Відбувся науковий семінар на тему: «Роль валютного курсу як основного макроекономічного індикатора розвитку банківських систем країн світу»

31239510 999992550184436 7281523919679389696 nДвадцять третього квітня 2018 року учасники студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Грошова парадигма» провели науковий семінар на тему: «Роль валютного курсу як основного макроекономічного індикатора розвитку банківських систем країн світу». На засідання були запрошені завідувач кафедрою банківської справи, професор, д.е.н. Дзюблюк О. В. та  викладачі кафедри: к.е.н., доцент Метлушко О. В., к.е.н., доцент Балянт Г. Р., к.е.н., доцент Стечишин Т. Б. та куратори гуртка к.е.н., доцент Іващук О. О., к.е.н., доцент Малахова О. Л.

Розпочала наукове засідання зі вступними словами голова наукового гуртка Марія Дідик, звернувши увагу присутніх на важливість показника валютного курсу як дієвого інструмента для здійснення фінансової політики в державі. Із ґрунтовними доповідями на заході виступили Павло Ткаченко та Дар’я Ковба.

Зокрема, студентка групи ФБС-21 Ковба Дар’я, яка презентувала свою доповідь на тему: «Макроекономічна роль режиму валютного курсу» виділила та охарактеризувала режими валютного курсу, а саме: курсовий режим без самостійного платіжного засобу; валютне управління; звичайні режими фіксованого курсу; фіксований курс в рамках горизонтального коридору; стабілізований курс; змінна фіксація; плаваючий курс; вільно плаваючий курс. Студентка зазначила, що станом на 2017 рік більшість країн-членів МВФ застосовували режим м’якої фіксації (43,5%) та плаваючі режими (34%), менше – жорстку фіксацію (13,1%). Було розглянуто і несумісний трикутник національної валютно-грошової політики. Вершини трикутника позначають три класичні цілі грошово-валютної політики будь-якого центрального банку або уряду:

  • стабільний (фіксований) валютний курс;
  • вільний обмін капіталами з рештою світу;
  • суверенна валютно-грошова політика.

Вершини цього трикутника несумісні, оскільки на практиці можливо досягти лише дві з трьох зазначених цілей. Спроба одночасно досягти всіх трьох цілей приречена на невдачу, оскільки в цьому випадку одна із них буде грубо порушена.

Студент групи ФБСм-11 Павло Ткаченко, в свою чергу, виступив із  доповіддю на тему: «Валютна політика як індикатор розвитку банківської системи України». Він зауважив, що в умовах зростання фінансових дисбалансів в Україні та світі значну роль у забезпеченні фінансової стабільності економіки відіграють механізми валютної політики. На його погляд, пріоритетним завданням валютної політики НБУ є забезпечення фінансової стабільності економіки, яка включає стабільність національної валюти та виступає необхідною умовою для стійкого розвитку економіки.

Оскільки в сучасних умовах механізм реалізації валютної політики направлений на підтримання фінансової стабільності, він має базуватися на керованості реального валютного курсу та здатності протистояти як зовнішнім, так і внутрішнім шокам. Цей критерій, на думку студента, є ключовим у оцінюванні результативності валютної політики НБУ з точки зору впливу на фінансову стабільність економіки.

На засіданні члени гуртка разом із викладачами обговорювали проблему нестабільності валютного курсу в Україні, на який впливають насамперед такі чинники як темп інфляції, стан платіжного балансу, валютна політика держави та ступінь довіри до валюти. Та, незважаючи на низку чинників, провідну роль у встановленні валютного курсу відіграє держава. Підсумувала результати наукового заходу голова гуртка Марія Дідик, подякувавши доповідачам за цікаві виступи та усім учасникам за активне обговорення теми наукового семінару.