«Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи»

29852615 202045927076895 1977325209 n29 березня у Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відбулася XVІІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи». У конференції взяли участь близько 300 студентів, серед яких і учасники студентського наукового гуртка кафедри банківської справи факультету банківського бізнесу ТНЕУ «Банківський аналітик» - студент групи ФБС-31 Безкоровайний Євген та студент групи ФБС-42 Григор’єв Максим.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися д.е.н., доцент, директор Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» Микола Вознюк та д.е.н., доцент заступник директора Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» Віталій Рисін.

Пленарне засідання відкрила доповідь Тараса Яворського  на тему: «Особливості ведення підприємницької діяльності у ЄС, світові тенденції і можливості для українського бізнесу» (Lagom Int, Terry Soot); Агнія Хомутенко (Сумський державний університет) підняла питання економічних наслідків та загрози для Великої Британії внаслідок дезінтеграції; Юрій Паламар (Львівський нститут УБС) у своїй доповіді проаналізував «Інноваційні процеси у світі», а Iryna Ratych (Lviv Institute of the SHEI «Banking University») обрала тему «Blue vs Red ocean strategies: advantages and disadvantages»;  Ангеліна Журович, Вікторія Трубенок (УО «Полесский государственный университет»)  «Kраудфандинг в Беларусі і світовий досвід».

У ході тематичних засідань у секції ІII «Взаємодія банківського та реального секторів економіки. Ризики функціонування банків та фінансові стратегії в умовах посилення глобальної фінансової нестабільності» та секції I «Сучасний стан і тенденції розвитку національної й міжнародної економіки, їх вплив на функціонування фінансово-кредитної системи України» із змістовними та надзвичайно актуальними доповідями виступили Максим Григор’єв та Євген Безкоровайний.  

Зокрема, Максим Григор’єв у своїй доповіді на тему: «Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи України» наголосив, що за останнє десятиріччя приплив іноземного капіталу значною мірою скоригував стратегії розвитку вітчизняних банків. Під час виступу також було зазначено основні напрямки функціонування банків іноземних банківських груп в Україні, проведено аналіз їхньої діяльність за 2014–2016 рр. та визначено особливості, переваги та недоліки їх діяльності порівняно з вітчизняними банками на основі аналізу сукупності показників.

Із доповіддю на тему: «Зарубіжний досвід процентної політики» виступив Євген Безкоровайний, який розкрив основні аспекти проведення процентної політики зарубіжних центральних банків. Студент за допомогою кореляційного аналізу продемонстрував взяємозв’язок між обліковою ставкою Європейського центрального банку та ставками за кредит комерційних банків. Також подібна операція була проведена із банківськими установами України. В кінці виступу були запропоновані рекомендації щодо вдосконалення механізмів впливу НБУ на економічний сектор країни.

Після завершення конференції учасники були нагороджені іменними сертифікатами, а найкращі доповідачі – цінними подарунками та грамотами. 

Опісля учасники студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Банківський аналітик»  разом з іншими учасниками конференції мали змогу побувати у визначних місцях світової архітектури міста Лева та відвідати Національний музей.

Автор: студент 4 курсу ФББ Максим Григор’єв.

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=30#sigFreeId2d2e3080dd

«Трансформація монетарної політики Федеральної Резервної системи США в контексті глобалізації»

IMG 867327 березня 2018 року з ініціативи СНГ банківської справи «Банківський аналітик» відбувся науковий семінар на тему: «Трансформація монетарної політики Федеральної Резервної системи США в контексті глобалізації». Зі вступним словом виступила Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: д.е.н., професора Дзюблюка О. В., викладача Сегеду Л. М, к.е.н., доцента Балянт Г. Р., к.е.н., доцента Стечишин Т. Б., к.е.н., доцента Забчук Г. М. та к.е.н., к.е.н., старшого викладача Рудана В. Я. , к.е.н., доцента Чайковського Я. І. 

Зокрема, Ольга Гнатів наголосила на актуальності даної теми. Варто зазначити, що у ХХІ ст. Америка є гегемоном, виступаючи у ролі світового кредитора та глобального лідера. У всьому цьому вона зобов’язана ФРС -  структурі, яка стоїть за спиною всієї американської політики.

Із змістовними та ґрунтовними доповідями виступали Безкоровайний Євген, Руда Олена та Григор’єв Максим. З доповіддю «Історія монетарної політики США в період 1935-2006 рр.» виступив Безкоровайний Євген. Студент наголосив, що на ФРС США накладається дуже велика відповідальність, пов'язана з необхідністю досягнення певних цілей, серед них: проведення грошово-кредитної політики, підтримання стабільності цін у країні, нагляд за діяльністю банків, протидія фінансовим кризам і багато іншого. Саме фінансові кризи та запровадження нових валютних систем стали індикатором ефективності центрального банку впливати як на банківську діяльність, так і на державну економіку загалом. ФРС США в повному обсязі не може забезпечити фінансової стабільності країни, причиною тому можна вважати глобальний вплив світових криз та невбачливі дії керівництва регулятора.

Доповідь на тему «Трансформація монетарної політики ФРС США під впливом кризових явищ і тенденцій (2007-2014рр.)» представила Руда Олена. Григор’єв Максим виступив із доповіддю на тему «Виклики монетарній політиці США». Студент наголосив, що 2017 р. почався новий етап монетарної стратегії ФРС, спрямований на боротьбу з інфляційними процесами в американській економіці, адже адміністрація Трампа проводить відкриту проінфляційну і протекціоністську політику. Нова монетарна парадигма складається з двох ключових блоків: поступове збільшення базових процентних ставок, які вже виросли до рівня 1,5-1,75%, і одночасно початок довгострокової програми вилучення надлишкової ліквідності. Якщо раніше ФРС реінвестувала кошти, отримані від погашення казначейських та іпотечних облігацій, в придбання нових цінних паперів (тобто повертала ліквідність на ринок), то в 2018 р. частина коштів, отриманих від погашення цінних паперів, буде залишатися в резерві, тобто вилучатися з ринку (на кінець поточного року, обсяг таких вилучень повинен збільшитися до $50 млрд. на місяць).

Після виступу доповідачів присутні приступили до дискусії та доповнень. Ольга Гнатів висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та всім учасникам семінару за присутність та активну участь. 

Автор: студентка 3 курсу ФББ Грицуняк Ірина.

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=30#sigFreeId663c57de5d

Результати конкурсного відбору учасників міжнародної академічної мобільності Програми Європейського Союзу Еразмус+

1516110722 333За результатами конкурсного відбору до участі в міжнародній академічній мобільності Програми Європейського Союзу Еразмус+, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 579 від 12 серпня 2015 року «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», регламенту напряму «КА1: Міжнародна мобільність» Програми ЄС Еразмус+, рекомендовано Балянт Ганну Романівну, доцента кафедри банківської справи, для проходження стажування в Жешувському університеті, (University of Rzeszow, Польща).

Щиро вітаємо Ганну Романівну і бажаємо її подальших успіхів!

«Вплив тіньової економіки на банківську систему України: основні проблеми і перспективи їх вирішення»

IMG 8050«Вплив тіньової економіки на банківську систему України: основні проблеми і перспективи їх вирішення» — саме такою була тема засідання наукового гуртка кафедри банківської справи «Грошова Парадигма», яке відбулося 19 березня.  На засідання був запрошений завідувач кафедри банківської справи, професор, д.е.н. Дзюблюк О. В., а також присутніми були викладачі кафедри: к.е.н., доцент Метлушко О. В., к.е.н., доцент Стечишин Т.Б. та куратори гуртка к.е.н., доцент Іващук О. О., к.е.н., доцент Малахова О. Л.

Голова науково гуртка Марія Дідик розпочала засідання словами:

«Поширення в Україні такого явища як тіньова економіка, обсяги фінансових ресурсів, що обертаються в цій сфері, є суттєвою перешкодою забезпеченню сталого розвитку економіки держави. За розміром тіньової економіки Україна в рейтингу посідає третє місце. Для порівняння, у розвинених країнах  показник тіньової економіки складає в середньому 7-12% ВВП, коли в Україні останніми роками - 40-45%»

 Із грунтовними доповідями на заході виступили: студентка групи ЕА-21 Василькова Юлія та студент групи БСм-11 Руслан Клімович.

Василькова Юлія, під час своєї доповіді охарактеризувала рівень тіньової економіки України та системні фактори тінізації національної економіки, такі як:

  • низька ефективність функціонування органів судової системи;
  • недостатній захист прав на рухому та нерухому власність, включаючи права на фінансові активи;
  • непередбачуваність змін у податковому законодавстві;
  • високий рівень корупції.

Також було зазначено, що  стрімкого «відбілювання» української економіки очікувати поки не варто, оскільки недовіра українців до інститутів влади поки залишається вкрай високою - уряду довіряє лише 13% громадян, ВРУ — 9%, а президенту — 22%.

Руслан Клімович, у свою чергу, виступив із доповіддю на тему «Феномен тіньової економіки або життя в сутінках», під час якої розповів про чотири методи розрахунку тіньової економіки (витрати населення, електричний метод, монетарний метод та метод збитків підприємств).  Також Руслан зауважив, що тіньовий сектор існує через слабкість держави та її інституцій і нездатність суспільства щось змінити.  Саме тому, на його думку, в суспільстві часто немає негативного ставлення до тіньовиків, що виживають як можуть. Навпаки, їх нерідко поважають як людей, яким вдалося знайти своє місце під сонцем. Оскільки тінь — це наслідок кволої держави, потрібно боротися не з нею, а з першопричинами, а саме з неефективністю економіки та бідністю, яку вона генерує.

Присутні на засіданні круглого столу долучилися до жвавої дискусії. Зокрема, професор, д.е.н. Олександр Валерійович Дзюблюк зазначив, що головними механізмами відмивання коштів в Україні залишаються «конвертаційні центри», через які фонди перетікають з реального сектору економіки у тіньовий, а також використовуються для конвертування коштів у готівку і виведення її за межі держави.

Підсумувала результати наукового заходу Голова гуртка Марія Дідик, подякувавши доповідачам за цікаві виступи та усім учасникам за обговорення теми наукового семінару.

І нехай кожен день буде продуктивним! До нових зустрічей!

Автор: студентка 2 курсу ФББ Василькова Юлія.

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=30#sigFreeId1d49923800

До уваги студентів ІІ курсу СВО "Магістр"

Без названияДо Вашої уваги пропонуємо графік роботи комісії з попереднього захисту дипломних робіт. Комісія працюватиме з 22 січня 2018 р.