Відбувся семінар на тему: «Методика виконання курсової роботи студентами спеціальності «Банківська справа»

IMG 1232«На довгій дорозі до істини всі кроки важливі, але перші – це найважчі, бо з них починається шлях…», – саме ці слова видатного українського філософа Г. Сковороди стали епіграфом методичного семінару, який 3 жовтня 2018 року організували і провели викладачі кафедри банківської справи для студентів 2-4 курсів факультету банківського бізнесу. Тема семінару «Методика виконання курсової роботи студентами спеціальності «Банківська справа» була обрана не випадково, адже від якості виконання курсової роботи залежить формування подальших навиків написання дослідницьких робіт різного характеру.

Курсова робота дає можливість виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити, вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета дослідження.

Матеріали курсової роботи можуть бути використані для подальшої дослідницької роботи – написання бакалаврської або магістерської робіт.

Доповідачами семінару виступили к.е.н., доц., Балянт Г. Р., к.е.н., доц. Метлушко О. В. та к.е.н., доц. Стечишин Т. Б. Зокрема, Г. Р. Балянт зосередила увагу присутніх на важливості якісного написання курсової роботи як виду науково-дослідної роботи, виконуючи яку студент повинен вибрати тему, застосувати методику дослідження, організувати і провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження.

О. В. Метлушко розповіла про складові курсової роботи, основні вимоги щодо її написання та правила оформлення. Вона зазначила, що курсова робота як самостійне дослідження має відповідати нормативним вимогам. Також доповідач зосередила увагу присутніх на типових недоліках, які часто допускають студенти при написанні курсових робіт.

Про обов’зки керівника курсової роботи, критерії оцінювання та процедуру захисту розповіла Т. Б. Стечишин. Вона зазначила, що науковий керівник – це та людина, яка працює над написанням курсової роботи разом зі студентом і яка особливо зацікавлена у належному виконанні дослідження. Адже керівник курсової роботи теж відповідальний за її якість.

Згодом присутні приступили до обговорення інформації, зокрема студенти активно цікавилися проблемними моментами, які можуть виникати при написанні курсової роботи. Їх цікавили питання вибору теми дослідження, порядок цитувань, академічна доброчесність…

Завершуючи обговорення, Г. Р. Балянт ще раз звернула увагу на тему семінару і зазначила, що курсова робота – це, перш за все, самостійна робота студента, а по-друге, це – наукове дослідження. Тому потрібно зосередити увагу на ці два критерії на усіх етапах роботи над дослідженням. Від якості курсової роботи залежить якість подальших досліджень студентів. Тому важливо приділяти особливу увагу цим «першим крокам», «бо з них починається шлях».