Відбувся семінар на тему: «Методика виконання курсової роботи студентами спеціальності «Банківська справа»

IMG 1232«На довгій дорозі до істини всі кроки важливі, але перші – це найважчі, бо з них починається шлях…», – саме ці слова видатного українського філософа Г. Сковороди стали епіграфом методичного семінару, який 3 жовтня 2018 року організували і провели викладачі кафедри банківської справи для студентів 2-4 курсів факультету банківського бізнесу. Тема семінару «Методика виконання курсової роботи студентами спеціальності «Банківська справа» була обрана не випадково, адже від якості виконання курсової роботи залежить формування подальших навиків написання дослідницьких робіт різного характеру.

Курсова робота дає можливість виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити, вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета дослідження.

Матеріали курсової роботи можуть бути використані для подальшої дослідницької роботи – написання бакалаврської або магістерської робіт.

Доповідачами семінару виступили к.е.н., доц., Балянт Г. Р., к.е.н., доц. Метлушко О. В. та к.е.н., доц. Стечишин Т. Б. Зокрема, Г. Р. Балянт зосередила увагу присутніх на важливості якісного написання курсової роботи як виду науково-дослідної роботи, виконуючи яку студент повинен вибрати тему, застосувати методику дослідження, організувати і провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження.

О. В. Метлушко розповіла про складові курсової роботи, основні вимоги щодо її написання та правила оформлення. Вона зазначила, що курсова робота як самостійне дослідження має відповідати нормативним вимогам. Також доповідач зосередила увагу присутніх на типових недоліках, які часто допускають студенти при написанні курсових робіт.

Про обов’зки керівника курсової роботи, критерії оцінювання та процедуру захисту розповіла Т. Б. Стечишин. Вона зазначила, що науковий керівник – це та людина, яка працює над написанням курсової роботи разом зі студентом і яка особливо зацікавлена у належному виконанні дослідження. Адже керівник курсової роботи теж відповідальний за її якість.

Згодом присутні приступили до обговорення інформації, зокрема студенти активно цікавилися проблемними моментами, які можуть виникати при написанні курсової роботи. Їх цікавили питання вибору теми дослідження, порядок цитувань, академічна доброчесність…

Завершуючи обговорення, Г. Р. Балянт ще раз звернула увагу на тему семінару і зазначила, що курсова робота – це, перш за все, самостійна робота студента, а по-друге, це – наукове дослідження. Тому потрібно зосередити увагу на ці два критерії на усіх етапах роботи над дослідженням. Від якості курсової роботи залежить якість подальших досліджень студентів. Тому важливо приділяти особливу увагу цим «першим крокам», «бо з них починається шлях».

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=40#sigFreeId54ddf5772d

Вийшов з друку навчальний посібник Я. І. Чайковського "Організація платіжних операцій банків"

IMG 1229У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації грошового обігу, порядок відкриття поточних рахунків та укладення договору банківського рахунка, обслуговування банківськими установами безготівкового та готівкового грошового обігу. Окремий розділ присвячено огляду платіжних операцій банків з векселями. Особлива увага приділена платіжним карткам як інструменту поліпшення розрахункових відносин між учасниками розрахунків, а також системі електронного грошового обігу в Україні.

До кожної теми додаються запитання для самоконтролю, теми рефератів, тестові завдання. Посібник містить задачі, тренінги для самостійної роботи, методичні поради щодо написання комплексних індивідуальних практичних завдань для студентів денної форми навчання спеціальності «Банківська справа» та перелік питань до заліку.

Посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників банківських установ.

Чайковський Я. І. Організація платіжних операцій банків : навчальний посібник / Я. І. Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 232 с.    

Відбулося перше у 2018-2019 навчальному році засідання студентського наукового гуртка «Банківський аналітик».

42788033 2285977818097838 6749243786552934400 n27 вересня відбулося перше у 2018-2019 навчальному році засідання студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Банківський аналітик». На заході були присутні куратори гуртка – к.е.н., доцент Сороківська Зоряна Казимирівна та к.е.н., доцент Забчук Галина Михайлівна, а також члени студентського наукового об’єднання. 

Із вступним словом виступила Голова наукового гуртка Гнатів Ольга, в якому зазначила, що СНГ «Банківський аналітик» заснований у 2001 році та успішно функціонує за сприяння завідуючого кафедри банківської справи, д.е.н., професора Дзюблюка Олександра Валерійовича. Також студентка вказала, що СНГ «Банківський аналітик» виступає потужною платформою для формування особистості молодого вченого, яка спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів членів гуртка, доказами чого є численні наукові здобутки та виступи студентів на всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт та олімпіадах. 

До вітального слова доєднались куратори гуртка к.е.н., доцент Сороківська Зоряна Казимирівна та к.е.н., доцент Забчук Галина Михайлівна, побажавши його учасникам впевненості у власних силах та успіху у досягненні поставлених цілей. 

Також засідання відвідали студенти першого та третього курсів, яких ознайомили із організаційними засадами гуртка та із планом проведення наукових заходів на 2018-2019 навчальний рік. 

Підсумувала засідання Голова гуртка «Банківський аналітик» Гнатів Ольга, побажавши усім студентам наснаги та натхнення у праці над новими здобутками у своїх дослідженнях. 

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=40#sigFreeIda97cd6dc27

 

Вийшов з друку навчальний посібник Стечишин Т. Б. та Малахової О. Л. «Банківська справа».

IMG 1209Посібник підготовлено відповідно до програми з дисципліни «Банківська справа», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування».

У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем курсу, наводяться питання для самоконтролю, тестові завдання, запропоновано ряд дискусійних та проблемних питань до кожної теми. Посібник містить глосарій термінів та економічних категорій, а також список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр». Може бути корисний також науковцям, викладачам, фахівцям-практикам, а також пересічним користувачам банківськими послугами.

Стечишин Т. Б. Банківська справа: навчальний посібник / Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 404 с.

 

 

Студенти першого курсу факультету банківського бізнесу груп ФБС-11 та ЕА-11 стали переможцями конкурсу «Ми – нова генерація» 2018 року!

42781538 700099517015598 3985590390668394496 oУ Тернопільському національному університеті завершився конкурс-представлення академічних груп першого курсу "Ми - нова генерація", котрий тривав впродовж п"яти днів. Участь у конкурсі взяли 36 команд студентів-першокурсників. Динамічно, життєрадісно, ритмічно при повному залі пройшов форум молодої генерації майбутнього України! Своїми враженнями про подію поділився куратор групи ФБС-11, к.е.н., доц. кафедри банківської справи Ярослав Іванович Чайковський.

У п’ятницю, 28 вересня 2018 року, разом зі студентами факультету банківського бізнесу, групи ФБС-11, в яких я виконую обов’язки куратора, групи ЕА-11, студентським деканом Кирилом Михайловим, студентами старших курсів, був на представленні груп першого курсу юридичного факультету в конкурсі «Ми – нова генерація». Представлення груп тривало до 16 год.

З 16 год. ведучий Юрій Дзюла оголоcив перерву з метою, щоб члени журі зібралися в дорадчій кімнаті для обговорення результатів виступів та відео презентацій груп перших курсів всіх факультетів Тернопільського національного економічного університету.

В актовій залі першого корпусу ТНЕУ зібралися студенти всіх факультетів, куратори перших та старших курсів, викладачі. Тут неймовірна обстановка, лунає музика, студенти різних факультетів танцюють, співають українські пісні, шлягери, взаємно та дружньо підтримують один одного. Дійсно, ТНЕУ – це велика дружня родина. Всі в очікуванні результатів конкурсу, адреналін підвищується.

І ось о 17 год. ведучий Юрій Дзюла виходить на сцену та оголошує, що члени журі визначились з номінантами та призерами, запрошує на сцену голову профкому студентів Антона Шевчука для вручення нагород. Спочатку оголошують та вручають нагороди за різними номінаціями. Потім оголошують призерів за третє і друге місця. І ось, довгоочікуваний результат. Переможцями конкурсу «Ми – нова генерація» оголошуються студенти першого курсу груп ФБС-11 та ЕА-11 факультету банківського бізнесу.

Як куратор групи ФБС-11 хочу висловити вдячність організаторам конкурсу «Ми – нова генерація»,оскільки студенти груп перших курсів більше здружилися між собою та між факультетами, членам журі, які у непростому виборі найкращих груп факультетів ТНЕУ вибирали номінантів і переможців, декану факультету банківського бізнесу Богдану Петровичу Адамику, завідувачу кафедри банківської справи Олександру Валерійовичу Дзюблюку, які висловили довіру бути куратором студентів-першокурсників, студентському декану Кирилу Михайлову, студентам старших курсів, які підтримували першокурсників, допомагали в постановці танців, розробці сценарію та зйомці відео-презентації, студентам інших факультетів за взаємну підтримку та, звичайно, студентам першого курсу, які майже кожного дня брали участь в репетиціях. Позаду репетиції, переживання, очікування результатів.

Вітаю з перемогою студентів групи ФБС-11 та групи ЕА-11 факультету банківського бізнесу в конкурсі «Ми – нова генерація» 2018 року!

Автор: к. е. н., доц.. кафедри банківської справи Я. І. Чайковський.

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=40#sigFreeId72c9326e69