«Проблеми забезпечення стабільності банківської системи України»

bsqq1P0FEGg31 жовтня 2017 року з ініціативи СНГ банківської справи «Банківський аналітик» відбувся науковий семінар на тему: «Проблеми забезпечення стабільності банківської системи України». Зі вступним словом виступила голова гуртка Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: завідувача кафедри банківської справи, доктора економічних наук, професора Дзблюка О.В., к.е.н., доцента Чайковського Я.І., к.е.н., доцента Метлушко О.В., кураторів гуртка к.е.н., викладача Рудана В.Я. та к.е.н., доцента Забчук Г.М. 

Зокрема, Ольга Гнатів наголосила на актуальності та проблематиці  даної теми, оскільки на сучасному етапі економічного розвитку в умовах трансформаційної національної економіки серед проблем, що аналізуються науковцями, суттєву частку займають питання пов’язані з виходом України з кризового стану. З доповідями, які детальніше розкривають ці питання та проблеми виступили студенти груп ФБС-31  Давидюк Олена, Грицуняк Ірина та ФБС-32 Пащук Ігор.

 

Доповідь на тему: «Причини та наслідки банківських криз в Україні» представила Давидюк Олена. Студентка розглянула та описала причини виникнення криз на різних етапах розвитку, а також їх вплив на подальший розвиток національної економіки. Наголосила на тому, що банківський сектор України перебуває у стані системної банківської кризи, що проявляється у показниках якості активів, згортанні обсягів кредитування, масштабів краху банків, одержавлення банківського бізнесу, нестабільності надходження заощаджень у банки, хвилі краху банків та виходу іноземних інвесторів з ринку.

Пащук Ігор представив доповідь на тему: «Аналіз ефективності антикризової політики в Україні, як основа забезпечення стабільності банківської системи». Ігор наголосив, що для НБУ першочерговим завданням антикризової політики стало підтримання ліквідності банківської системи на належному рівні, яке здійснювалося через рефінансування комерційних банків або через мобілізацію коштів у випадку надлишкової ліквідності. Студент визначив основні шляхи вдосконалення грошово-кредитної політики Національного банку України, які передбачають здійснення заходів у двох взаємопов’язаних напрямах – стабілізація національної валюти та стабілізація банківської системи, що передбачають ряд заходів спрямованих на відновлення довіри населення до банківського сектору. Також в межах монетарної політики для поліпшення проведення валютної політики рекомендується утримувати курс гривні на стабільному рівні за рахунок введення обмежень у вигляді валютного коридору.

Доповідь на тему: «Світовий досвід забезпечення стабільності банківської системи» представила Грицуняк Ірина. Студентка проаналізувала банківські системи провідних країн світу та основні напрями їх стабілізації. Наголосила, що у США, країнах Євросоюзу, в Японії, Індії у діяльність банків впроваджується управління безперервністю бізнесу. У разі масових випадків погіршення платоспроможності банківських установ у світовій практиці досить поширеним стає створення корпорацій з управління проблемними активами. Під час банківських криз корпорації з управління проблемними активами були створені в США, Японії, Чехії, Швеції, Китаї, Малайзії тощо.

Після виступу доповідачів учасники СНГ та викладачі перейшли до доповнень та активного обговорення даного питання. Голова СНГ Ольга Гнатів висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам семінару за присутність та активну участь.