«Споживче кредитування: боргове ярмо чи фактор розвитку»

IMG 66497 грудня 2017 року СНГ кафедри банківської справи «Банківський аналітик» організували науковий семінар на тему: «Споживче кредитування: боргове ярмо чи фактор розвитку». Зі вступним словом виступив заступник голови гуртка Євген Безкоровайний, представивши присутніх на заході: к. е. н., доцента Чайковського Я. І. , кураторів гуртка к. е. н., доцента Забчук Г. М. та к. е. н., викладача Рудана В. Я., а також запрошеного гостя, випускника факультету банківського бізнесу, працівника «Альфа Банку» Бегмана Мар’яна.

Зокрема, Євген Безкоровайний наголосив на актуальності теми семінару для України, оскільки внаслідок останніх декількох криз у вітчизняній банківській системі споживче кредитування змінило свої стандарти та сприяло пошуку нових шляхів для вдосконалення. Із змістовними та ґрунтовними доповідями виступили учасники гуртка Олена Євсеєнко, Усова Юлія та Глухий Микола. 

Студентка групи ФБС-22 Усова Юлія презентувала доповідь на тему: «Теоретичні аспекти та особливості споживчого кредитування». Студентка наголосила, що споживче кредитування відіграє велику роль у наданні соціальних благ суспільству. Юлія навела ґрунтовну характеристику шляхів управління ризиками у споживчому кредитуванні. Контроль кредитів забезпечує виявлення на ранніх етапах ознаки того, що у позичальника виникли фінансові труднощі у їх погашенні.

 

Доповідь на тему: «Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банківського споживчого кредитування в Україні» представила студентка групи ФБС-41 Євсеєнко Олена. Вона розлого описала динаміку обсягів кредитування фізичних осіб у 2005-2017 рр. та динаміку кредитів, наданих депозитними корпораціями резидентам, нефінансовими корпораціям та домашнім господарствам протягом 2005-2016 років. Також Олена виявила основні проблеми банківського споживчого кредитування, зокрема: розвиток інфляційних процесів, зменшення реальної заробітної плати, девальвація національної грошової одиниці і т. д.

Із доповіддю на тему: «Зарубіжний досвід споживчого кредитування та можливості його впровадження в Україні» виступив студент групи ФБС-32 Глухий Микола. Доповідач зазначив, що найбільшого розвитку споживче кредитування за кордоном набуло у 20-ті роки ХХ ст. у США, Канаді, Англії та Австралії, а з середини 50-х років – у ФРН, Франції, Італії та інших європейських країнах, а трохи пізніше у Японії під впливом посилення розриву між зростаючими можливостями виробництва й обмеженими рамками платоспроможного попиту населення. Нині найвищий рівень обсягів споживчого кредитування зафіксовано у країнах Азії, на другому місці – країни Європи, на третьому – Латинської Америки. На думку Миколи, цікавим для України може стати досвід Німеччини у сфері автокредитування, де при купівлі автомобіля покупець може взяти кредит із залишковим платежем, тобто внести перший внесок, а потім виплачувати лише відсотки за користування кредитом. Решта становить залишковий платіж.

Після виступу доповідачів учасники СНГ та викладачі перейшли до доповнень та активного обговорення даного питання. Заступник голови СНГ Євген Безкоровайний висловив подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам семінару за присутність та активну участь.

Автор: студентка 3 курсу Ірина Грицуняк.