«Трансформація монетарної політики Федеральної Резервної системи США в контексті глобалізації»

IMG 867327 березня 2018 року з ініціативи СНГ банківської справи «Банківський аналітик» відбувся науковий семінар на тему: «Трансформація монетарної політики Федеральної Резервної системи США в контексті глобалізації». Зі вступним словом виступила Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: д.е.н., професора Дзюблюка О. В., викладача Сегеду Л. М, к.е.н., доцента Балянт Г. Р., к.е.н., доцента Стечишин Т. Б., к.е.н., доцента Забчук Г. М. та к.е.н., к.е.н., старшого викладача Рудана В. Я. , к.е.н., доцента Чайковського Я. І. 

Зокрема, Ольга Гнатів наголосила на актуальності даної теми. Варто зазначити, що у ХХІ ст. Америка є гегемоном, виступаючи у ролі світового кредитора та глобального лідера. У всьому цьому вона зобов’язана ФРС -  структурі, яка стоїть за спиною всієї американської політики.

Із змістовними та ґрунтовними доповідями виступали Безкоровайний Євген, Руда Олена та Григор’єв Максим. З доповіддю «Історія монетарної політики США в період 1935-2006 рр.» виступив Безкоровайний Євген. Студент наголосив, що на ФРС США накладається дуже велика відповідальність, пов'язана з необхідністю досягнення певних цілей, серед них: проведення грошово-кредитної політики, підтримання стабільності цін у країні, нагляд за діяльністю банків, протидія фінансовим кризам і багато іншого. Саме фінансові кризи та запровадження нових валютних систем стали індикатором ефективності центрального банку впливати як на банківську діяльність, так і на державну економіку загалом. ФРС США в повному обсязі не може забезпечити фінансової стабільності країни, причиною тому можна вважати глобальний вплив світових криз та невбачливі дії керівництва регулятора.

Доповідь на тему «Трансформація монетарної політики ФРС США під впливом кризових явищ і тенденцій (2007-2014рр.)» представила Руда Олена. Григор’єв Максим виступив із доповіддю на тему «Виклики монетарній політиці США». Студент наголосив, що 2017 р. почався новий етап монетарної стратегії ФРС, спрямований на боротьбу з інфляційними процесами в американській економіці, адже адміністрація Трампа проводить відкриту проінфляційну і протекціоністську політику. Нова монетарна парадигма складається з двох ключових блоків: поступове збільшення базових процентних ставок, які вже виросли до рівня 1,5-1,75%, і одночасно початок довгострокової програми вилучення надлишкової ліквідності. Якщо раніше ФРС реінвестувала кошти, отримані від погашення казначейських та іпотечних облігацій, в придбання нових цінних паперів (тобто повертала ліквідність на ринок), то в 2018 р. частина коштів, отриманих від погашення цінних паперів, буде залишатися в резерві, тобто вилучатися з ринку (на кінець поточного року, обсяг таких вилучень повинен збільшитися до $50 млрд. на місяць).

Після виступу доповідачів присутні приступили до дискусії та доповнень. Ольга Гнатів висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та всім учасникам семінару за присутність та активну участь. 

Автор: студентка 3 курсу ФББ Грицуняк Ірина.