«Банківська криза: передумови виникнення та шляхи подолання»

DSC 899322 травня 2018 року в контексті відзначення Тижня банкіра колектив кафедри банківської справи організував круглий стіл за участі наукових гуртків «Грошова парадигма» та «Банківський аналітик» на тему: «Банківська криза: передумови виникнення та шляхи подолання». Засідання відбулося в урочистому форматі у конференц-залі Центру Європейських та Міжнародних Студій  Тернопільського національного економічного університету.

Модератор круглого столу Іващук Ольга Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи, представила гостей заходу: Соляра Я. В., начальника філії Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк», та Ігнатова Ю. О., керівника відділення «Дружба» АТ «Приватбанк» м. Тернопіль, також були запрошені колишні студентки факультету, працівники Приватбанку Вільшанська Марія і Марусин Марія.

 До участі у зустрічі долучилися Дзюблюк Олександр Валерійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи ТНЕУ, Адамик Богдан Петрович декан, доцент кандидат економічних наук та викладачі кафедри банківської справи.      

 До вітального слова запросили Адамика Богдана Петровича. Він наголосив, що тема круглого столу є досить актуальною для України, адже й нині, на жаль, Україна перебуває у банківській кризі. Стабільність банківської системи є вирішальною складовою національної та економічної безпеки країни, сприяє реалізації базових соціальних функцій держави, забезпечує її фінансову незалежність, обумовлює конкурентоспроможність економіки.

Соляр Ярослав Володимирович у вітальному слові акцентував увагу на тому, що сьогоднішня ситуація в банківському секторі є досить складною. Криза негативно вплинула  і на роботу Ощадбанку, тому що закривається багато відділень у зв’язку з нестачею кваліфікованих працівників. Ігнатов Юрій Олександрович в своїй промові наголосив на тому, що після даної кризи буде важко повернути довіру населення, а отже й повернути колишню депозитну базу. Перспективою він вбачає збільшення кредитних програм та здешевлення кредитних ресурсів.

Першим представити свою доповідь на тему: «Історичні причини виникнення банківських криз в Україні» було запрошено ст. викладача, к.е.н. кафедри банківської справи Рудана Віталія Яровлавовича. Він зазначив, що основною причиною виникнення кризи в 90-х роках стало те, що населення та влада не могли відійти від радянської системи. Основною передумовою виникнення наступних криз стало те, що влада не доречно використовувала досвід зарубіжних країн в регулюванні економіки держави.

Стечишин Тетяна Богданівна, доцент, к.е.н. кафедри банківської справи розкрила тему: «Дослідження сучасних тенденцій розвитку національної банківської системи в період фінансової нестабільності». В своїй доповіді Тетяна Богданівна проаналізувала макроекономічні чинники, що негативно впливають на розвиток банківського сектору; динаміку наданих кредитів банками України та проблемних кредитів за 2014-2017 рр.; основні чинники, що стримують розвиток банківського сектору в Україні. 

Змістовно та обґрунтовано представила свою доповідь студентка групи ФБС -32, голова СНГ «Грошова парадигма» Дідик Марія на тему: «Забезпечення стабільності банківської системи в умовах фінансової кризи». Марія наголосила на тому, що ефективна дiяльнiсть банківської системи обумовлена рішенням низки проблем, однією з яких є стан банкiвського капiталу та умови його створення. Основу банкiвського капiталу складають власнi кошти банку i їх серцевина – статутний фонд. Банківська стабільність означає постійну здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі. На створення необхідних умов для стабільної діяльності банків спрямована система економічних нормативів регулювання банківської діяльності, яка впроваджена НБУ і є обов’язковою для всіх банків.

Також доповідав Євген Безкоровайний, студент групи ФБС-31 на тему: «Міжнародний досвід антикризової політики». Студент зауважив, що, загалом, характерними ознаками стабільної банківської системи можна вважати відсутність банкрутства банків, прибутковість, відповідність національному законодавству, виконання покладених функцій у звичних умовах і за умов зовнішніх потрясінь або посилення диспропорцій з можливою трансформацією відповідно до викликів часу. Банківські системи окремих розвинутих країн формувались впродовж століть і є результатом успіхів і невдач багатьох поколінь. Сучасні банківські системи світу мають складну структуру. Практично в усіх країнах із ринковою економікою функціонує дворівнева банківська система (за винятком децентралізованої федеральної резервної системи США), де на першому рівні функціонує центральний банк країни, на другому – діють комерційні банки.     

Після прослуховування доповідей професорсько-викладацький колектив разом зі студентами перейшли до активного обговорення тематики засідання.

Підсумував роботу учасників круглого столу Дзюблюк Олександр Валерійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи ТНЕУ, який подякував учасникам за змістовні доповіді та дискусії. Було зазначено, що стан банківської системи є не на найкращому рівні. Щодо валютної політики, то гривню відпустили у вільне плавання. Як наслідок, вона просто «розвалилась». Жодна банківська система не витримає трьохразової девальвації національної валюти, у тому числі й Україна. Адже при «обвалі» курсу руйнується вся грошова система. Коли знижується обсяг депозитів, то, відповідно, відсутнє й кредитування. Поки не запрацює кредитування, ми будемо рухатись від девальвації до девальвації. Якщо не буде змінено цього, то перспективи для економічного розвитку України зводяться до нуля. 

Модератор круглого столу Іващук Ольга Олегівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи, подякувала усім студентам та викладачам за активне обговорення тематики круглого столу.

Автор: студентка 3 курсу ФББ Олена Давидюк.