Гроші і кредит 

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 

Банківські операції 

Центральний банк і грошово-кредитна політика 

Банківські ризики і регулювання банківської діяльності 

Платіжний оборот і грошовий обіг 

Банківська система 

Кредитування і контроль 

Міжнародні розрахунки і валютні операції 

Платіжні системи 

Валютна політика 

Банківський роздрібний бізнес 

Управління фінансовою стійкістю банків і монетарне регулювання 

Кредитний менеджмент 

Ресурсна політика комерційних банків

Новітні банківські продукти і технології

Тренінги