«Валютні війни та їх наслідки для світової економіки»

IMG 20180508 1843278 травня 2018 р. з ініціативи учасників СНГ банківської справи «Банківський аналітик» відбувся науковий семінар на тему: «Валютні війни та їх наслідки для світової економіки». Зі вступним словом виступила голова гуртка Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: завідувача кафедри банківської справи, доктора економічних наук, професора Дзюблюка О. В., к.е.н., доцента Стечишин Т. Б., к.е.н., доцента Балянт Г. Р., к.е.н., доцента Галіцейську Ю. М. та кураторів гуртка к.е.н., доцента Забчук Г. М. та к.е.н., старшого викладача Рудана В. Я. Зокрема, Ольга Гнатів наголосила, що валютні війни одні з найбільш руйнівних та небажаних явищ міжнародної економіки. У найкращому випадку вони просто змушують держави красти прибуток у своїх торгових партнерів. У найгіршому – викликають циклічні процеси інфляції, спад економічної діяльності, накладання санкцій, а інколи спричиняють ворожі дії між державами. Валютні війни починаються в атмосфері недостатнього внутрішнього розвитку країни, що починає йти даним шляхом і зазвичай потерпає від високого рівня безробіття, зниження темпів економічного розвитку, слабкості банківського сектора. За таких умов досить важко викликати зростання лише завдяки внутрішнім засобам.

Змістовні та ґрунтовні доповіді підготували студентка 4 курсу Ольга Гнатів та студент 3 курсу Дурай Павло. 

Зокрема, з доповіддю на тему «Історичний аспект ведення валютних війн» виступила  Гнатів Ольга. Студентка розповіла, що під терміном «валютна війна» зазвичай розуміють економічне суперництво між державами, суть якого полягає у встановленні такого курсу національної валюти відносно грошової одиниці країни-суперника, яке б дало змогу домінувати над ним. Ольга навела методи ведення валютних війн: прямі (девальвація національної валюти, валютні інтервенції ); непрямі (зниження національної облікової ставки, операції на відкритому ринку, емісія національної валюти, податкові методи).

Доповідь на тему: «Валютна політика Китаю: виклик гегемонії США» представ Дурай Павло. Студент розлого описав причини валютної війни між США та Китаєм. Павло наголосив, що попри зростання торгового обороту, між двома країнами зберігаються істотні розбіжності. США висловлюють стурбованість окремими аспектами торгової політики Китаю, у тому числі використанням ним експортних обмежень на сировинні товари, субсидуванням китайських компаній, які діють на американському ринку, заниженим приблизно на 40% курсом юаня відносно долара, що штучно створює конкурентні переваги для китайських виробників і не дозволяє США зменшити від’ємне сальдо торгового балансу, а також обмежувальним інвестиційним режимом і необхідністю захисту прав на інтелектуальну власність.   

У ході обговорення теми наукового семінару точилися дискусії щодо наслідків введення валютної війни між США і Китаєм, і чи буде це мати якісь наслідки для України. Голова СНГ Ольга Гнатів висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам семінару за присутність та активну участь. 

Автор: студентка 3 курсу Олена Давидюк.