ПЛАН

проведення наукових та науково-технічних заходів

кафедрою банківської справи на 2018-2019 навчальний рік

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці від кафедри

1.

Науковий семінар:

«Стратегічні орієнтири розвитку банківської системи України»

жовтень,

2018 р.

доц.  Чайковський Я.І.

доц.  Метлушко О.В.

2.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція: «Монетарні і фінансові аспекти стабільного економічного розвитку»

листопад,

2018р.

професорсько-викладацький склад кафедри і студентські наукові гуртки «Банківський аналітик» та «Грошова парадигма»

3.

Круглий стіл:

«Трансформація, інновації та фінансова стійкість банківської системи»

листопад, 2018 р.

доц. Забчук Г.М.

доц. Галіцейська Ю.М.

4.

Круглий стіл:

«Функціонування банківської системи України в умовах глобалізаційних викликів»

травень,

2019 р.

Професорсько-викладацький склад кафедри,

студентські наукові гуртки «Банківський аналітик» та «Грошова парадигма»

Затверджено на засіданні кафедри банківської справи, протокол № 1 від 27 серпня 2018 року.

 

 

 

 

Завідуючий кафедрою

банківської справи ТНЕУ,

доктор економічних наук, професор                                                    О.В. Дзюблюк