План

проведення наукових та науково-технічних заходів

кафедрою банківської справи на 2017-2018 навчальний рік

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці від кафедри

1.

Науковий семінар:

«Інституційна роль державних банків у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України»

жовтень,

2017 р.

доц. Чайковський Я.І.

викладач Сегеда Л.М.

2.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція: «

«Банківська система України: стабілізація та драйвери зростання»

жовтень,

2017р.

професорсько-викладацький склад кафедри і студентські наукові гуртки «Банківський аналітик» та «Грошова парадигма»

3.

Круглий стіл:

«Реформування банківської системи у контексті глобалізаційних процесів»

листопад, 2017 р.

доц. Малахова О.Л.

ст. викладач Рудан В.Я.

4.

Круглий стіл:

«Банківська криза: ознаки виникнення та шляхи подолання»

травень,

2018 р.

Професорсько-викладацький склад кафедри,

студентські наукові гуртки «Банківський аналітик» та «Грошова парадигма»

Затверджено на засіданні кафедри банківської справи, протокол № 1 від 28 серпня 2017 року.

 

 

Завідуючий кафедрою

банківської справи ТНЕУ,

доктор економічних наук, професор                                                    О.В. Дзюблюк