Вийшла з друку монографія колективу авторів кафедри банківської справи

2 2Dzyublyuk O.

Transformation of the banking system in the context of global challenges : monograph / edited by Doctor of Economics, professor, Oleksandr Dzyublyuk. – Vienna : Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 354 с.

This monograph is devoted to the challenges in Ukrainian banking system taking into consideration the peculiarities of economic crisis and global factors affecting banking institutions. The topical issues of funding base and management of bank funds are analyzed. A particular attention is paid to a global impact assessment on economy in the context of foreign investments into Ukrainian banking system. The effectiveness of antirecessionary measures and ways to minimize the impact of the crisis-like phenomena on the banking system of the country are considered. The case study of bank lending to the real sector of the economy as a reason for economic growth is emphasized. The world and domestic experience of monetary policy implementation in terms of impact on the stability of the banking system is summarized.

Scientists, experts in banking, postgraduates and students studying Economics, and everybody interested in current problems facing the banking in Ukraine and in the world will find value in this monograph.

 

Дзюблюк О. В.

Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів: монографія / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Vienna : Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 354 с.

Монографію присвячено дослідженню найважливіших проблемних аспектів функціонування банківської системи України з урахуванням особливостей розгортання фінансово-економічної кризи та глобалізаційних факторів впливу на діяльність банківських установ. Проаналізовано актуальні проблеми формування ресурсної бази банків та управління банківським капіталом. Особливу увагу приділено оцінці впливу глобалізації на економіку в контексті участі іноземного капіталу в банківській системі України. З практичного боку розглянуто ефективність антикризових заходів у фінансовій сфері та шляхи мінімізації впливу кризових явищ на роботу банківської системи країни. Значне місце відведено дослідженню проблем активізації кредитування банками реального сектору як передумови відновлення економічного зростання. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід реалізації монетарної політики з точки зору впливу на стабільність банківської системи.

Монографія розрахована на наукових працівників, фахівців банківських установ, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасного стану і розвитку банківської справи в Україні і в світі.