Тренінг з дисципліни "Банківська система"

IMG 7135Важливе значення для закріплення набутих знань має їх практичне застосування. Саме тому в рамках проведення тренінгів з навчальних дисциплін у групі ФБС-41 відбувся тренінг з дисципліни «Банківська система», мета якого полягала у здобутті практичних навиків виконувати конкретну роботу працівника банку.

Перша частина тренінгу передбачала формування стратегії банку щодо напрямків пошуку і залучення клієнтів. Для того щоб ефективно займатися пошуком і залученням клієнтів, необхідно розуміти, як банк позиціонує себе на ринку і якої стратегії він дотримується. Найчастіше більшість банків переслідують одночасно три взаємодоповнюючі стратегії: зростання, конкуренції та пріоритетів.

Керівник тренінгу к.е.н., доц. Метлушко О. В. змоделювала студентам нетипову банківську ситуацію, запропонувала її проаналізувати, зважити всі ризики та  вигоди для банку, зробити розрахунок рентабельності клієнта. Завдання полягало в тому, щоб провести дискусію щодо дій банківських працівників та керівництва банку і виробити оптимальне рішення. При вирішенні ситуації студенти мали врахувати, щоб банку важливо  не втратити клієнта і в той же час, по можливості, максимально врахувати інтереси банку.

 

Дискусія була організована таким чином, що в обговоренні брали участь прихильники і противники залучення такого клієнта в банк. В результаті ґрунтовного обговорення ситуації студенти змоделювали оптимальну стратегію банку щодо клієнта, врахували усі можливі ризики від такої співпраці і сформулювали рішення, що банку варто застосувати програму лояльності, співпрацюючи із клієнтом. Таким чином банк отримає позитивний фінансовий результат від такої співпраці.

Друга частина тренінгу стосувалася вироблення практичних навиків щодо розрахунково-касового обслуговування, адже значний обсяг роботи працівників банку полягає у виконанні розрахункових документів клієнтів. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових інструментів як на паперових носіях, так і в електронному варіанті. Завдання працівника банку, перш за все, полягає у перевірці правильності заповнення платіжних документів відповідно до вимог чинного законодавства. Тому О. В. Метлушко запропонувала студентам заповнити бланки первинних документів. Вони під керівництвом викладача заповнювали реквізити бланків платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, платіжної вимоги  та розрахункового чека.

Сподіваємося, що така форма тренінгу була корисною для студентів і здобуті знання та навики у ході вивчення дисципліни «Банківська система» вони зможуть застосовувати на практиці.