«Банківське кредитування: сучасний стан та проблеми сьогодення».

IMG 776401ea1b270db79a7e3ad8779ebfe9 V4 жовтня 2018 року учасники студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Банківський аналітик» провели круглий стіл на тему: «Банківське кредитування: сучасний стан та проблеми сьогодення».   

    
Зі вступним словом виступила голова гуртка Гнатів Ольга, представивши присутніх на заході: завідувача кафедри банківської справи, доктора економічних наук, професора Дзюблюка Олександра Валерійовича, начальника відділення №3 «ПриватБанк» Приймака Андрія Богдановича, начальника відділу з продажів та обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу «Crédit Agricole» Засядько Оксану Олегівну,  к.е.н., доцента Стечишин Т. Б.,  к.е.н., доцента Чайковського Я. І.,кураторів гуртка к.е.н., доцента Забчук Г. М. та  к.е.н., доцента Сороківську З. К. 

  
Зокрема, Ольга Гнатів наголосила, що діяльність банківських установ має стати головним драйвером сильного економічного середовища, що буде впливати на забезпечення реалізації національних інтересів держави в умовах глобалізаційних процесів. Також, Ольга підкреслила актуальність даної тематики, звернувши увагу на те, що важливу роль у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє саме банківський кредит як основне джерело залучення ресурсів поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів.  

      
Із змістовними та ґрунтовними доповідями виступили учасники гуртка Давидюк Олена та Ващук Ірина.

Студентка групи ФБС-41 Давидюк Олена у своїй доповіді на тему «Банківське кредитування в Україні» наголосила на тому, що банківське кредитування здійснює найсуттєвіший вплив на динаміку ВВП, обсяги реалізованих товарів та послуг, індекси споживчих цін, курс національної валюти тощо. У порівнянні із впливом, що здійснюють інші суб’єкти фінансового посередництва, банківське кредитування суттєво переважає за всіма аспектами.  

       
Студентка зауважила, що на кредитному ринку України склалася певна структура кредитного портфелю, яка характеризується такими показниками: станом на 31.12.2016 р. частка наданих кредитів юридичним особам склала 84,3%, а фізичним особам відповідно 15,7% . Тобто, можна зробити висновок, що кредитування юридичних осіб є вагомішою складовою в активних операціях вітчизняних банків. Кредити, надані фізичним особам, становлять лише 1/6 частину від загального обсягу наданих кредитів. При цьому більша частина з них видається на споживчі потреби. Тобто, проблема розвитку банківського кредитування фізичних осіб виходить поза межі банківського регулювання і її вирішення можливе лише у випадку комплексного розв’язання проблеми підвищення життєвого рівня населення. Зниження реальних доходів населення, зменшення обсягів виробництва, високий рівень інфляції призвели до неспроможності позичальників вчасно виконувати свої зобов’язання за кредитами, що спричинило зростання простроченої заборгованості. Необхідною умовою для вирішення цієї проблеми є ретельніша увага банківських установ до фінансового стану позичальників та їх кредитних історій.  


Доповідь на тему: «Зарубіжний досвід банківського кредитування» представила студентка групи ФБС-22 Ващук Ірина, наголосивши на тому, що на сьогоднішній день світовий досвід в організа­ції діяльності кредитних організацій суттєво важливий для України як держави, яка прагне вийти на світовий рівень успішного функціонування банківської системи та економічного розвитку загалом. Це необхідно не тільки для підвищення конкуренто­спроможності України на світовому ринку банківських послуг, а й для повернення втрачених позицій у світо­вому співтоваристві.      

  
Проаналізувавши світовий досвід банківського кредитування, Ірина зазначила, що у Німеччині провідне положення займає група ко­мерційних банків, яку очолює велика трійка –  «Dresdner Bank», «Deutsche Bank» і «Commerzbank», яких зосереджено більше 50% вкладів і 40% наданих кредитів.    


У Польщі використовують спеціальні методи забезпечення погашення кредитів їхніми позичальника­ми. Банки, які використовують групове поручительство замість застави та інших традиційних засобів забезпе­чення, були названі «банками довіри». Повернення кре­дитів забезпечувалося скоріше моральними принципа­ми, ніж економічними – позичальник знав, що якщо він не розплатиться за кредит, то це змушені будуть зробити інші громадяни, які за нього поручилися. Таким чином, саме соціальне середовище було гарантією того, що по­зичальник погасить борг.     


Після прослуховування доповідей, учасники круглого столу приступили до доповнень та дискусій стосовно актуальних проблем банківського кредитування в Україні та досвіду його проведення закордоном. Окремо виділили важливість питання щодо проблемної заборгованості банків, котре активно обговорювалось учасниками наукового об’єднання із фахівцями у сфері банківської діяльності.  


Учасники обговорення дійшли висновку, що вплив кредитної діяльності банків на економіку країни є, без сумніву, вагомим, оскільки без активізації національного кредитного ринку подолання кризових явищ в економіці країни та стимулювання економічного зростання є неможливим.


У підсумку, голова СНГ «Банківський аналітик» Гнатів Ольга висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам круглого столу за присутність та активну участь.

Автор: студентка 1 курсу магістратури ФББ Ольга Гнатів.

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=20#sigFreeId54585c0be5

«Валютне регулювання – сучасні реалії в світлі нового законодавства».

1DSC 0452У понеділок, 8 жовтня 2018 р., учасники студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Грошова парадигма» провели круглий стіл на тему: «Валютне регулювання – сучасні реалії в світлі нового законодавства».

На засідання був запрошений завідувач кафедрою банківської справи, професор, д.е.н. Олександр Валерійович Дзюблюк, а також були присутні куратори гуртка: к.е.н., доцент Малахова О. Л. та к.е.н., доцент Іващук О. О., а також  к.е.н., доцент Стечишин Т. Б. та викладач Сегеда Л. М.

Розпочала науковий захід із вступними словами Голова гуртка Марія Дідик, підкресливши актуальність даної теми. Зокрема вона зауважила, що валютний ринок України відіграє важливу роль у сфері економічних відносин. Адже він, як і валютні ринки більшості країн світу, значною мірою відображає стан економіки країни і є невід’ємною ланкою міжнародної валютної системи.

На заході першою доповідала студентка 4 курсу Марія Дідик, яка  охарактеризувала нинішній стан українського валютного ринку. Студентка зазначила, що впродовж усього періоду існування української валюти спостерігається її постійне знецінення, яке лише час-від-часу переривається окремими періодами стабільності. У 2014 році обмінний курс гривні змінився з 7,9 грн. до 15,7 грн./ дол.; на кінець лютого 2015 року це співвідношення сягнуло 30 грн./дол. Кілька останніх років в Україні спостерігаємо масове поширення явища «доларизації» економіки. Вагомою причиною розвитку доларизації за роки кризи, крім погіршення обмінного курсу гривні та недовіри до валюти, стала  «чистка» банківської системи. Надвисокий рівень доларизації (до 57% за кредитами та до 48% за депозитами) спостерігаємо від січня 2015 року. Це, насамперед, пов’язано із великим стрибком курсу іноземної валюти, коли 1 долар коштував 40 гривень. У цей період населення панічно та масово скупляло іноземну валюту. 

Також студентка зауважила, що в документі «Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу» містяться дані, що НБУ буде і надалі нарощувати міжнародні резерви. Проте відомо, що нарощування міжнародних резервів свідчить про односторонню спрямованість операцій щодо придбання іноземної валюти Національним банком. Підтвердженням цього є активні дії на валютному ринку, коли шляхом скуповування іноземної валюти НБУ стримував зміцнення гривні. При цьому робив це свідомо. Що свідчить про девальваційну спрямованість валютної політики Національного банку.

Продовжила розгляд даної теми студентка другого курсу Яна Горобець, яка зазначила, що валютне регулювання відіграє велику роль у реалізації державою стратегічних цілей розвитку національної економіки. Вона зазначила, що нещодавно Національний банк  оприлюднив проект структури валютного регулювання, яке набуде чинності разом із введенням в дію ЗУ «Про валюту і валютні операції» 7 лютого 2019 року. Про заплановану лібералізацію валютного регулювання НБУ заявив ще рік назад. Основними причинами для цього є те, що існуюча система заважає припливу капіталу в Україну,  підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС та  для реалізації вищеназваної Угоди необхідна адаптація законодавства під Директиву Ради ЄС 88/361/ЄЕС про свободу руху капіталу.

Було сказано, що Новий Закон повністю замінить Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р., оскільки його зміст передбачає суттєві зміни та доповнення. У Нацбанку запевняють, що на відміну від заплутаної чинної бази з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання, нова база буде простішою, зрозумілішою та доступнішою. Вона буде складатися із 7 нових ключових нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.

У доповіді  студентка зазначила, що у випадку, коли економічна ситуація в Україні буде більш менш спокійною та «рівною», країна матиме ліберальний режим, що значно полегшить життя та господарську діяльність. Наразі Декрет діє за принципом: «Дозволено все, що прямо передбачено законом». Законом же передбачається: «Дозволено все, що прямо не заборонено законом». Новий Закон почне діяти з 07 лютого 2019 року.

На засіданні члени гуртка разом з викладачами дискутували про  основні переваги і недоліки валютної лібералізації. Гуртківцями було визначено комплекс факторів, які суттєво знижують ефективність лібералізації в Україні, у зв’язку з чим акцентовано увагу на необхідності створення передумов для можливості досягнення позитивних результатів лібералізації. А також було запропоновано послідовність заходів із лібералізації валютного регулювання, яка містить, зокрема, визначення рівня ризику валютних операцій щодо їх проведення з метою непродуктивного виведення капіталу за межі України.  

Підсумувала результати наукового заходу Голова гуртка Марія Дідик, подякувавши доповідачам за цікаві виступи та усім учасникам за обговорення теми круглого столу.

Автор: студентка другого курсу ФББ Яна Гробець.

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=20#sigFreeIde4f81147cd

Вийшов з друку навчальний посібник Я. І. Чайковського "Організація платіжних операцій банків"

IMG 1229У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації грошового обігу, порядок відкриття поточних рахунків та укладення договору банківського рахунка, обслуговування банківськими установами безготівкового та готівкового грошового обігу. Окремий розділ присвячено огляду платіжних операцій банків з векселями. Особлива увага приділена платіжним карткам як інструменту поліпшення розрахункових відносин між учасниками розрахунків, а також системі електронного грошового обігу в Україні.

До кожної теми додаються запитання для самоконтролю, теми рефератів, тестові завдання. Посібник містить задачі, тренінги для самостійної роботи, методичні поради щодо написання комплексних індивідуальних практичних завдань для студентів денної форми навчання спеціальності «Банківська справа» та перелік питань до заліку.

Посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників банківських установ.

Чайковський Я. І. Організація платіжних операцій банків : навчальний посібник / Я. І. Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 232 с.    

Відбувся семінар на тему: «Методика виконання курсової роботи студентами спеціальності «Банківська справа»

IMG 1232«На довгій дорозі до істини всі кроки важливі, але перші – це найважчі, бо з них починається шлях…», – саме ці слова видатного українського філософа Г. Сковороди стали епіграфом методичного семінару, який 3 жовтня 2018 року організували і провели викладачі кафедри банківської справи для студентів 2-4 курсів факультету банківського бізнесу. Тема семінару «Методика виконання курсової роботи студентами спеціальності «Банківська справа» була обрана не випадково, адже від якості виконання курсової роботи залежить формування подальших навиків написання дослідницьких робіт різного характеру.

Курсова робота дає можливість виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити, вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета дослідження.

Матеріали курсової роботи можуть бути використані для подальшої дослідницької роботи – написання бакалаврської або магістерської робіт.

Доповідачами семінару виступили к.е.н., доц., Балянт Г. Р., к.е.н., доц. Метлушко О. В. та к.е.н., доц. Стечишин Т. Б. Зокрема, Г. Р. Балянт зосередила увагу присутніх на важливості якісного написання курсової роботи як виду науково-дослідної роботи, виконуючи яку студент повинен вибрати тему, застосувати методику дослідження, організувати і провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження.

О. В. Метлушко розповіла про складові курсової роботи, основні вимоги щодо її написання та правила оформлення. Вона зазначила, що курсова робота як самостійне дослідження має відповідати нормативним вимогам. Також доповідач зосередила увагу присутніх на типових недоліках, які часто допускають студенти при написанні курсових робіт.

Про обов’зки керівника курсової роботи, критерії оцінювання та процедуру захисту розповіла Т. Б. Стечишин. Вона зазначила, що науковий керівник – це та людина, яка працює над написанням курсової роботи разом зі студентом і яка особливо зацікавлена у належному виконанні дослідження. Адже керівник курсової роботи теж відповідальний за її якість.

Згодом присутні приступили до обговорення інформації, зокрема студенти активно цікавилися проблемними моментами, які можуть виникати при написанні курсової роботи. Їх цікавили питання вибору теми дослідження, порядок цитувань, академічна доброчесність…

Завершуючи обговорення, Г. Р. Балянт ще раз звернула увагу на тему семінару і зазначила, що курсова робота – це, перш за все, самостійна робота студента, а по-друге, це – наукове дослідження. Тому потрібно зосередити увагу на ці два критерії на усіх етапах роботи над дослідженням. Від якості курсової роботи залежить якість подальших досліджень студентів. Тому важливо приділяти особливу увагу цим «першим крокам», «бо з них починається шлях».

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=20#sigFreeId54ddf5772d

Вийшов з друку навчальний посібник Стечишин Т. Б. та Малахової О. Л. «Банківська справа».

IMG 1209Посібник підготовлено відповідно до програми з дисципліни «Банківська справа», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування».

У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем курсу, наводяться питання для самоконтролю, тестові завдання, запропоновано ряд дискусійних та проблемних питань до кожної теми. Посібник містить глосарій термінів та економічних категорій, а також список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр». Може бути корисний також науковцям, викладачам, фахівцям-практикам, а також пересічним користувачам банківськими послугами.

Стечишин Т. Б. Банківська справа: навчальний посібник / Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 404 с.