13144 10203116493859889 8195977353184195996 nМетою «Навчально-тренувального банку» факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету є поширення та застосування тренінгових технологій навчання, наповнення практичних занять новим змістом для перетворення їх в дієві заходи опанування навчального матеріалу, посилення практичної складової підготовки випускників ТНЕУ напряму підготовки «Фінанси, банківська справа, страхування».

Основними завданнями «Навчально-тренувального банку» є:

  • - навчання студентів сучасних методів обслуговування клієнтів банку на основі теоретичних знань, одержаних під час опанування спеціальних дисциплін;
  • - сприяння оволодінню навиків щодо оформлення, перевірки і супроводження банківських і клієнтських документів, роботи із сучасними програмними продуктами відповідно до передових банківських технологій.

У «Навчально-тренувальному банку» студенти мають змогу здобувати навики з розрахунково-касового обслуговування клієнтів, залучення депозитів і надання кредитів клієнтам. Всі операції здійснюються за допомогою програмного комплексу «Автоматизована банківська система Б2» (використовують близько 80 банків України) та Приват24. Це система автоматизації та оптимізації діяльності банків –  об’єднує більше 100 модулів, які консолідовані в єдину систему. Вона призначена для комплексної автоматизації банківської діяльності, є повноцінним інструментом ведення банківського бізнесу й дозволяє автоматизувати широкий спектр бізнес-процесів і фінансових інструментів банку.1495014547 img 4186

Кредитоспроможність позичальників оцінюється за допомогою скорингових моделей, що використовуються провідними банками країни. Крім цього для студентів організовують ділові ігри, наприклад: «Холодні дзвінки до клієнтів», «Продаж банківського продукту», «Мистецтво презентації», «Фінансово-банківська аналітика» та ін.

Навчання, організоване у такий спосіб, сприяє якісній підготовці студентів до самостійної роботи у період виробничої практики, формує професійні уміння щодо прийняття самостійних рішень.

Такий спосіб з використанням інтегрованого навчання сприяє формуванню висококласного спеціаліста, готового до застосування здобутих навиків на практиці.

 DSC9602Науково-дослідний Центр історії грошей (НДЦ) при факультеті банківського бізнесу був створений у 1986 році на базі власної колекції монет, бон, паперових грошей і літератури доктора історичних наук Роберта Йосиповича Тхоржевського, яку він збирав з 1961 року. В основу колекції було покладено тематико-хронологічний принцип представлення грошових знаків: металевих (від XIX століття до н.е.), паперових (зібрання грошових знаків, від XVII століття).  

Роберт Йосипович став першим керівником Центру історії грошей. Під його керівництвом підрозділ став осередком науково-дослідницької роботи, що підтверджується започаткуванням щорічних науково-практичних конференцій під назвою ”Історія грошей України з давніх часів до сучасності”.  IMG 7119

У 1997 році при НДЦ відкрилася заочна аспірантура, де 6 пошукачів досліджували історію грошей. Один з них, О.О. Клименко, під керівництвом доктора історичних наук, професора Р.Тхоржевського захистив кандидатську дисертацію про гроші-бони ОУН-УПА – 1942-1952 рр. у Львівському національному університеті в грудні 2000 року. У 2003 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Паперові грошові знаки і бони Східної Галичини 1914-1920 рр.» Г. М. Марковецька.

З 2001 року Центр історії грошей очолювали кандидат історичних наук Марковецька Галина Михайлівна (до 2005 року) та Марковецький Руслан Юрійович до 2013 року.

У зв’язку із реорганізацією науково-дослідного Центру історії грошей у Навчальний центр історії грошей, його керівником було призначено викладача кафедри банківської справи Рудана Віталія Ярославовича.IMG 7113

Починаючи з вересня 2013 року Рудан Віталій Ярославович, використовуючи експонати із власних колекцій, створив 4 експозиції: 1) «Домонетні форми грошей» (містить такі предмети обміну як: кам’яні сокири (5-3 тис. років до н.е.; ), наконечник списа-дротика (5 тис. р. до н.е.), зернотерники (3-1 тис. р. до н.е.), прясло (1 тис. р. до н.е.), наконечники стріл скіфів VII ст. до н.е.)); 2) «Монети, які перебували в обігу на території України в період з VI ст. до н.е. до XXI ст. н.е.» (містить монети Ольвії, Римської імперії, Київської Русі, Російської імперії, Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Німецької імперії, Веймарської республіки, Третього рейху, Чехословаччини, Румунії, Радянського Союзу); 3) «Ескізи гривні, які не були затверджені Президією Верховної Ради України» (містить фотокопії ескізів художників та Національного банку України); 4) «Банкноти країн світу» (включає банкноти 31 країни світу, що перебувають в обігу на даний момент). Таким чином у навчальному Центрі історії грошей зібрано всі види грошей починаючи від найстаріших їх форм до сучасності.  IMG 7118

Окрім, монет та банкнот, у Центрі історії грошей зібрано відеотеку із понад 20 пізнавальних фільмів про гроші та грошовий обіг, які використовують на практичних заняттях з дисципліни «Гроші та кредит», а також на засіданнях студентських наукових гуртків.

Щороку Центр історії грошей бере участь у відзначенні Дня ощадності, Тижня фінансової грамотності, Дня банківського працівника. В рамках таких заходів проводяться екскурсії, пізнавальні лекції та тренінги. Регулярно проводить екскурсії для студентів, учнів шкіл міста Тернополя та учасників конференції, які проводяться в Тернопільському національному економічному університеті.

photo 2 1ДЗЮБЛЮК Олександр Валерійович – доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Тернопільського національного економічного університету.

У 1992 році закінчив Кредитно-економічний факультет Тернопільського інституту народного господарства (нині – національний економічний університет) за спеціальністю "Фінанси і кредит", спеціалізацією "Кредит". Понад 2 роки працював у комерційному банку за спеціальністю. З 1994 р. – на викладацькій роботі у ТНЕУ на посадах старшого викладача, а згодом доцента. З 2001 р. очолює кафедру банківської справи.

У 1995 році в Київському національному економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Основи організації та функціонування комерційних банків в умовах ринкової економіки" за спеціальністю 08.04.03 – "Кредит, банківська справа і грошовий обіг". У 2001 р. у цьому ж університеті захистив докторську дисертацію на тему: "Організація грошово-кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України" за спеціальністю 08.04.01 – "Фінанси, грошовий обіг і кредит". У 2003 р. присвоєно вчене звання професора.

Спрямованість наукової діяльності пов’язана із вирішенням проблем оптимізації роботи інститутів кредитної системи, зокрема: розробка основних напрямів кредитної політики банку й обґрунтування пріоритетних напрямів кредитних операцій; управління активами і пасивами комерційного банку та підтримання фінансової стійкості банківських установ; управління ризиками банківської діяльності; оптимізація роботи центрального банку; розробка стратегії грошово-кредитного регулювання економіки; оптимізація застосування основних інструментів реалізації валютної політики. Монографії і публікації у провідних фахових виданнях ("Вісник НБУ", "Банківська справа", "Фінанси України", "Економіка України", "Вісник ТНЕУ", "Світ фінансів") відображають той розділ економічної науки, котрий стосується проблем теорії грошей, кредиту і банківської справи в умовах трансформації економічної системи на ринкових засадах.

Службова адреса: 46020, Україна, м. Тернопіль, вул. Майдан Перемоги, 3, корпус 3;
внутрішній телефон: 13-333.

Професорсько-викладацький склад

 abc
Адамик Богдан Петрович

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, декан факультету банківського бізнесу.  

Кандидатська дисертація: "Функції Національного банку в системі регулювання грошово-кредитних відносин в економіці України" – 1999 рік.

Коло наукових інтересів: грошово-кредитна та валютна політика, їх роль у стабілізації національної економіки; контрольно-наглядові функції Національного банку.

balant2

Балянт Ганна Романівна   

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
 

Кандидатська дисертація: "Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин" – 2006 рік.

Коло наукових інтересів: оптимізація управління фінансовою стійкістю та перспективи посилення конкурентних позицій комерційних банків на ринку; кредитування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.

gal

Галіцейська Юлія Миколаївна  

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: "Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки" – 2011 рік.

Коло наукових інтересів: оптимізація управління фінансовою стійкістю та перспективи посилення конкурентних позицій комерційних банків на ринку.

 
zgm

Забчук Галина Михайлівна    

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: "Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки" – 2010 р.

Коло наукових інтересів: кредитування реального сектору економіки, монетарна політика НБУ, вплив кредитних важелів на організацію виробничої діяльності. 

iva

Іващук Ольга Олегівна

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Кандидатська дисертація: "Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація" – 2006 рік.

Коло наукових інтересів: маркетинг в банківській діяльності, стійкість, ліквідність та надійність банків.

9

Малахова Олена Леонідівна   

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: "Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності" – 2004 рік.

Коло наукових інтересів: кредитні операції комерційних банків; управління фінансовою стійкістю банків.

met

Метлушко Ольга Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: "Діяльність банків на ринку корпоративних цінних паперів" – 2012 р.

Коло наукових інтересів: діяльність банківських установ на ринку цінних паперів.


lrv

Левченко  Роксолана Володимирівна  

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Кандидатська дисертація: "Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків" – 2008 рік.

Коло наукових інтересів: управління ліквідністю та прибутковістю комерційних банків; забезпечення фінансової стійкості комерційних банків; міжнародна комерційна діяльність банків.

plm

Ониськів Любов Мирославівна

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 
 
Кандидатська дисертація: "Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності" – 2014 рік. 
 

Коло наукових інтересів: кредитні операції та управління кредитним ризиком комерційних банків; удосконалення системи управління кредитним ризиком банку; ефективність банківської діяльності.

dscn8293

Рудан Віталій Ярославович  

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кадидатська дисертація: "Управління ліквідністю банківської системи України"

Коло наукових інтересів: регулювання та управління ліквідністю банківської системи; забезпечення фінансової стійкості комерційних банків; ресурсна політика комерційних банків.

ljyda2

Сегеда Людмила Миронівна 

Викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Коло наукових інтересів: діяльність НБУ та грошово-кредитне регулювання економіки.

dscn8530

Сороківська Зоряна Казимирівна

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: "Ринок роздрібних банківських послуг: особливості формування та перспективи розвитку в Україні" – 2006 рік.

Коло наукових інтересів: удосконалення банківських продуктів та активізація впровадження нових видів фінансових послуг; банківське обслуговування приватних клієнтів. 

stechyshyn

Стечишин Тетяна Богданівна

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: "Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків" - 2011 рік.

Коло наукових інтересів: інвестиційна діяльність банків, фінансові інструменти.

4

Чайковський Ярослав Іванович

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Кандидатська дисертація: "Банківське кредитування підприємств в умовах ринкового реформування економіки" – 2003 рік.

Коло наукових інтересів: кредитні операції банків, платіжні системи та організація платіжного обороту; регулятивний вплив на діяльність комерційних банків. 

120

Кащук Ольга Михайлівна

Старший лаборант кафедри банківської справи

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Функціонування кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету спрямоване на оптимізацію навчального процесу з урахуванням основних методичних вимог здобуття вищої економічної освіти банківського профілю та наближення студентів до організаційних умов роботи в різних підрозділах комерційних банків і Національного банку України, конкретним виявом чого є здобуття ними практичних навиків виконання всіх завдань, які стоять перед банківськими працівниками.

Мета викладацької діяльності кафедри щодо підготовки фахівців у галузі банківської справи полягає у формуванні у студентів професійних знань у сфері організації і функціонування банківської системи в умовах ринкової економіки. Викладачами кафедри розроблені навчально-методичні комплекси за усіма дисциплінами, які викладаються студентам і які повністю відповідають галузевим стандартами вищої освіти й призначені для забезпечення фундаментальної підготовки випускників та формування у них широкого аналітичного і наукового кругозору. Кафедрою постійно ведуться роботи із удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, застосування нових методів навчання, дистанційних технологій, розробки електронних навчально-методичних комплексів, спрямованих на активізацію самостійної навчальної та наукової роботи студентів.

IMG 4441

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота, зміст якої визначається завданнями глибоких фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на оптимізацію функціонування банківської системи України в умовах глобалізації економічних процесів, завершення ринкового реформування національного господарства та забезпечення реалізації стратегії економічного зростання. Крім того, поєднання глибокої теоретичної підготовки із прикладними результатами наукових досліджень в основних навчальних курсах дає можливість студентам отримати глибокі наукові і практичні знання, необхідні для роботи на сучасному фінансовому ринку. Саме такий підхід дозволяє підготувати висококваліфікованих фахівців з банківської справи, які стають керівниками і провідними спеціалістами у кредитних установах.

  Сьогодні кафедра банківської справи – це кваліфіковані представники професорсько-викладацького складу, багатий науковий потенціал і практичний досвід яких використовується для досліджень не лише банківської, а й загальноекономічної проблематики. Результатом становлення і розвитку кафедри є формування високопрофесійного, злагодженого колективу науковців, кваліфікованих спеціалістів з банківської справи, спроможних на найвищому рівні забезпечити організацію навчального процесу з урахуванням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду роботи вищих навчальних закладів і кредитних установ. Виявом цього є викладання кафедрою навчальних дисциплін, що забезпечують якісну підготовку студентів за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".      

   Загалом сукупність дисциплін кафедри банківської справи відображає практично увесь спектр функціонування сучасної кредитної системи: від теорії грошей і банківських операцій до новітніх форм організації банківського кредитування і нетрадиційних банківських послуг, проведення грошово-кредитної і валютної політики, регулювання діяльності банків, одним словом, усього, що необхідно сьогодні знати висококваліфікованому банкірові. Саме ж викладання матеріалів на лекціях та їх обговорення на практичних заняттях здійснюється у максимально доступних, цікавих для студентів формах. Колектив кафедри спроможний легко знайти спільну мову із студентами, зрозуміти їхні потреби та інтереси. 

  Професія банкіра – всесторонньо, якісно підготовленого для потреб ринкового господарства фахівця – була й буде потрібна завжди. Тому від успішної творчої праці професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи багато в чому залежить успішність реалізації ринкових реформ в економіці та поповнення її найважливішої сфери – банківської системи– молодими талановитими спеціалістами.

Більше статей...

  1. Історія кафедри