Умови проживання

banner11В університеті створені належні умови для проживання іногородніх студентів на період навчання.

Поселення студентів до студентського гуртожитку здійснюється рішенням керівництва вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.

1327487756 p20120117154104 p20120117103556 p20090616164448 profik

В структурі університету 5 гуртожитків. Вони розміщені поряд з навчальними корпусами ТНЕУ. В студентських гуртожитках створені відповідні умови для того, щоб студенти почували себе як вдома. 

Кімнати укомплектовані необхідними меблями: ліжками, тумбочками, столом та стільцями. У гуртожитку забезпечуються всі необхідні умови для проживання, окерма аудиторія для підготовки студентів до занять. У кімнати поселяють по 2, 3 та 4 особи.

Приміщення санітарно-побутового призначення оснащене згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом вищого навчального закладу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.Харчування не входить у вартість.

Неабиякою перевагою є розташування навпроти навчального корпусу, що дозволяє за лічені хвилини потрапити з місця проживання до місця навчання.

Якщо студент вступив до ТНЕУ, виш гарантує поселення в гуртожитку. Місце-ліжко надають усім, хто заявив про це. Студенти заочного відділення, які виявили бажання жити в гуртожитку,теж можуть поселитися.

Студентське самоврядування

DSC 6587Студентське самоврядування на факультеті банківського бізнесу є одним із найкращих у вищому навчальному закладі. Воно є невід’ємною частиною громадського самоврядування. Студентське самоврядування є формою самоорганізації студентів, самостійною громадською діяльністю, механізмом представництва й відстоювання своїх прав і, найголовніше, можливістю самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Рішення студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

Лідерами і зв’язковою ланкою з керівництвом у цій роботі є студентський декан, обраний студентською громадою, голова студентської ради, обраний зборами студентів факультету, які проживають у гуртожитку, та студентський профорг. До їх обов`язків входить допомога, роз’яснення та вирішення питань, пов’язаних з навчанням, дисципліною та дозвіллям молоді факультету, захист інтересів студентів-сиріт, а також молодих людей з багатодітних, малозабезпечених сімей тощо.C5DF3560 B34A 487A B242 4C9B7F9BD74C

На факультеті діє студентський організаційний комітет, до складу якого входять студенти-активісти факультету. Даний комітет організовано з метою всебічного розвитку та самореалізації студентів, ведення діяльності, що спрямовується на здобуття знань, вмінь і навичок за інтересами, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та організації дозвілля. На рахунку учасників комітету немало добрих справ, результати яких відчутні у благоустрої корпусу факультету та у настроях студентства. Активістами оргкомітету розроблена атрибутика ФББ: гімн, прапор та кольори факультету. Для зв'язку з деканатом встановлений інформаційний куток з скринькою для повідомлень студентів. З ініціативи учасників проводяться найрізноманітніші вечори, дні факультету, посвяти першокурсників, майстер-класи, ділові ігри, диспути, перегляди театральних вистав та фільмів, підготовка до міжфакультетських конкурсів («Студентська ліра», «КВК») тощо. 

Учасники організаційного комітету мають єдину ціль – довести, що між студентами всіх курсів та інтересів може виникнути щира дружба, взаєморозуміння і допомога лише в тому випадку, якщо в їхніх серцях поселиться добро і кожен зрозуміє, що його доля залежить лише від нього самого.

Участь у студентському самоврядуванні дає змогу виявити потенційних лідерів, виробити в них навички управлінської та організаторської роботи, сформувати майбутню еліту нації. Без вирішення проблем студентського самоврядування не можливо досягти європейської якості освіти і підготувати конкурентоспроможних фахівців.