«Новітні банківські продукти на фінансовому ринку. Вітчизняний та міжнародний досвід».

viber image 2019 03 21 21.30.5319 березня 2019 року з ініціативи СНГ кафедри банківської справи «Банківський аналітик» провели круглий стіл на тему: «Новітні банківські продукти на фінансовому ринку. Вітчизняний та міжнародний досвід». Зі вступним словом виступила голова гуртка Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: к.е.н., доцента Метлушко О. В., к.е.н., доцента Стечишин Т. Б. та кураторів гуртка к.е.н., доцента Забчук Г. М. і  к.е.н., доцента Сороківську З. К. У заході також взяли участь студенти Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ.

Зокрема, Ольга наголосила, що сьогодні фінансові системи окремих країн, як й інші сторони економіки, удосконалюються і прогресують у контексті розвитку глобалізації, тому цілком виправданою виступає об’єктивна необхідність впровадження інноваційних банківських продуктів та послуг у банківській сфері. Відбуваються кардинальні трансформації за багатьма показниками в різних напрямках міжнародного бізнесу та економіки, при цьому все активніше поширюються передові цифрові технології, які сьогодні розвиваються швидше, ніж світове законодавство, що регулює ці процеси. Тому, в даному контексті, цілком виправданою є спрямованість переходу українських банків на перспективнішу форму роботи з клієнтами – надання швидких, комплексних банківських послуг, що в умовах нестабільної економіки, дозволяє банкам виконувати властиві їм функції.

Із змістовними та ґрунтовними доповідями виступили: Руда Олена та Квасігрох Лілія.

У своїй доповіді на тему: «Міжнародні банківські продукти на фінансовому ринку» студентка групи  ФБСм-11 Руда Олена  наголосила, що в час інформаційного суспільства та швидкого зростання економічної та технологічної обізнаності людини, організації впроваджують нові ресурсні бази для задоволення нових потреб споживача. Так виникає потреба в інноваціях. У світовій практиці зазвичай виділяють наступні види банківських інновацій: 
         ✓ банківський продукт на нових сегментах ринку; 
         ✓ інновації як освоєння напрямів діяльності у нових сферах фінансового ринку;        
         ✓ нові методи управління готівкою та використання нових інформаційних технологій;

    ✓ модифіковані послуги фінансового посередництва, спрямовані на зниження операційних витрат та більш ефективне управління активами та зобов’язаннями;      
         ✓ нові продукти в традиційних сегментах позичкових капіталів.      
Світові тенденції банківських інновацій характеризуються цікавими технічними новинками і прагненням сформувати тісні та довготривалі відносини з клієнтами. Варто зауважити, що українські банки також слідують цим тенденціям, і деякі світові банківські інновації вже успішно використовуються на українському ринку. Тому важливими є подальші дослідження у цьому напрямі, адже впровадження банківських інновацій динамічний процес. До того ж не всі інноваційні рішення набувають масового характеру, а успішні банківські інноваційні рішення в одних країнах, можуть пройти непоміченими в інших.

Із доповіддю на тему: «Новітні банківські послуги в Україні» виступила Квасігрох Лілія, студентка групи ФБС-32. Вона наголосила, що сьогодні в банківській сфері загострюється необхідність активного впровадження інноваційних банківських продуктів і послуг. Банківські інновації не лише дозволяють залучити клієнтів, а й підвищують рівень конкурентоспроможності банку, сприяють задоволенню потреб клієнтів, що швидко змінюються під впливом науково-технічного прогресу. Лілія зазначила, що сучасні технології безконтактних розрахунків такі як MasterCard, PayPass і Visa payWave користуються надзвичайною популярністю на світовій платформі, в той час як більшість українських торгових мереж, в тому числі громадського харчування та автозаправних станцій, підтримують, здебільшого, технологію PayPass. Також, студентка дослідила особливості здійснення безконтактних платежів за допомогою додатків Google Pay і Apple Pay. .

Після виступу доповідаючих всі присутні взяли участь у жвавій дискусії, в тому числі і студенти Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ. Голова СНГ Ольга Гнатів висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам круглого столу  за присутність та активну участь.

Автор:

студентка 4 курсу ФББ Грицуняк Ірина.