Відкрита лекція «Порівняльний аналіз банківського сектору у Польщі та Україні за 2007-2016 років: відносини, різниця і перспективи співпраці»

DSC 868029 листопада 2017 року в ауд. 3203 Тернопільського національного економічного університету відбулася відкрита он-лайн лекція з використанням Skype-зв’язку магістра міжнародної економіки, аспіранта Ягелонського університету (м. Краків, Польща) Іванни Чайковської на тему: «Порівняльний аналіз банківського сектору у Польщі та Україні за 2007-2016 роки: відносини, різниця і перспективи співпраці».

Ініціаторами проведення даного заходу виступили колектив факультету банківського бізнесу, кафедри банківської справи, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи О. В. Дзюблюк, к.е.н., доценти кафедри банківської справи Я. І. Чайковський, Т. Б., Стечишин, О. В. Метлушко, к.е.н., старший викладач кафедри банківської справи В. Я. Рудан.

 

З метою забезпечення ефективного функціонування банківської системи України необхідно дослідити особливості сучасного стану та визначити перспективи її розвитку з врахуванням зарубіжного, зокрема польського досвіду. Необхідним є об’єктивний аналіз тенденцій розвитку банківських систем України та Польщі, які мають багато спільних рис. Специфіка діяльності банків в Україні та Польщі проявляється, безумовно в результативності їх функціонування. Саме функціонування вітчизняних банків з врахуванням польського досвіду дозволить досягти більшої ефективності їхньої діяльності. Усе це зумовлює актуальність теми лекції.

У ході проведення лекції магістр проаналізувала розвиток за 2007-2016 роки та сучасний стан банківської системи Польщі.

Лектор звернула увагу, що крім комерційних банків та філій (відділів) кредитних організацій в Польщі розбудована широка мережа кооперативних банків.

Ситуація польського банківського сектора впродовж останніх десяти років залишається стабільною. Цьому сприяло економічне піднесення та середовище рекордно низьких процентних ставок. Зокрема, процентні ставки за кредитами в Польщі становлять від 1,5% до 3%.

На шляху вступу Польщі в 2004 році в Європейський Союз, процесу приватизації і припливу іноземного капіталу, банківський сектор став сектором з переважанням іноземного капіталу. У 2008 р. частка іноземних інвесторів в активах банківського сектора збільшилася до 72,3%. Проте, після 2008 р., як наслідок глобальної фінансової кризи і швидкого зростання банків з вітчизняним капіталом, частка іноземних інвесторів поступово знижувалася. У 2016 р. частка банків з переважанням польського капіталу зросла до 43,4%, а іноземного капіталу відповідно знизилася до 56,6%.

Таким чином, лектор зазначила, що в Польщі відбуваються процеси реполонолізації банківської системи. Це позитивна тенденція зростання польського капіталу в банківській системі.

В Польщі в 2009-2016 роках фінансові результати банків коливаються від 11 млрд. злотих до 15 млрд. злотих і вище.

Отримані зміни привели до незначного поліпшення більшості основних показників ефективності. Зокрема лектор зупинилася на прибутковості активів (ROA) банківської системи Польщі), значення якого впродовж останніх десяти років має позитивні результати (в межах 1%).

Лектор звернула увагу, що фінансові кризи 2008 р. і 2014 р. не суттєво вплинули на результати діяльності банків у Польщі. Вона порівняла, що в Україні зазначені кризи суттєво вплинули на фінансові результати банківського сектора. Також лектор звернулася до аудиторії із запитанням, що вплинуло на негативні результати банківської системи України в 2016 р.

Студенти дали відповідь, що на негативні наслідки діяльності банківської системи України вплинули результати діяльності та докапіталізація Приватбанку.

Лектор звернула увагу, що в Польщі було приватизовано державний банк PKO SA і порівняла цей процес з націоналізацією в Україні Приватбанку в 2016 р.

Утримання стабільного зростання польської економіки в поєднанні зі стабільним становищем підприємств, поліпшення ситуації на ринку праці, поліпшення настроїв бізнесу і споживачів, а також середовище рекордно низьких процентних ставок створили сприятливі умови для розвитку банківського сектора Польщі.

На лекції використали мультимедійне обладнання. Вона супроводжувалася слайдами з цифровими матеріалами.

На завершення викладачі та студенти задавали питання лектору.

Зокрема:

  1. Яка роль кооперативних банків у Польщі? Чи можна їх розглядати як кредитні спілки в Україні?
  2. Яка структура кредитного портфеля польських банків, зокрема щодо юридичних і фізичних осіб і за галузями економіки?
  3. Які недоліки присутності іноземного капіталу та чому в Польщі збільшується польський капітал у банківській системі?
  4. Які програми стажування для студентів та викладачів використовуються в польських вищих навчальних закладах?

Лектор, відповідаючи на запитання, наголосила, що кооперативні банки в Польщі не можна ототожнювати з кредитними спілками в Україні. У Польщі значна кількість кооперативних банків та розбудована їх мережа. Вони займають свою нішу в банківській системі та відіграють чималу роль у гмінах.

Кредити польські банки, в основному, надають юридичним особам, зокрема малому і середньому бізнесу. За секторами економіки переважають кредити в ІТ-технології, стартапи та інновації.

Банки з іноземним капіталом не дотримувалися банківського законодавства Польщі та захищали інтереси країни походження материнського банку. Тому в банківській системі Польщі спостерігається тенденція до збільшення національного капіталу.

Вищі навчальні заклади Польщі пропонують різні програми стажування, обміну студентами та викладачами, гранти.

Лектор звернула увагу, що банківську кризу в Україні можна подолати як банківськими заходами, так і у сфері реальної економіки, на основі взаємодії органів державної влади, Національного банку України, банківських установ як в Польщі.

У підсумку всі зійшлися на думці, що досвід Польщі з реформування та розвитку банківської системи може бути успішно використаний для впровадження в Україні.  Насамкінець присутні подякували Іванні Ярославівні за пізнавальну та змістовну лекцію і цікаво проведений час.