«Трансформація, інновації та фінансова стійкість банківської системи»

roundtableУ середу, 26 грудня 2018 року, з ініціативи професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи відбувся круглий стіл на тему: «Трансформація, інновації та фінансова стійкість банківської системи».

Модератор заходу к.е.н., доцент Іващук Ольга Олегівна у вступному слові зазначила: «Зміни, що відбуваються в економіці України, кардинально впливають на напрями і темпи розвитку банківської системи, яка набуває ознак динамічності та конкурентоспроможності. У сучасних умовах оцінка фінансової стійкості банків – задача, яку намагаються вирішувати державні органи, банки та комерційні організації. Особливої актуальності набувають питання оцінки фінансової стійкості банків у період трансформації та активізації інноваційних процесів у банківській сфері, які прямо впливають на забезпечення стабільного функціонування банківської системи».

Із доповіддю на тему: «Розвиток інновацій у банківській системі» виступила к.е.н., доцент Забчук Г. М. Зокрема, вона зазначила, що нині в банківській сфері загострюється необхідність активного впровадження інноваційних банківських продуктів і послуг. Банківські інновації не лише дозволяють залучити клієнтів, вони також підвищують рівень конкурентоспроможності банку, сприяють задоволенню потреб клієнтів, що швидко змінюються під впливом науково-технічного прогресу.

Галина Михайлівна дослідила хронологію розвитку найсуттєвіших банківських інновацій та їхні найважливіші глобальні тенденції останніх років, серед яких виокремила такі напрямки: монетизація даних, соціальна цінність, робототехніка,  розважальні транзакції, постійна доступність, інтернет банкінг, безкарткові розрахунки, банківництво без банків. Доповідач також розповіла про основні складові глобальних банківських інновацій та детальніше зупинилася на основних напрямах українських банківських інновацій останніх років. Цікавою також була інформація про унікальні новинки, які вже увійшли в наше життя – це розрахунки за допомогою безконтактних платежів; спрощені грошові перекази і платежі; можливість оформити кредит через термінал; кредит, який можна отримати за допомогою SMS запиту; віртуальні онлайн-консультанти (чат-боти); біометричні технології та ін.

К.е.н., доцент Галіцейська Ю. М. у доповіді на тему: «Фінансова стабільність банківської системи України» зосередила увагу присутніх на оцінці сучасного стану вітчизняної банківської системи, провівши критичний аналіз основних показників діяльності банків України за  останні роки. Юлія Миколаївна зазначила: «Перспективи покращання фінансової стабільності банківської системи та її ефективного функціонування будуть залежати від наступних факторів: темпи економічного зростання України, глобальні системні загрози, виплати за зовнішніми боргами, геополітичні загрози, вибори, збереження незалежності НБУ, посилення регуляторного тиску».

Окрім перерахованих факторів, є і низка внутрішніх проблем банківської системи, окреслених у нещодавно затвердженій «Стратегії макропруденційної політики НБУ». Ці системні загрози роблять банки вразливими до дії зовнішніх системних шоків. До них доповідач віднесла високу частку державного капіталу в системі, рівень токсичності кредитів, доларизацію, коротку строковість депозитів, низьку операційна ефективність та продуктивність банків, посилення конкуренції з боку fintech-компаній і сфери тіньового банкінгу, високу концентрацію кредитних ризиків і проблемність позичальників, стрімкий ріст споживчого кредитування без відповідного росту корпоративного сегменту.

Заслухавши доповіді, присутні продовжили обговорення теми круглого столу. Підсумувала дискусію модератор  О. О. Іващук, подякувавши доповідачам за цікаві та змістовні виступи.