«Рейтинг оцінки діяльності банківських установ – особливості достовірного аналізу».

DSC 0622У середу, 13 березня, учасники студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Грошова парадигма» провели круглий стіл на тему: «Рейтинг оцінки діяльності банківських установ – особливості достовірного аналізу».

На засіданні були присутні куратори гуртка: к.е.н., доцент Малахова О.Л. та к.е.н., доцент Іващук О. О. та викладач кафедри банківської справи Сегеда Л. М., к.е.н., доцент Балянт Г. Р. та  к.е.н., доцент Чайковський Я. І.

Розпочала науковий захід зі вступними словами Голова гуртка Марія Дідик, підкресливши актуальність даної теми. Зокрема вона зазначила, що управління сучасним банком є однією з найскладніших сфер діяльності, оскільки в умовах становлення ринкових відносин банки опинилися в центрі складних важкопрогнозованих процесів економічного, політичного та соціального характеру. Розвиток банківської системи загалом та певного банку зокрема передбачає насамперед досягнення фінансової стабільності їх функціонування як об’єктів ринкових відносин.

На заході першою доповідала студентка 2 курсу Леся Лужна, яка зазначила, що управління діяльністю банків можна розглядати як формалізований процес з послідовністю етапів та методів управління на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях, відповідно до якого можна виділити суб’єктів та органи управління в банку, деталізувати процеси управління та рівень рішень.

Було сказано, що позиція банку в рейтинговому списку визначається на основі результатів його фінансово-кредитної діяльності, складову і якість цих результатів висвітлює аналіз роботи установи за визначений період. З метою проведення комплексного аналізу діяльності банку розроблено методики, які дають змогу узагальнити вихідну інформацію й отримувати єдине значення – рейтинг, індекс, інтегральну оцінку.

Студентка підкреслила, що однією з основних вимог ефективного рейтингування діяльності банку є те, що його результатом має бути не лише вербальна оцінка за шкалою з достатньо великою кількістю рейтингових категорій, але і кількісна міра статистичної ймовірності дефолту.

Продовжила розгляд даної теми студентка 3 курсу Ярослава Ковальчук, яка зауважила, що діяльність банків супроводжується можливістю втрат унаслідок різних ризиків. А саме таких, як операційні, ринкові, макроекономічні. Тому потенційні вкладники потребують систематизованої, повної та достовірної інформації, щоб обрати надійний банк. Різні вітчизняні та міжнародні рейтингові методики оцінювання діяльності банків – орієнтир прийняття виважених рішень.

Було сказано, що на даний момент в світі існує більше 100 рейтингових агентств. Найвідомішими системами рейтингування банків є системи, розроблені світовими лідерами у цій сфері – рейтинговими компаніями Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s. Серед національних рейтингових агентств, котрі мають уповноважений статус Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) виділяють: Національне рейтингове агентство «Рюрік», «IBI-Рейтинг», «Експерт-Рейтинг», «Кредит-Рейтинг» та Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг».

Студентка зауважила, що 1 листопада 2016 року НБУ схвалив Порядок визначення та затвердження рейтингової оцінки банку за рейтинговою системою CAMELSO. Було проаналізовано рейтинг стійкості банків за підсумками 4 кварталу 2018 року, а також Рейтинг життєздатності найбільших банків України за 2016 рік Forbes, в результаті чого  виділили  декілька банків-лідерів в Україні за різними рейтингами: Райффайзен Банк Аваль, Креді Агріколь Банк, ПроКредит Банк та Кредобанк.

На засіданні члени гуртка разом із викладачами дискутували про недоліки методики НБУ. Студенти зробили висновки, що система не дає можливості виявляти вчасно слабкі місця у банківському секторі під час економічної нестабільності. Недосконалість даної системи полягає також у недостатньому рівні адаптації зарубіжного досвіду до української банківської системи. Звідси виникають наступні проблемні моменти: суб’єктивність оцінок експертів та недосконалість існуючої бальної оцінки. Також проблемою цієї оцінки є закритість результатів рейтингування для інвесторів, неоперативність (при проведенні інспекції банку). Однак кожна з них знаходиться в комплексі з іншими, що потребує однакової уваги до кожної з проблем.

Підсумувала результати наукового заходу Голова гуртка Марія Дідик, подякувавши доповідачам за цікаві виступи та усім учасникам за обговорення теми круглого столу.

Автор:

студентка 3 курсу ФББ Яна Гробець.