Відбувся круглий стіл на тему: «Система банківських переказів як об’єктивна складова міграційних процесів»

clipart of 15186 sm 2У понеділок, 25 листопада 2019 р., відповідно до плану наукової роботи кафедри банківського бізнесу відбувся круглий стіл на тему: «Система банківських переказів як об’єктивна складова міграційних процесів».

Приватні грошові перекази фізичних осіб з-за кордону є одним з основних джерел доходів значної кількості домогосподарств в Україні та одним із ключових елементів підтримки соціальної та фінансової стабільності в державі.

Значну частку приватних валютних надходжень в Україну забезпечують заробітчани. Внаслідок різних обставин за кордоном тимчасово або постійно працюють щонайменше 5 млн. громадян України. Актуальність теми семінару полягає у тому, що грошові перекази від трудових мігрантів з закордону на сьогодні є масштабним вливанням в вітчизняну  економіку. Водночас відтік робочої сили загрожує економічному розвитку.

Із ґрунтовною доповіддю виступив к.е.н., доцент Чайковський Я. І., який зазначив, що приватні грошові перекази в Україну є одним із основних джерел доходів значної кількості вітчизняних домогосподарств. Отримані ними валютні кошти переважно прямують на готівковий валютний ринок України, збільшуючи пропозицію валюти.

Він також навів дані щодо діяльності в Україні систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами у 2018 р., та охарактеризував найпопулярніші платіжні системи України, зазначивши, що на початку 2019 р. в Україні функціонувало 42 внутрішні та міжнародні платіжні системи, а також дві системи Національного банку: СЕП та «Простір».

 Ярослав Іванович відзначив той факт, що Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2018 р. сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.

Доповідач також дав вичерпну характеристику системно важливим, соціально важливим та важливим платіжним системам відповідно до їх поділу на категорії, який визначив НБУ. Чайковський Я. І. зауважив, що лідером серед систем грошових переказів в Україну залишаться Western Union. За допомогою цієї системи минулого року було здійснено 59% грошових переказів в Україну і 77% – з України. Другою стала американська MoneyGram, яка обробила 23% грошових переказів в Україну і 19% – з країни. Грузинська IntelExpress здійснила 8% грошових переказів в Україну, а американська RIA провела 3% грошових переказів в Україну.

Отже, в умовах глобалізації світової економіки та інтеграції національних господарств суттєво активізувалася міжнародна трудова міграція. Динамічно зростають і обсяги грошових переказів мігрантів на Батьківщину. Зважаючи на це, у системі міграційних процесів останнім часом акценти дедалі більше змінюються з проблеми трудової міграції на проблему грошових переказів.

Приватні грошові перекази фізичних осіб з-за кордону є одним із ключових елементів підтримки соціальної та фінансової стабільності для багатьох держав із перехідною економікою. Вони є важливим джерелом надходження  валюти в Україну. Їх обсяги суттєво перевищують надходження прямих інвестицій. Найпопулярніші транскордонні перекази до України –  зі Сполучених Штатів Америки. Національний банк України прогнозує подальші збільшення обсягу грошових переказів в Україну від трудових мігрантів: якщо за 2018 р. їх сума оцінена в 11,6 млрд. доларів, то за 2019 р. очікується отримати 12,2 млрд. доларів.

Заслухавши доповідь Чайковського Я. І., учасники дискутували щодо регулювання ринку грошових переказів та інновацій в системах переказу грошей.

Підсумувала результати наукового заходу модератор к.е.н., доц. Іващук О.О., подякувавши доповідачам за цікаві виступи та усім учасникам за обговорення теми круглого столу.