«Реформування банківської системи України в контексті глобалізаційних процесів»

3 140 10027 листопада 2017 р. з ініціативи професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи відбувся науковий семінар на тему:  «Реформування банківської системи України в контексті глобалізаційних процесів». Модератор заходу к.е.н., доцент Іващук О. О. зосередила увагу присутніх на актуальності теми семінару. Своїми дослідженнями поділилися к.е.н., доцент Малахова О. Л. та к.е.н, старший викладач Рудан В. Я.

Першою презентувала доповідь на тему: «Монетарне стимулювання як базова передумова економічного зростання і розвитку»  О. Л. Малахова. Вона зробила аналіз застосування інструментів монетарної політики провідних країн світу та країн, що динамічно розвиваються.

Олена Леонідівна зауважила, що інструменти монетарного регулювання, котрі застосовувались країнами з метою нівелювання негативного впливу глобальної фінансової кризи, мали позитивний вплив на перебіг економічного відтворення.

Доповідач зробила висновок, що суттєве зниження ефективності інструментів монетарної політики є притаманним для України, де наявність якісно інших економічних та інституційних умов порівняно з розвиненими країнами обмежує застосування усталених підходів у теорії та практиці монетарної політики. Вирішення цієї проблеми потребує пошуку та напрацювання саме такого ефективного монетарного інструментарію, який здатний оперативно та адекватно впливати на фінансову стабільність банківської системи та забезпечувати при цьому її безперервний висхідний розвиток. За таких обставин, політика монетарної експансії  в Україні потребує чіткості, послідовності і прозорості в застосуванні належних адекватних інструментів, що має стати предметом постійного моніторингу центральним банком макроекономічного середовища з метою своєчасного виявлення загроз дестабілізації. 

Із доповіддю на тему: «Структурно-правові реформи банківської системи України» виступив В. Я. Рудан. Доповідач, в першу чергу, зосередив увагу присутніх на визначенні поняття «реформа», яке можна трактувати як перетворення, зміну, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя, галузі знань або як політичну реформу – нововведення в політичну доктрину суспільства, заміна старих законів розвитку, внутрішніх та зовнішніх взаємовідносин новими.

Віталій Ярославович наголосив на необхідності втілення реформи банківського законодавства, яка полягає у прийнятті низки законів та Банківського кодексу. На думку доповідача, реформа Національного банку України має полягати у підвищенні рівня незалежності та транспарентності НБУ, переформатуванні банківського нагляду, докорінній зміні підходів щодо розрахунку рівня інфляції.

Щодо структурних реформ банківської системи України, то вони мають зосереджуватися на вирішенні питань проблемних активів, кредитного забезпечення економіки, проблемних питань діяльності державних банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України (ФГВФО).

В. Я. Рудан проаналізував показники ефективності банківської системи та структуру кредитного портфеля банків України, а також ефективність діяльності ФГВФО України, наголосивши на необхідності посилення відповідальності НБУ, керівників банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за  сучасний стан банківської системи України.

Присутні поділилися думками щодо реформування банківської системи України, обговоривши проблемні питання. Іващук О. О., підсумувавши, подякувала усім присутнім за обговорення та дискусію.