Вітаємо з Днем банківських працівників України!

1332322979Шановні колеги!

Щиросердечно вітаємо Вас із професійним святом – Днем банківських працівників України! Гроші, як відомо, правлять світом і, відповідно, Ви є правителями наших фінансових можливостей. Такі якості, як чесність, порядність і відповідальність є визначальними у Вашій професійній діяльності. Невичерпна енергія і працездатність, чесність і компетентність, висока культура і організованість у роботі, цілеспрямованість і наполегливість усіх працівників банківських установ стали запорукою професійного успіху та заслуженої довіри клієнтів у непростий для фінансової системи країни час.

Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, щастя, результативної праці та наснаги, фінансового благополуччя, миру та злагоди у серцях! Нехай кожен день Вашого життя буде щасливий і радісний, а родинне тепло і затишок допомагають у виконанні почесного та відповідального професійного обов’язку!

Спасибі Вам, банківські працівники, за те, що Ви приносите величезну користь всій країні. Грошовий обіг дає нам можливість безбідного існування. Спасибі за Вашу працю. Ми Вас поважаємо і шануємо! Нехай у кожного з нас буде стабільне фінансове становище, здоров’я і щастя!

Достатку Вам, успіхів, стабільності й процвітання!

Зі святом!

«Валютні війни та їх наслідки для світової економіки»

IMG 20180508 1843278 травня 2018 р. з ініціативи учасників СНГ банківської справи «Банківський аналітик» відбувся науковий семінар на тему: «Валютні війни та їх наслідки для світової економіки». Зі вступним словом виступила голова гуртка Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: завідувача кафедри банківської справи, доктора економічних наук, професора Дзюблюка О. В., к.е.н., доцента Стечишин Т. Б., к.е.н., доцента Балянт Г. Р., к.е.н., доцента Галіцейську Ю. М. та кураторів гуртка к.е.н., доцента Забчук Г. М. та к.е.н., старшого викладача Рудана В. Я. Зокрема, Ольга Гнатів наголосила, що валютні війни одні з найбільш руйнівних та небажаних явищ міжнародної економіки. У найкращому випадку вони просто змушують держави красти прибуток у своїх торгових партнерів. У найгіршому – викликають циклічні процеси інфляції, спад економічної діяльності, накладання санкцій, а інколи спричиняють ворожі дії між державами. Валютні війни починаються в атмосфері недостатнього внутрішнього розвитку країни, що починає йти даним шляхом і зазвичай потерпає від високого рівня безробіття, зниження темпів економічного розвитку, слабкості банківського сектора. За таких умов досить важко викликати зростання лише завдяки внутрішнім засобам.

Змістовні та ґрунтовні доповіді підготували студентка 4 курсу Ольга Гнатів та студент 3 курсу Дурай Павло. 

Зокрема, з доповіддю на тему «Історичний аспект ведення валютних війн» виступила  Гнатів Ольга. Студентка розповіла, що під терміном «валютна війна» зазвичай розуміють економічне суперництво між державами, суть якого полягає у встановленні такого курсу національної валюти відносно грошової одиниці країни-суперника, яке б дало змогу домінувати над ним. Ольга навела методи ведення валютних війн: прямі (девальвація національної валюти, валютні інтервенції ); непрямі (зниження національної облікової ставки, операції на відкритому ринку, емісія національної валюти, податкові методи).

Доповідь на тему: «Валютна політика Китаю: виклик гегемонії США» представ Дурай Павло. Студент розлого описав причини валютної війни між США та Китаєм. Павло наголосив, що попри зростання торгового обороту, між двома країнами зберігаються істотні розбіжності. США висловлюють стурбованість окремими аспектами торгової політики Китаю, у тому числі використанням ним експортних обмежень на сировинні товари, субсидуванням китайських компаній, які діють на американському ринку, заниженим приблизно на 40% курсом юаня відносно долара, що штучно створює конкурентні переваги для китайських виробників і не дозволяє США зменшити від’ємне сальдо торгового балансу, а також обмежувальним інвестиційним режимом і необхідністю захисту прав на інтелектуальну власність.   

У ході обговорення теми наукового семінару точилися дискусії щодо наслідків введення валютної війни між США і Китаєм, і чи буде це мати якісь наслідки для України. Голова СНГ Ольга Гнатів висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам семінару за присутність та активну участь. 

Автор: студентка 3 курсу Олена Давидюк.

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=60#sigFreeId246ecbc46b

«Підготовка міждисциплінарної курсової роботи студентами І-го курсу СВО «Магістр».

seminar123 квітня 2018 р. з ініціативи професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи відбувся методичний семінар на тему: «Підготовка міждисциплінарної курсової роботи студентами І-го курсу СВО «Магістр».

Міждисциплінарна курсова робота – це вид наукової роботи, який є самостійним навчально-науковим дослідженням студента, виконується на першому курсі з певного фахового спрямування та поєднує кілька дисциплін професійної підготовки магістра. Тема семінару є надзвичайно актуальною, оскільки міждисциплінарна курсова робота, яку виконують студенти магістратури, стане основою для написання дипломної роботи і від якості її виконання значною мірою залежить успішність написання магістерської роботи.

Із грунтовною доповіддю щодо особливостей написання міждисциплінарної курсової роботи виступила к.е.н., доцент Малахова О. Л. Зокрема, Олена Леонідівна зазначила, що курсова робота – це перша спроба дослідницької роботи за логікою та процессом розробки наукової проблеми з поглибленням у обрану спеціалізацію. Текст курсової роботи вибудовується відповідно до принципів написання наукової роботи за логікою та результатами проведення власної наукової розвідки і може бути підставою для представлення результатів роботи на студентських наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, участі в інших академічних подіях, а також основою для першої наукової публікації.

Метою виконання міждисциплінарної курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, їхнє застосування для вирішення конкретного практичного завдання відповідно до вимог ОКХ з певної галузі знань, напрямку підготовки, спеціальності, спеціалізації. Доповідач зазначила, що для досягнення мети у роботі вирішуються такі завдання:

  • систематизація та поглиблення теоретичних знань у контексті вирішення певних практичних завдань;
  • формулювання конкретної прикладної проблеми, що не знайшла достатнього висвітлення у науковій літературі та не вирішена на практиці;
  • самостійне обґрунтування шляхів і засобів вирішення визначеної проблеми;
  • встановлення внутрішніх і зовнішніх зв'язків між явищами та процесами, які є суттєвими для вирішення конкретного практичного завдання;
  • формування висновків, рекомендацій і пропозицій за результатами проведеного дослідження.

У своєму виступі О. Л. Малахова також детальніше зупинилася на розгляді етапів виконання міждисциплінарної курсової роботи та критеріях її оцінювання.

 Тема методичного семінару викликала жваве обговорення, оскільки написання навчальних робіт такого роду є одним із базових професійних вмінь не лише сучасного економіста, але й людини з університетською освітою. Тому відповідальність щодо формування навиків вміння представляти та якісно формулювати власні думки, вибудовувати аргументацію, робити висновки й опановувати простір дискусії стають необхідними у повсякденному спілкуванні, соціальних мережах та будь-яких взаємодіях лежить на викладачах, які є керівниками з написання курсових робіт.

Відбувся науковий семінар на тему: «Роль валютного курсу як основного макроекономічного індикатора розвитку банківських систем країн світу»

31239510 999992550184436 7281523919679389696 nДвадцять третього квітня 2018 року учасники студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Грошова парадигма» провели науковий семінар на тему: «Роль валютного курсу як основного макроекономічного індикатора розвитку банківських систем країн світу». На засідання були запрошені завідувач кафедрою банківської справи, професор, д.е.н. Дзюблюк О. В. та  викладачі кафедри: к.е.н., доцент Метлушко О. В., к.е.н., доцент Балянт Г. Р., к.е.н., доцент Стечишин Т. Б. та куратори гуртка к.е.н., доцент Іващук О. О., к.е.н., доцент Малахова О. Л.

Розпочала наукове засідання зі вступними словами голова наукового гуртка Марія Дідик, звернувши увагу присутніх на важливість показника валютного курсу як дієвого інструмента для здійснення фінансової політики в державі. Із ґрунтовними доповідями на заході виступили Павло Ткаченко та Дар’я Ковба.

Зокрема, студентка групи ФБС-21 Ковба Дар’я, яка презентувала свою доповідь на тему: «Макроекономічна роль режиму валютного курсу» виділила та охарактеризувала режими валютного курсу, а саме: курсовий режим без самостійного платіжного засобу; валютне управління; звичайні режими фіксованого курсу; фіксований курс в рамках горизонтального коридору; стабілізований курс; змінна фіксація; плаваючий курс; вільно плаваючий курс. Студентка зазначила, що станом на 2017 рік більшість країн-членів МВФ застосовували режим м’якої фіксації (43,5%) та плаваючі режими (34%), менше – жорстку фіксацію (13,1%). Було розглянуто і несумісний трикутник національної валютно-грошової політики. Вершини трикутника позначають три класичні цілі грошово-валютної політики будь-якого центрального банку або уряду:

  • стабільний (фіксований) валютний курс;
  • вільний обмін капіталами з рештою світу;
  • суверенна валютно-грошова політика.

Вершини цього трикутника несумісні, оскільки на практиці можливо досягти лише дві з трьох зазначених цілей. Спроба одночасно досягти всіх трьох цілей приречена на невдачу, оскільки в цьому випадку одна із них буде грубо порушена.

Студент групи ФБСм-11 Павло Ткаченко, в свою чергу, виступив із  доповіддю на тему: «Валютна політика як індикатор розвитку банківської системи України». Він зауважив, що в умовах зростання фінансових дисбалансів в Україні та світі значну роль у забезпеченні фінансової стабільності економіки відіграють механізми валютної політики. На його погляд, пріоритетним завданням валютної політики НБУ є забезпечення фінансової стабільності економіки, яка включає стабільність національної валюти та виступає необхідною умовою для стійкого розвитку економіки.

Оскільки в сучасних умовах механізм реалізації валютної політики направлений на підтримання фінансової стабільності, він має базуватися на керованості реального валютного курсу та здатності протистояти як зовнішнім, так і внутрішнім шокам. Цей критерій, на думку студента, є ключовим у оцінюванні результативності валютної політики НБУ з точки зору впливу на фінансову стабільність економіки.

На засіданні члени гуртка разом із викладачами обговорювали проблему нестабільності валютного курсу в Україні, на який впливають насамперед такі чинники як темп інфляції, стан платіжного балансу, валютна політика держави та ступінь довіри до валюти. Та, незважаючи на низку чинників, провідну роль у встановленні валютного курсу відіграє держава. Підсумувала результати наукового заходу голова гуртка Марія Дідик, подякувавши доповідачам за цікаві виступи та усім учасникам за активне обговорення теми наукового семінару.

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=60#sigFreeId01f399d0bb

Вітаємо учасників Олімпіади!

received 21311422928526118-20 квітня 2018 р. в Університеті державної фіскальної служби України м. Ірпінь відбулась Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Банківська справа». Олімпіада проходила у 3 тури: І тур – комп’ютерне тестування; ІІ тур – виконання письмових завдань (ситуаційні практичні завдання та проблемно-дискусійне питання); ІІІ тур – бліц-турнір для призерів.

Участь в Олімпіаді взяли студенти факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету Григор’єв Максим Вячеславович та Безкоровайний Євген Ярославович.

У роботі журі Олімпіади участь взяла к.е.н. доцент кафедри банківської справи Ольга Олегівна Іващук.

За результатами олімпіади Григор’єв Максим нагороджений дипломом ІІІ ступеня, Безкоровайний Євген – грамотою за критичне мислення до вирішення завдання.

Слід відзначити високу організацію проведення Олімпіади та подякувати Оргкомітету за створення належних умов студентам-учасникам, роботі журі та апеляційної комісії.

Вітаємо Григор’єва Максима і Безкоровайного Євгена за високі досягнення, бажаємо і в майбутньому таких же успіхів!

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=60#sigFreeIded9c9a6038