"Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи"

30 березня у Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відбулась XVІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ». 

У конференції взяли участь близько 300 студентів , серед яких учасники студентських наукових гуртків факультету банківського бізнесу ТНЕУ «Банківський аналітик» та «Грошова парадигма».

Пленарне засідання розпочалось із доповіді Дурая Павла «Девальвація гривні, її причини та наслідки в Україні». Зокрема, у своїй доповіді Павло зазначив, що важливим завданням є визначення причин, через які виникає девальвація та окреслення шляхів їх подолання. Відповідно, щоб вирішити цю проблему потрібно знайти правильний підхід, який сприятиме уникненню негативних наслідків для економіки. Також доповідач наголосив на тому, що нестабільність банківської системи, негативне сальдо платіжного балансу, зовнішні борги України, зростання інфляції та стагнація економіки – це фактори, які призводять до падіння курсу національної валюти.

В ході тематичних засідань, у секції ІII «Взаємодія банківського та реального секторів економіки» та секції IV «Ризики функціонування банків та фінансові стратегії в умовах посилення глобальної фінансової нестабільності, управління проблемними кредитами банків у сучасних умовах» із змістовними та надзвичайно актуальними доповідями виступили Євсеєнко Олена, Вільшанська Марія, Григор’єв Максим та Ткаченко Павло. 

Зокрема, Євсеєнко Олена у своїй доповіді «Інвестиційна діяльність банків України» наголосила, що інвестиційна діяльність банків відіграє важливу роль як для розвитку реального сектора економіки, так і для країни в цілому, адже поліпшення інвестиційного клімату в державі дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції, збільшити добробут населення.

Із доповіддю «Управління конкурентоспроможністю банківського продукту» виступила Вільшанська Марія і вказала, що для досягнення оптимального становища банку на фінансовому ринку доцільним є оптимізація структури продуктового ряду з огляду на збалансування її внутрішньої та зовнішньої конкурентоспроможності, що дозволить вчасно реагувати на мінливу кон’юнктуру ринку та задоволення потреб споживачів. При цьому обов’язково варто збалансовувати співвідношення вже існуючих, модифікованих та нових банківських продуктів.     

Григор’єв Максим виступив із доповіддю «Вплив проблемних кредитів на платоспроможність банків в Україні» і зазначив, що основні причини виникнення проблемних кредитів у банках України лежать у трьох площинах: макроекономічні причини; причини, що залежать від діяльності банківських установ; причини, що залежать від позичальника. Проблемна кредитна заборгованість є основним фактором зростання кредитного ризику, а її різке збільшення може негативно вплинути на платоспроможність банку. 

Ткаченко Павло у доповіді «Актуальні проблеми розвитку банківської системи України» зауважив, що , набіги на банки призвели до зниження ліквідності та погіршення фінансового стану, зумовивши ланцюжок банкрутств найслабших банків. В умовах системного стресу зниження довіри поширювалося і на відносно здорові банки за принципом доміно. Втримати вкладників стало можливо лише поєднанням аргументів високої надійності з високими відсотковими ставками.     

По завершенню конференції учасники були нагороджені іменними сертифікатами, а найкращі доповідачі – цінними подарунками та грамотами.     

Опісля студенти факультету разом із куратором к.е.н. Руданом Віталієм Ярославовичем розпочали екскурсію визначними місцями міста Лева, а також частували львівські смаколики.