гривню відпустили у вільне плавання. Як наслідок, вона просто «розвалилась». Жодна банківська система не витримає трьохразової девальвації національної валюти, у тому числі Україна. Адже при обвалі курсу валиться вся грошова система. Коли немає депозитів, то, відповідно, відсутнє і кредитування. Поки не запрацює кредит, ми будемо рухатись від девальвації до девальвації. Якщо не буде змінено цього, то перспективи для економічного розвитку України зводяться до нуля.        

Модератор круглого столу Іващук Ольга Олегівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи подякувала усім студентам та викладачам за активне обговорення тематики круглого столу.