23331072 1493319794069437 2532407075026351534 oВ межах проведення тижня фінансової грамотності відбувся брейн-ринг «Що? Де? Коли?» між студентами наукових гуртків «Фінансова просвіта / Financial education» (факультет фінансів), «Банківський аналітик» і «Грошова парадигма» (факультет банківського бізнесу).

Учасниками інтелектуальної гри стали команди «Акули фінансів», «Грошенята», «Золотий резерв», «Банківська мафія». 
Рада Старійшин у складі завідувача кафедри фінансів ім. С. І. Юрія професора Ольги Павлівни Кириленко, завідувача кафедри банківської справи професора Олександра Валерійовича Дзюблюка, декана факультету фінансів Андрія Ярославовича Кізими, професора Тетяни Олексіївни Кізими, декана факультету банківського бізнесу Богдана Петровича Адамика контролювали дотримання правил проведення інтелектуальної гри.

Всі команди продемонстрували високий рівень підготовки, логіку мислення та креативність. Під час гри розпалилась справжня напружена боротьба, кожна команда бажала стати переможцем і випередити конкурентів. Під час гри деякі запитання здалися аудиторії легкими, інші складними; були «проблемні» запитання, де гравці вловлювали логіку, але... їх відповіді виявлялись хибними. Команди раділи і аплодували, коли вдавалось знайти правильну відповідь. 
Бурхливу підтримку гравці отримали від своїх вболівальників.

За результатами гри перемогу здобула команда «Золотий резерв». Усі учасники брейн-рингу «Що? Де? Коли?» отримали сертифікати про участь у інтелектуальній грі.
Організатори брейн-рингу «Що? Де? Коли?» доценти кафедри фінансів імені С.І. Юрія Володимир Петрович Горин та Світлана Любомирівна Коваль, доцент кафедри банківської справи Ольга Олегівна Іващук вдячні членам команд, всім присутнім за шквал позитивних емоцій та гарний настрій.

Стаємо успішними та фінансово грамотними разом!

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=10#sigFreeIdab5a784b22

bsqq1P0FEGg31 жовтня 2017 року з ініціативи СНГ банківської справи «Банківський аналітик» відбувся науковий семінар на тему: «Проблеми забезпечення стабільності банківської системи України». Зі вступним словом виступила голова гуртка Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: завідувача кафедри банківської справи, доктора економічних наук, професора Дзблюка О.В., к.е.н., доцента Чайковського Я.І., к.е.н., доцента Метлушко О.В., кураторів гуртка к.е.н., викладача Рудана В.Я. та к.е.н., доцента Забчук Г.М. 

Зокрема, Ольга Гнатів наголосила на актуальності та проблематиці  даної теми, оскільки на сучасному етапі економічного розвитку в умовах трансформаційної національної економіки серед проблем, що аналізуються науковцями, суттєву частку займають питання пов’язані з виходом України з кризового стану. З доповідями, які детальніше розкривають ці питання та проблеми виступили студенти груп ФБС-31  Давидюк Олена, Грицуняк Ірина та ФБС-32 Пащук Ігор.

Доповідь на тему: «Причини та наслідки банківських криз в Україні» представила Давидюк Олена. Студентка розглянула та описала причини виникнення криз на різних етапах розвитку, а також їх вплив на подальший розвиток національної економіки. Наголосила на тому, що банківський сектор України перебуває у стані системної банківської кризи, що проявляється у показниках якості активів, згортанні обсягів кредитування, масштабів краху банків, одержавлення банківського бізнесу, нестабільності надходження заощаджень у банки, хвилі краху банків та виходу іноземних інвесторів з ринку.

Пащук Ігор представив доповідь на тему: «Аналіз ефективності антикризової політики в Україні, як основа забезпечення стабільності банківської системи». Ігор наголосив, що для НБУ першочерговим завданням антикризової політики стало підтримання ліквідності банківської системи на належному рівні, яке здійснювалося через рефінансування комерційних банків або через мобілізацію коштів у випадку надлишкової ліквідності. Студент визначив основні шляхи вдосконалення грошово-кредитної політики Національного банку України, які передбачають здійснення заходів у двох взаємопов’язаних напрямах – стабілізація національної валюти та стабілізація банківської системи, що передбачають ряд заходів спрямованих на відновлення довіри населення до банківського сектору. Також в межах монетарної політики для поліпшення проведення валютної політики рекомендується утримувати курс гривні на стабільному рівні за рахунок введення обмежень у вигляді валютного коридору.

Доповідь на тему: «Світовий досвід забезпечення стабільності банківської системи» представила Грицуняк Ірина. Студентка проаналізувала банківські системи провідних країн світу та основні напрями їх стабілізації. Наголосила, що у США, країнах Євросоюзу, в Японії, Індії у діяльність банків впроваджується управління безперервністю бізнесу. У разі масових випадків погіршення платоспроможності банківських установ у світовій практиці досить поширеним стає створення корпорацій з управління проблемними активами. Під час банківських криз корпорації з управління проблемними активами були створені в США, Японії, Чехії, Швеції, Китаї, Малайзії тощо.

Після виступу доповідачів учасники СНГ та викладачі перейшли до доповнень та активного обговорення даного питання. Голова СНГ Ольга Гнатів висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам семінару за присутність та активну участь.

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=10#sigFreeId88b9126693

3 140 100У п’ятницю, 20 жовтня 2017 р., з ініціативи професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи відбувся науковий семінар на тему: «Інституційна роль державних банків у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України».

Модератор заходу к.е.н., доцент Іващук О. О. зосередила увагу на актуальності теми семінару. Своїми дослідженнями поділилися к.е.н., доцент Чайковський Я. І. та викладач Сегеда Л. М.


У п’ятницю, 20 жовтня 2017 р., з ініціативи професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи відбувся науковий семінар на тему: «Інституційна роль державних банків у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України».

Модератор заходу к.е.н., доцент Іващук О. О. зосередила увагу на актуальності теми семінару. Своїми дослідженнями поділилися к.е.н., доцент Чайковський Я. І. та викладач Сегеда Л. М.

Першим презентував доповідь на тему: «Банки з державною часткою в сучасній банківській системі України» Я. І. Чайковський, зазначивши, що  у реальних економічних умовах банківська система України має відмінну рису, яка виявляється в домінантному становищі банків з державною участю, які є основою національної банківської системи. В Україні роль державних банків істотно зростає внаслідок стрімкого збільшення частки їх активів і зобов’язань в банківській системі країни. Ярослав Іванович зосередив увагу на класифікаційних ознаках банків з державною часткою та їхніх функціях.

Також він дав детальну характеристику структури банківської системи України, зазначивши, що нині у державних банках зосереджено 54,18% депозитів від зобов’язань банківської системи України, а частка державних банків у чистих активах збільшилася з 28.1% на початку 2016 року до 51,4% на початок 2017 року, що свідчить про вагомий вплив державних банків на вітчизняну банківську систему. У 2016 році також збільшилася частка державних банків за депозитами населення – більше ніж вдвічі, з 27,7% до 59,5%. Таким чином, державні банки демонструють високий рівень залежності від коштів населення.

За підсумками доповіді Ярослав Іванович запропонував основні шляхи вирішення проблем, що відчувають державні банки в Україні.

Із доповіддю на тему: «Інституційна роль державних банків у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України» виступила Людмила Миронівна Сегеда, зазначивши, що головна ціль державних банків – бути інструментом загальної економічної політики Уряду. Вони мають бути організаторами фінансування пріоритетних національних проектів та програм (наприклад, підвищення енергоефективності промисловості та комунального сектору або інформатизації).

Доповідач також зосередила увагу на теоретичних засадах функціонування банків розвитку. Також зазначила, що вивчення зарубіжного досвіду діяльності банків розвитку показало, що такі структури займають доволі важливу нішу в інституційній структурі фінансового сектору економіки. Вона детально розповіла про діяльність найбільших банків розвитку світу, серед яких Бразильський Національний Банк Економічного і Соціального Розвитку (BNDES), Банк Розвитку Китаю (CHDB), Німецький банк розвитку (KfW – Kreditanstalt fьr Wiederaufbau), Банк розвитку Казахстану та ін., зазначивши, що досвід зарубіжних країн (у т. ч. тих, що розвиваються) засвідчує ефективність функціонування банків розвитку.

Л. М. Сегеда наголосила на необхідності створення Банку розвитку в Україні, який би  своєю діяльністю сприяв розвитку, модернізації та структурній перебудові вітчизняної економіки.  Також вона розповіла про напрями й очікувані результати діяльності Банку розвитку в Україні.

Обговорення теми наукового семінару викликало низку риторичних запитань, зокрема: «Чому менеджмент не несе відповідальності за збитковість державних банків?», «Чому донині не створені Земельний банк та Банк реконструкцій та розвитку?», «Як мають діяти урядові структури щодо функціонування державних банків інших країн в Україні?» та ін. Присутні дійшли висновку, що діяльність державних банків значною мірою залежить від політики держави; Україна не має чіткої стратегії розвитку державних банків, захисту державних інтересів та розвитку вітчизняної банківської системи.

Іващук О.О., підсумувавши, подякувала усім присутнім за обговорення та дискусію.

0 02 05 475e0c9dfed7b0cc34b0f4cecf44e2c6d9f21a0ae4f5ce9ad0e83c2c099a786c full23 жовтня 2017 року відбувся науковий семінар на тему "Феномен біткойн". Цей захід був проведений за ініціативи студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» кафедри банківської справи.

         На заході були присутніми куратори СНГ "Грошова парадигма" – к.е.н., доцент Малахова Олена Леонідівна, к.е.н., доцент Іващук Ольга Олегівна, а також були запрошені завідуючий кафедрою банківської справи, д.е.н., професор Дзюблюк Олександр Валерійович та викладачі кафедри к.е.н., доцент Чайковський Ярослав Іванович, к.е.н., доцент Балянт Ганна Романівна, к.е.н., доцент Стечишин Тетяна Богданівна.

xRbwDEag j828 вересня 2017 року СНГ банківської справи «Банківський аналітик» кафедри банківської справи було проведено науковий семінар на тему: «Особливості процентної політики комерційних банків в умовах соціально-економічної нестабільності».

Зі вступним словом виступила голова гуртка Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: к.е.н., доцента Чайковського Я.І., к.е.н., доцента Балянт Г.Р., куратора гуртка к.е.н., ст. викладача Рудана В.Я., провідного економіста «Укрсиббанку» Тараса Зелінського, керівника відділення "Дружба" Тернопільської філії ПАТ КБ"Приватбанк" Ігнатова Юрія, клієнт-менеджера Приватбанку Вільшанську Марію.