Дзюблюк Олександр Валерійович

Доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, завідувач кафедри банківської справи 

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Дзюблюк, Олександр Валерійович. Організація грошово-кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України [Текст] : дис...д-ра екон. наук: 08.04.01 / Дзюблюк Олександр Валерійович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2000. - 486 с.
  2. Дзюблюк, Олександр Валерійович. Організація грошово- кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Дзюблюк Олександр Валерійович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2001. - 32 с. 

Праці на сайті бібліотеки

 

Адамик Богдан Петрович 

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, декан факультету банківського бізнесу.  

Кандидатська дисертація: «Функції Національного банку в системі регулювання грошово-кредитних відносин в економіці України» – 1999 рік.

Праці на сайті бібліотеки

 

Балянт Ганна Романівна   

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: “Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин” – 2006 рік.

Праці на сайті бібліотеки

 

Галіцейська Юлія Миколаївна    

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки» – 2011 рік.

Праці на сайті бібліотеки

 

Забчук Галина Михайлівна    

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки» – 2010 р.

Праці на сайті бібліотеки

 

Іващук Ольга Олегівна

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація» – 2006 рік.

Праці на сайті бібліотеки

 

Малахова Олена Леонідівна    

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності» – 2004 рік.

Праці на сайті бібліотеки

 

Метлушко Ольга Володимирівна  

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Кандидатська дисертація: «Діяльність банків на ринку корпоративних цінних паперів» – 2012 р.

Праці на сайті бібліотеки

 

Левченко  Роксолана Володимирівна   

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків» – 2008 рік.

Праці на сайті бібліотеки

 

Ониськів Любов Мирославівна

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності» – 2014 рік. 

Праці на сайті бібліотеки

 

Рудан Віталій Ярославович  

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кадидатська дисертація: «Управління ліквідністю банківської системи України» - 2016 рік. 

Праці на сайті бібліотеки

 

Сегеда Людмила Миронівна  

Викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Праці на сайті бібліотеки

 

Сороківська Зоряна Казимирівна

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Ринок роздрібних банківських послуг: особливості формування та перспективи розвитку в Україні» – 2006 рік.

Праці на сайті бібліотеки

 

Стечишин Тетяна Богданівна

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків» - 2011 рік.

Праці на сайті бібліотеки

 

Чайковський Ярослав Іванович 

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Банківське кредитування підприємств в умовах ринкового реформування економіки» – 2003 рік.

Праці на сайті бібліотеки