Науковий семінар на тему: «Особливості процентної політики комерційних банків в умовах соціально-економічної нестабільності»

xRbwDEag j828 вересня 2017 року СНГ банківської справи «Банківський аналітик» кафедри банківської справи було проведено науковий семінар на тему: «Особливості процентної політики комерційних банків в умовах соціально-економічної нестабільності».

Зі вступним словом виступила голова гуртка Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: к.е.н., доцента Чайковського Я.І., к.е.н., доцента Балянт Г.Р., куратора гуртка к.е.н., ст. викладача Рудана В.Я., провідного економіста «Укрсиббанку» Тараса Зелінського, керівника відділення "Дружба" Тернопільської філії ПАТ КБ"Приватбанк" Ігнатова Юрія, клієнт-менеджера Приватбанку Вільшанську Марію.

28 вересня 2017 року СНГ банківської справи «Банківський аналітик» кафедри банківської справи було проведено науковий семінар на тему: «Особливості процентної політики комерційних банків в умовах соціально-економічної нестабільності».

Зі вступним словом виступила голова гуртка Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: к.е.н., доцента Чайковського Я.І., к.е.н., доцента Балянт Г.Р., куратора гуртка к.е.н., ст. викладача Рудана В.Я., провідного економіста «Укрсиббанку» Тараса Зелінського, керівника відділення "Дружба" Тернопільської філії ПАТ КБ"Приватбанк" Ігнатова Юрія, клієнт-менеджера Приватбанку Вільшанську Марію.

Зокрема, Ольга Гнатів наголосила на актуальності та проблематиці  даної теми, оскільки в умовах сьогодення підвищення процентних ставок вітчизняного банківського сектора суттєво впливає на дієвість механізму перерозподілу фінансових ресурсів, який забезпечує акумулювання коштів, їх диверсифікацію між різними сферами економіки та  та формування процентних доходів і витрат банківських установ. Процентна політика є одним із ключових чинників, котрі визначають динаміку ресурсної бази та активів банку. 

З доповідями, які детальніше розкривають ці питання та проблеми виступили студенти груп ФБС-22 Юрчук Анна та ФБС-31 Шикеринець Ілона і Безкоровайний Євген.

Доповідь на тему: «Теоретичні аспекти процентної політики комерційних банків» представила Юрчук Анна. Студентка розглянула та описала головні аспекти та завдання процентної політики банку, а також виділила основні види процентних ставок. Процентна ставка є одним з основних монетарних інструментів центрального банку, за допомогою якого здійснюється вплив на вартість грошей. Центральні банки, які ставлять собі за мету досягнення кількісних цілей щодо інфляції, мають подібні підходи до реалізації процентної політики.

Як правило, процентна політика складається з двох основних елементів: ключової процентної ставки та коридору процентних ставок. Процентна політика є важливою складовою грошово-кредитної політики, а офіційні процентні ставки – інструментом впливу центральних банків на їхній економічний розвиток.

Шикеринець Ілона представила доповідь на тему: «Особливості процентної політики в Україні в період соціально-економічної нестабільності». Вона наголосила, що однією з головних функцій банківської системи є раціональний розподіл грошових ресурсів шляхом акумулювання тимчасово вільних коштів суб'єктів господарювання і населення та спрямування їх у кредитування реальної економіки. Тому правильна процентна політика не лише активізує економічні процеси в країні, а й дозволить сформувати надійну базу для процвітання банківських установ в довгостроковому періоді. При наростанні кризових явищ головним інструментом процентної політики держави є облікова ставка. У країнах з розвинутою економікою саме вона є основним орієнтиром банків у процесі формування власної процентної ставки. Доцільно при розробленні методики визначення процентних ставок враховувати і темпи інфляції в країні. Вищі темпи інфляції є вирішальним фактором підвищення процентних ставок для кредитора, бо дозволяють уникнути втрат від знецінення наданих у позичку коштів.

Доповідь на тему: «Зарубіжний досвід процентної політики центральних банків» представив Безкоровайний Євген. Студент виділив основні критерії ефективної зарубіжної політики, зокрема  дію монетарного трансмісійного механізму та забезпечення наміченого рівня цінової стабільності в країні і незначне коливання цільового показника інфляції.

Також з доповненнями виступали студенти Григор’єв Максим, Пащук Ігор та Дурай Павло. Голова СНГ Ольга Гнатів висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам семінару за присутність та активну участь.

Автор: студентка 3 курсу ФББ Ірина Грицуняк