«Інституційна роль державних банків у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України»

3 140 100У п’ятницю, 20 жовтня 2017 р., з ініціативи професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи відбувся науковий семінар на тему: «Інституційна роль державних банків у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України».

Модератор заходу к.е.н., доцент Іващук О. О. зосередила увагу на актуальності теми семінару. Своїми дослідженнями поділилися к.е.н., доцент Чайковський Я. І. та викладач Сегеда Л. М.


У п’ятницю, 20 жовтня 2017 р., з ініціативи професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи відбувся науковий семінар на тему: «Інституційна роль державних банків у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України».

Модератор заходу к.е.н., доцент Іващук О. О. зосередила увагу на актуальності теми семінару. Своїми дослідженнями поділилися к.е.н., доцент Чайковський Я. І. та викладач Сегеда Л. М.

Першим презентував доповідь на тему: «Банки з державною часткою в сучасній банківській системі України» Я. І. Чайковський, зазначивши, що  у реальних економічних умовах банківська система України має відмінну рису, яка виявляється в домінантному становищі банків з державною участю, які є основою національної банківської системи. В Україні роль державних банків істотно зростає внаслідок стрімкого збільшення частки їх активів і зобов’язань в банківській системі країни. Ярослав Іванович зосередив увагу на класифікаційних ознаках банків з державною часткою та їхніх функціях.

Також він дав детальну характеристику структури банківської системи України, зазначивши, що нині у державних банках зосереджено 54,18% депозитів від зобов’язань банківської системи України, а частка державних банків у чистих активах збільшилася з 28.1% на початку 2016 року до 51,4% на початок 2017 року, що свідчить про вагомий вплив державних банків на вітчизняну банківську систему. У 2016 році також збільшилася частка державних банків за депозитами населення – більше ніж вдвічі, з 27,7% до 59,5%. Таким чином, державні банки демонструють високий рівень залежності від коштів населення.

За підсумками доповіді Ярослав Іванович запропонував основні шляхи вирішення проблем, що відчувають державні банки в Україні.

Із доповіддю на тему: «Інституційна роль державних банків у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України» виступила Людмила Миронівна Сегеда, зазначивши, що головна ціль державних банків – бути інструментом загальної економічної політики Уряду. Вони мають бути організаторами фінансування пріоритетних національних проектів та програм (наприклад, підвищення енергоефективності промисловості та комунального сектору або інформатизації).

Доповідач також зосередила увагу на теоретичних засадах функціонування банків розвитку. Також зазначила, що вивчення зарубіжного досвіду діяльності банків розвитку показало, що такі структури займають доволі важливу нішу в інституційній структурі фінансового сектору економіки. Вона детально розповіла про діяльність найбільших банків розвитку світу, серед яких Бразильський Національний Банк Економічного і Соціального Розвитку (BNDES), Банк Розвитку Китаю (CHDB), Німецький банк розвитку (KfW – Kreditanstalt fьr Wiederaufbau), Банк розвитку Казахстану та ін., зазначивши, що досвід зарубіжних країн (у т. ч. тих, що розвиваються) засвідчує ефективність функціонування банків розвитку.

Л. М. Сегеда наголосила на необхідності створення Банку розвитку в Україні, який би  своєю діяльністю сприяв розвитку, модернізації та структурній перебудові вітчизняної економіки.  Також вона розповіла про напрями й очікувані результати діяльності Банку розвитку в Україні.

Обговорення теми наукового семінару викликало низку риторичних запитань, зокрема: «Чому менеджмент не несе відповідальності за збитковість державних банків?», «Чому донині не створені Земельний банк та Банк реконструкцій та розвитку?», «Як мають діяти урядові структури щодо функціонування державних банків інших країн в Україні?» та ін. Присутні дійшли висновку, що діяльність державних банків значною мірою залежить від політики держави; Україна не має чіткої стратегії розвитку державних банків, захисту державних інтересів та розвитку вітчизняної банківської системи.

Іващук О.О., підсумувавши, подякувала усім присутнім за обговорення та дискусію.