Методичний семінар на тему: «Підготовка дипломної роботи: проблемні аспекти та шляхи їх усунення».

25 квітня 2017 року з ініціативи колективу кафедри банківської справи відбувся методичний семінар на тему: «Підготовка дипломної роботи: проблемні аспекти та шляхи їх усунення».

Актуальність обраної теми семінару підтверджується тим фактом, що магістерська робота – це найважливіший етап в підготовці фахівця, завершальна ланка в єдиній системі теоретичного і практичного навчання студента. Майбутній випускник зобов’язаний в межах магістерської роботи подати з обраної проблематики власну оцінку суми знань, розроблених вітчизняною та світовою наукою, зробити загальні та конкретні висновки, запропонувати свої рекомендації щодо зміни, поліпшення сучасного стану ситуації.

 

Доповідачами були к.е.н., доцент Я. І. Чайковський та к.е.н., доцент О. В. Метлушко.

Першим презентував свою доповідь на тему: «Організація та шляхи удосконалення написання магістерських робіт» Я. І. Чайковський. Він зосередив увагу на суті, меті підготовки та захисту магістерських робіт, їх завданнях. Зокрема, доповідач зазначив, що магістерська робота як узагальнений виклад результатів і наукових положень, висунутих автором для публічного захисту, повинна мати внутрішню єдність та свідчити про особистий внесок автора в науку і практику. Магістерська робота виконується на базі отриманих у процесі навчання та під час студентських наукових досліджень теоретичних знань, зібраного фактичного матеріалу з обраної теми дослідження під час практики.

Доповідач зосередив увагу на вимогах до структурних елементів магістерської роботи та основних технічних вимогах, правилах оформлення  дослідження, детально їх пояснивши. Також він детально розповів про процедуру перевірки роботи на плагіат, представлення її на кафедру та захист, а також  вимоги до структурних елементів магістерської роботи.

Доцент особливу увагу приділив загальним вимогам і правилам складання списку використаних джерел та навів приклади їх оформлення.

О. В. Метлушко до уваги присутніх запропонувала доповідь на тему: «Пишемо диплом з Умберто Еко: актуальні та смішні поради», підготовлену на основі праці видатного італійського філософа і письменника Умеберто Еко «Як написати дипломну роботу». У ній він виклав власні поради про те, як організовувати свою працю при підготовці першої серйозної наукової роботи. Та очевидно, що за 40 років система вищої освіти й методологія навчання суттєво змінилися. Обрати глобальну чи вузьку тему для дослідження, вести паперові картки-конспекти чи використовувати автоматичні бібліоменеджери, писати за стилістикою «інтонації Пруста» чи мінімалізму?

Доповідач спробувала розібрався, які з порад ученого залишаються актуальними сьогодні, а для яких винайшли привабливіші альтернативи.

По-перше, треба звернути увагу на мотивацію: навіщо це мені потрібно? «Диплом – це парі з самим собою. Усе починається із загадки, яка не має відповіді. Отримати результат потрібно за кінцеву кількість ходів. Інколи диплом – це пазл: кожному фрагменту слід знайти єдине місце».

По-друге, диплом – це:

  • професійна перевірка;
  • розробка методу накопичення і використання знань;
  • привід нарешті вивчити іноземну мову.

Також надзвичайно важливим є вибір теми, адже вдалий заголовок містить у собі всю концепцію:

  • чим конкретніша тема, тим краще вона буде опрацьована;
  • основні джерела мають бути доступні фізично й розумово;
  • обрана методологія має реально відповідати можливостям студента.

Ольга Володимирівна також розповіла про правила цитування від Умберто Еко та рецепт проблемного плану, завершивши свою доповідь підбіркою порад філософа щодо написання дипломної роботи.

Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед професорсько-викладацького складу кафедри. Розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів написання та захисту дипломних робіт, акцентувалася увага на пошуку шляхів їх усунення.