Зустріч студентів-четвертокурсників

70553450 830565117345461 2464637291700682752 nЩо може зігріти більше у холодні осінні вечори, ніж чашка гарячого запашного чаю? Безумовно, що тепліше стає у колі давніх добрих друзів: щирі розмови, спогади про літо і, звичайно, плани на майбутнє…

Студенти-банкіри разом зі своїми кураторами Метлушко Ольгою Володимирівною та Забчук Галиною Михайлівною у невимушеній атмосфері поділилися літніми враженнями та обговорили плани на навчальний рік. Впевнені, що цей непростий завершальний рік буде успішним)

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=45#sigFreeId304b25bda3

День знань: Версія 1.0.

69673880 2359536057641800 5281648337613750272 nВчора, 01 вересня 2019 р., колектив кафедри банківського бізнесу взяв активну участь у святкуванні Дня знань, яке організували в парку ім. Т. Г. Шевченка Тернопільська міськарада, Центр науки Тернополя у співпраці з закладами вищої освіти, школами, молодіжними громадськими організаціями.

На вулиці «Економічній» біля локації кафедри банківського бізнесу ТНЕУ можна було перевірити справжність банкнот, побачити експозицію музею грошей, зіграти у лотерею та виграти смачний приз, дізнатися нові терміни та поняття, які допоможуть поринути у цікаву та багатогранну професію банкіра. Найбільшу зацікавленість серед школярів та малечі викликало складання унікальних грошових пазлів.

View the embedded image gallery online at:
http://bs.tneu.edu.ua/novyny.html?start=45#sigFreeIdf67f332799

Програма проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня «магістр»

30Програма проведення фахового вступного випробування для претендентів на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітніх програм «Банківська справа» та «Банківський менеджмент» складена відповідно до стандартів вищої освіти і включає перелік питань з наступних основних фахових дисциплін: «Гроші та кредит»; «Банківська система»; «Інвестування».

Складання іспиту здійснюється шляхом відповіді на питання, сформульовані в екзаменаційному білеті, та розв’язування задачі. Відповідь студента здійснюється в усній формі і має відображати відповідний рівень його знань з метою зарахування на навчання.

Гроші та кредит

 1. Оцінка історичних і економічних передумов появи та необхідності грошей. Властивості товару у ролі загального еквівалента.
 2. Зміст, порівняльна оцінка, переваги та недоліки основних концепцій походження грошей.
 3. Оцінка основних теоретичних підходів до визначення сутності грошей як економічної категорії, їх еволюція, історичні витоки, представники та порівняльна характеристика.
 4. Загальна характеристика функцій грошей як проявів їхньої суті, їх взаємозв’язок та взаємозалежність, особливості розвитку в сучасних умовах.
 5. Поняття форми грошей, необхідність її виділення в окреме поняття. Загальна характеристика основних форм грошей, що знаходяться в обігу, їх порівняльна оцінка. Основні відмінності між повноцінними та неповноцінними грошима (знаками вартості).
 6. Сутність паперових та кредитних грошей, порівняльна характеристика особливостей їх випуску і обігу, позитивне і негативне значення для економіки.
 7. Поняття, необхідність і суб’єкти грошового обігу, його роль у балансуванні національного продукту і національного доходу в економіці та забезпеченні макроекономічної рівноваги.
 8. Структура грошового обігу в залежності від особливостей руху вартості. Порівняльна оцінка, переваги і недоліки безготівкового і готівкового грошового обігу.
 9. Поняття грошової маси і її роль в економіці. Суть і порівняльна оцінка активної і пасивної грошової маси.
 10. Оцінка кількісних змін грошового обігу. Поняття грошового агрегату, його необхідність та основні принципи формування. Коефіцієнт монетизації. Порівняльна характеристика визначення агрегатів МВФ та НБУ
 11. Поняття швидкості обігу грошей, її особливості для різних їх форм грошей, сучасна роль в економіці, фактори впливу, порядок розрахунку та можливості прогнозування.
 12. Загальна характеристика поняття грошової емісії. Особливості емісії повноцінних грошей, її переваги і недоліки для грошової системи і економіки.
 13. Сутність, призначення та особливості здійснення первинної емісії грошей, її основні канали.
 14. Особливості вторинної емісії грошей, її значення для економіки, порядок здійснення та напрями дії обмежувальних факторів.
 15. Поняття, необхідність, специфіка та структура грошового ринку, його основні інститути. Роль і місце грошового ринку в системі ринкових відносин, порівняння з іншими видами ринків.
 16. Економічна оцінка попиту на гроші, співвідношення понять попиту на гроші і багатства індивіда. Портфельний підхід до розуміння попиту на гроші.
 17. Процес формування грошової пропозиції, її складові частини, характеристика факторів, що на неї впливають. Графічне відображення грошової пропозиції.
 18. Поняття, необхідність та історичні умови виникнення грошової системи. Зміст основних елементів грошової системи, їх взаємозв’язок та значення для організації грошового обігу в країні.
 19. Поняття типу грошової системи, необхідність їх виділення та критерії класифікації. Загальна характеристика основних типів грошових систем.
 20. Поняття та елементи грошової системи України, характеристика основних історичних етапів та особливостей її формування при переході до ринкових відносин.
 21. Державне регулювання грошової сфери економіки, його необхідність, стратегічні і тактичні цілі. Зміст та порядок дії загальних і вибіркових методів грошового регулювання. Суть та стратегічні цілі грошово-кредитної політики.
 22. Поняття інфляції, історія походження терміну, класифікація форм прояву за різними критеріями
 23. Поняття інфляції попиту, зміст основних факторів її розвитку, особливості причинно-наслідкового зв’язку впливу зміни грошової маси на динаміку цін.
 24. Інфляція витрат та характеристика основних груп причини, що її визначають.
 25. Характеристика механізму розвитку інфляційного процесу, його основні стадії та їхнє графічне відображення. Поняття критичної точки інфляції та умови її досягнення.
 26. Оцінка основних наслідків і напрямів впливу інфляційних процесів на економіку і соціальну сферу.
 27. Поняття, умови реалізації та основні напрями антиінфляційної політики, їх загальна характеристика та порівняльна оцінка.
 28. Грошова реформа як метод стабілізації грошового обігу в країні, класифікація основних видів грошових реформ за різними критеріями.
 29. Особливості проведення грошової реформи в Україні, її економічні та історичні передумови, зміст основних етапів.
 30. Поняття кредиту як економічної категорії, Суб’єкти і об’єкт кредитних відносин. Об’єктивні умови, що визначають можливість кредитних відносин. Зміст основних етапів руху кредиту як прояву його суті.
 31. Зміст, особливості реалізації та наслідки для економічного розвитку дії основних функцій кредиту як економічної категорії. Взаємозв’язок та взаємозалежність між функціями кредиту.
 32. Поняття форм і видів кредиту, їх класифікація, зміст, порівняльна оцінка, взаємозалежність та взаємозв’язок.
 33. Специфіка процента за кредит як економічної категорії, його суть, основні функції та особливості розрахунку. Прості та складні проценти за кредит.
 34. Характеристика структури кредитної системи, її складові елементи та ієрархічний принцип побудови.
 35. Суть і функції банків, їх роль в економіці. Характерні ознаки діяльності банків та їх відмінність від інших фінансових інститутів. Продукт банків і його складові.
 36. Сутність валютного курсу, його призначення, види та порядок визначення. Поняття золотого паритету і механізм дії золотих точок. Паритет купівельної спроможності.
 37. Характеристика основних видів режимів валютного курсу, їхня порівняльна оцінка, переваги та недоліки, доцільність використання
 38. Суть і призначення платіжного балансу, порядок і умови складання, характеристика його структури і механізму регулювання. Поняття сальдо платіжного балансу, порядок і умови його визначення, особливості регулювання та вплив на економічний розвиток країни.
 39. Поняття, структура та основні елементи валютної системи, її види.
 40. Еволюція світової валютної системи, історичні етапи, суть, принципи побудови.

Банківська система

 1. Оцінка історичних та економічних передумов появи та необхідності банків. Період зародження банку і банківської системи.
 2. Особливості становлення та розвитку банківської справи у Стародавній Греції.
 3. Банківська діяльність у Стародавньому Римі: етапи розвитку, характерні риси.
 4. Характеристика основних етапів розвитку банківської діяльності.
 5. Поява та розвиток банківської діяльності в Україні.
 6. Характеристика основних цілей діяльності банківської системи та їх роль у забезпеченні її стабільного функціонування.
 7. Загальна характеристика функцій банківської системи як прояв її сутності, їх взаємозв’язок та взаємозалежність.
 8. Проаналізувати типи банківської системи.
 9. Особливості побудови та функціонування банківських систем зарубіжних країн.
 10. Порівняти функції ФРС, НБУ та Банку Англії. Проаналізуйте ефективність їх здійснення в даних країнах.
 11. Порівняти регуляторів банківської системи та їх функції в США, Польщі, Англії та України.
 12. Банки у системі фінансового посередництва. Роль банківської системи в економічному розвитку країни.
 13. Охарактеризувати процес утворення, організацію та управління, а також роль і функції Банку Англії.
 14. Історичні передумови розвитку Європейської системи центральних банків.
 15. Становлення та розвиток банківських систем Польщі та Угорщини. Їх порівняльна характеристика.
 16. Характеристика етапів становлення та розвитку банківської системи України. Її сучасний стан.
 17. Оцінка законодавства щодо функціонування вітчизняної банківської системи, проблеми та перспективи розвитку.
 18. Охарактеризувати розвинуту банківську систему. Проаналізувати до якої із типів відноситься банківська система України.
 19. Здійснити порівняльну характеристику одно- та дворівневої банківських систем на прикладах різних країн.
 20. Проаналізувати чинники що спричиняють зниження фінансової стійкості банківської системи та обґрунтувати свою думку щодо їх пріоритетності в Україні.
 21. Зазначити та обґрунтувати заходи, котрі б посприяли подальшому ефективному розвитку банківської системи України.
 22. Роль банків у сучасному розвитку суспільства, основні фактори, що її визначають. Взаємодія банківської системи з іншими системними структурами.
 23. Вплив банків з іноземним капіталом на банківську систему країни. Позитивні та негативні наслідки їх присутності. Характеристика діяльності банків з іноземним капіталом в Україні.
 24. Суть та основні положення підходів до антикризового управління банківською системою країни.
 25. Сутність та ознаки банківської кризи. Характеристика проблемних та кризових явищ у банківській системі України.
 26. Об’єктивні закономірності виникнення центральних банків, шляхи їх створення.
 27. Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу.
 28. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.
 29. Зміст, цілі та принципи діяльності комерційних банків у ринковій економіці.
 30. Банківські операції: класифікація, принципи реалізації.
 31. Поняття і призначення комісійно-посередницьких операцій банків, їх склад та відмінності від інших видів банківських операцій.
 32. Поняття та необхідність корпоративного управління, напрями його розвитку у банку.
 33. Розвиток Інтернет-банкінгу як нетрадиційної банківської операції та його перспективи в Україні. Переваги та недоліки Інтернет-банкінгу.
 34. Аналіз продуктових інновації та їх вплив на результати банківської діяльності.
 35. Характеристика інформаційно-комунікаційних технологій в банківській діяльності.
 36. Характеристика, організація та перспективи системи дистанційного банківського обслуговування.
 37. Поняття та структура системи фінансового моніторингу. Роль банків як суб’єктів фінансового моніторингу у забезпеченні якості його проведення.
 38. Характеристика фінансового моніторингу у банку та взаємодія елементів його системи. Напрями забезпечення якості фінансового моніторингу.
 39. Характеристика реструктуризації та реорганізації банківської системи. Сутність, основні цілі та напрями розвитку цих процесів в Україні.
 40. Напрями щодо вдосконалення процесів реорганізації та реструктуризації комерційних банків.

Інвестування

 1. Види та форми інвестицій.
 2. Інвестиційні інвестори на фінансовому ринку.
 3. Загальні засади діяльності інститутів колективного інвестування.
 4. Діяльність недержавних пенсійних фондів в інвестиційній сфері.
 5. Концепція вартості грошей у часі. Прості та складні відсотки. Теперішня і майбутня вартість грошей.
 6. Дисконтування грошових потоків. Ануїтет.
 7. Оцінка ефективності інвестицій на основі концепції дисконтування.
 8. Характеристика національних стандартів оцінки майна.
 9. Характеристика акцій та облігацій як об’єктів фінансових інвестицій.
 10. Особливості емісії та обігу іпотечних сертифікатів та облігацій.
 11. Характеристика основних видів похідних фінансових інструментів.
 12. Діяльність торговців цінними паперами.
 13. Характеристика депозитарної системи України.
 14. Правовий та економічний режим функціонування фондових бірж.
 15. Державне та інституційно-правове регулювання фондового ринку.
 16. Економічний зміст реальних інвестицій.
 17. Джерела фінансування реальних інвестицій.
 18. Порядок діяльності фондів фінансування будівництва.
 19. Інвестиції в нематеріальні активи. Франчайзинг.
 20. Характеристика інноваційних підприємств (бізнес-інкубатори, технопарки, технополіси)
 21. Система фінансування інноваційних інвестицій.
 22. Венчурне фінансування інновацій.
 23. Види та форми іноземних інвестицій. Правовий режим функціонування інвестиційних рахунків.
 24. Міжнародні фінансово-кредитні інститути. Група Світового банку. Європейський інвестиційний банк, ЄБРР.
 25. Міжнародна інвестиційна позиція.
 26. Режим функціонування вільних економічних зон.
 27. Економічний зміст інвестиційного проектування.
 28. Міжнародні стандарти управління проектами.
 29. Сутність та класифікація інвестиційних портфелів.
 30. Фундаментальний аналіз фінансових активів.
 31. Технічний аналіз фінансових активів.
 32. Акціонування в інвестиційній практиці.
 33. Боргове фінансування інвестиційної діяльності.
 34. Оптимізація вартості інвестиційного капіталу. Середньозважена вартість капіталу (WACC).
 35. Ідентифікація та управління інвестиційними ризиками.
 36. Державно-приватне партнерство у сфері інвестицій.
 37. Інвестиційний клімат та фактори, що визначають його привабливість.
 38. Характеристика особливостей приватизації державного майна в Україні.
 39. Інвестиційна стратегія компаній при реалізації фінансових і реальних інвестицій.
 40. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності.

 

Задачі

       

 1. Банківська установа залучила терміновий депозит у розмірі 1000 грн. на термін з 22 травня до 15 липня поточного року під відсоткову ставку 15% річних.

Виплата процентів разом із поверненням депозиту.

Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків «факт/факт» (англійський), «факт/360» (французький) і «30/360» (германський).

Які з цих методів вигідні банку, а які вкладнику?

 1. Вклад у розмірі 2000 грн. покладено в банк 12.03. поточного року і запитано 25.12 поточного року, ставка процентів банку за депозитами дорівнює 8 % річних.

Виплата процентів разом із поверненням депозиту.

Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи методи їх нарахування «30/360» (германський), «факт/360» (французький) та «факт/факт» (англійський).

Які з цих методів вигідні банку, а які вкладнику?

 1. Банківська установа залучає депозит фізичної особи у розмірі 25000 грн. на два місяці на термін з 01 травня до 01 липня за складною відсотковою ставкою 12% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Нарахування відсотків проводиться в останній день місяця, а їх сплата – при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом «факт/360» (французький).

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за складними відсотками за кожен місяць та розрахувати платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

 1. Банківська установа залучає депозит фізичної особи у розмірі 14000 грн. на три роки за складною відсотковою ставкою 15% річних із капіталізацією відсотків щорічно. Відсотки нараховуються один раз наприкінці року.

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен рік та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

 1. При відкритті ощадного рахунку з нарахуванням простих процентів за ставкою 12 % річних 20.05 поточного року на рахунок покладено суму 10000 грн. Потім, 5.07. поточного року на рахунок добавлено 5000 грн., 10.09. поточного року з рахунку знято суму 7500 грн., а 20.11. поточного року рахунок було закрито.

Визначити, яку суму отримає вкладник при закритті рахунку. У розрахунках використовувати метод «30/360» (германський) для визначення кількості днів.

 1. 01 лютого поточного року банк «Фінанси та кредит» прийняв від Іваненка Івана Івановича вклад до запитання в сумі 1000 грн. Процентна ставка за вкладом – 6% річних. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «30/360».
 2. 01 травня поточного року видано частину вкладу в сумі 500 грн.;
 3. 01 серпня прийнято додатковий внесок у сумі 1000 грн.
 4. 01 лютого наступного року вкладник отримав усю суму вкладу.

Потрібно визначити загальну суму, одержану І. І. Іваненком при закритті рахунку.

 1. Клієнт банку – фізична особа Іваненко Петро Павлович є держателем кредитної картки банку «Тернопіль Банк». Розмір кредитного ліміту становить 10000 грн. За користування кредитом банк нараховує 34% річних. За зняття готівки за допомогою кредитної картки банк стягує комісійну плату у розмірі 2%. 01 січня поточного року Іваненко Петро Павлович одержав 5000 грн. через банкомат. 01 лютого поточного року Іваненко Петро Павлович за допомогою кредитної картки придбав товар на суму 5000 грн. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «30/360».

Визначити:

 1. Суму, яку має внести Іваненко Петро Павлович через банкомат для погашення кредиту і відсотків 31 січня поточного року.
 2. Суму, яку має внести Іваненко Петро Павлович через банкомат для погашення кредиту і відсотків 01 березня поточного року.
 3. У якій формі, готівковій чи безготівковій, вигідний кредит для банку і клієнта?
 1. Кредит в розмірі 3000 грн. було взято 12.04. поточного року з терміном погашення 10.06. поточного року за ставкою 20% річних.

Виплата процентів разом із поверненням кредиту.

Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків «факт/факт» (англійський), «факт/360» (французький) і «30/360» (германський).

Які з цих методів вигідні банку, а які позичальнику?

 1. Банк «Хрещатик» 01 лютого поточного року видав короткотерміновий кредит юридичній особі МП «Темп» на суму 250000 грн. під 26 % річних терміном до 01 серпня поточного року.

Виплата процентів разом із поверненням кредиту.

Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи методи їх нарахування «30/360» (германський), «факт/360» (французький) та «факт/факт» (англійський) методи.

Які з цих методів вигідні банку, а які позичальнику?

 1. 03. поточного року позичальник одержав у банку кредит у розмірі 2000 грн. Термін погашення кредиту 25.12 поточного року, ставка процентів банку за кредитами дорівнює 18% річних.

Виплата процентів разом із поверненням кредиту.

Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи методи їх нарахування «30/360» (германський), «факт/360» (французький) та «факт/факт» (англійський) методи.

Які з цих методів вигідні банку, а які позичальнику?

 1. Банк «Фінанси та кредит» 01 березня поточного року видав короткотерміновий кредит юридичній особі МП «Зоря» на суму 100000 грн. під 24 % річних терміном до 01 вересня поточного року.

Виплата процентів разом із поверненням кредиту.

Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи методи їх нарахування «30/360» (германський), «факт/360» (французький) та «факт/факт» (англійський) методи.

Які з цих методів вигідні банку, а які позичальнику?

 1. Банківська установа залучила терміновий депозит у розмірі 10000 грн. на термін з 1 травня до 1 серпня поточного року під відсоткову ставку 16% річних.

Виплата процентів разом із поверненням депозиту.

Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків «факт/факт» (англійський), «факт/360» (французький) і «30/360» (германський).

Які з цих методів вигідні банку, а які вкладнику?

 1. Вклад у розмірі 20000 грн. покладено в банк 1 березня поточного року і запитано 21 грудня поточного року, ставка процентів банку за депозитами дорівнює 8 % річних.

Виплата процентів разом із поверненням депозиту.

Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи методи їх нарахування «30/360» (германський), «факт/360» (французький) та «факт/факт» (англійський).

Які з цих методів вигідні банку, а які вкладнику?

 1. Підприємство 1 березня отримало в банку позику, розмір якої 300000 грн., терміном до 1 липня під 18% річних. 01 травня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 24%. На цей час було погашено 30% основної суми позики.

Відсотки нараховуються щомісячно і сплачуються не пізніше 1-го числа кожного місяця.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт» (англійським).

Використовується класичний спосіб погашення кредиту (відсотки на залишок).

Розрахувати суму відсотків за користування позикою та загальний розмір боргу клієнта банку.

Який спосіб повернення кредиту вигідний банку, а який позичальнику?

У яких випадках для позичальника краще використовувати класичний спосіб повернення кредиту, а у яких ануїтетний?

 1. Банківська установа залучає депозит фізичної особи у розмірі 30000 грн. на два місяці на термін з 01 квітня до 01 липня за складною відсотковою ставкою 12% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Нарахування відсотків проводиться в останній день місяця, а їх сплата – при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом «факт/факт» (англійський).

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за складними відсотками за кожен місяць та розрахувати платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

 1. Банківська установа залучає депозит фізичної особи у розмірі 16000 грн. на три роки за складною відсотковою ставкою 17% річних із капіталізацією відсотків щорічно. Відсотки нараховуються один раз наприкінці року.

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен рік та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

 1. При відкритті ощадного рахунку з нарахуванням простих процентів за ставкою 14 % річних 10 травня поточного року на рахунок покладено суму 5000 грн. Потім, 15 липня поточного року на рахунок добавлено 3000 грн., 21 вересня поточного року з рахунку знято суму 2000 грн., а 1 грудня поточного року рахунок було закрито.

Визначити, яку суму отримає вкладник при закритті рахунку. У розрахунках використовувати метод «факт/факт» (англійський) для визначення кількості днів.

 1. Кредит в розмірі 5000 грн. було взято 1 квітня поточного року з терміном погашення 1 серпня поточного року за ставкою 20% річних.

Виплата процентів разом із поверненням кредиту.

Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків «факт/факт» (англійський), «факт/360» (французький) і «30/360» (германський).

Які з цих методів вигідні банку, а які позичальнику?

 1. Підприємство 1 травня отримало в банку позику, розмір якої 500000 грн., терміном до 1 вересня під 20% річних. 01 червня позичальник повернув банку 200000 тис. грн., а 01 липня – 100000 тис. грн. 01липня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 25%. Відсотки нараховуються щомісячно і сплачуються не пізніше 1-го числа кожного місяця.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт» (англійським).

Розрахувати суму відсотків за користування позикою та загальний розмір боргу клієнта банку застосовуючи класичний спосіб погашення кредиту.

Який спосіб погашення кредиту вигідний банку, а який позичальнику?

У яких випадках для позичальника краще використовувати класичний спосіб повернення кредиту, а у яких ануїтетний?

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейтинг» згідно кредитного договору № 5 отримало у банку кредит в сумі 26 500 грн. на термін з 10 липня по 5 листопада поточного року під 18% річних. Борг у сумі 26500 грн. було повернено у встановлений договором термін, а залишок заборгованості через відсутність достатніх грошових коштів підприємство збирається погасити 20 грудня.

Визначити:

 • суму нарахованих процентів, використовуючи метод їх нарахування «факт/факт» (англійський);
 • суму, яку підприємство повинно сплатити 20 грудня, якщо кредит був пролонговано на цей термін. За пролонгованими кредитами стягується процентна ставка, вказана у договорі, підвищена на 4 процентних пункти.
 1. Кредит в розмірі 100000 грн. було взято 1 лютого поточного року з терміном погашення 1 червня поточного року за ставкою 22 % річних.

Виплата процентів разом із поверненням кредиту.

Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків «факт/факт» (англійський), «факт/360» (французький) і «30/360» (германський).

Які з цих методів вигідні банку, а які позичальнику?

 1. Громадянин Левченко С. В. отримав 15 травня у ПАТ АБ «Приватбанк» споживчий кредит на придбання будівельних матеріалів в сумі 35000 грн. з 15 травня по 15 листопада поточного року під 24% річних. Останній строк сплати процентів повинен співпасти з днем повернення кредиту.

Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється на суму дійсної заборгованості за кредитом, у валюті кредиту щомісячно, за методом «факт/360» (французьким).

Борг було повернено 22 листопада поточного року. Кредит не було пролонговано.

Згідно умов кредитного договору розмір пені складає 1 (Один) процент в національній валюті України, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період невиконання зобов’язань за кредитним договором.

 1. Кредит для купівлі автомобіля вартістю 65000 грн. відкрито на 5 років під 11%. Початковий внесок покупця – 10 тис. грн., а решта боргу буде сплачуватись щомісячно протягом усього терміну кредитної угоди. Розрахуйте суму щомісячних платежів позичальника.

Визначити:

 • загальну суму відсотків, що сплатить позичальник банку за п’ять років;
 • загальний розмір боргу клієнта банку.
 1. Підприємство уклало з банком угоду про одержання кредиту у формі овердрафт. Станом на 01 березня поточного року на поточному рахунку кошти були відсутні і був проведений платіж на суму 100 тис. грн. 01 червня поточного року на поточний рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 200 тис. грн. Процентна ставка за овердрафт встановлена на рівні 25% річних. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт» (англійським).

Розрахувати:

 • термін (t), на який надано кредит овердрафт;
 • заборгованість за контокорентним кредитом на 01 червня поточного року;
 • проценти;
 • загальну суму боргу станом на 01 червня поточного року.
 • залишок коштів на поточному рахунку клієнта в банку станом на станом на 01 червня поточного року.
 1. Підприємству відкрито у банку поточний рахунок з овердрафтом. Станом на 01 квітня поточного року залишок грошових коштів на поточному рахунку клієнта в банку становив 200 тис. грн. Цього дня в банк поступили документи на оплату клієнтом угоди на суму 350 тис. грн. 20 червня поточного року на рахунок клієнта поступили грошові кошти в сумі 200 тис. грн. Процент за овердрафт складає 36% річних. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/360» (французьким).

Розрахувати:

 • термін (t), на який надано кредит овердрафт;
 • суму овердрафту;
 • процентний платіж за овердрафтом;
 • загальну суму боргу станом на 20 червня поточного року;
 • залишок коштів на поточному рахунку клієнта в банку станом на 20 червня поточного року.
 1. Підприємство уклало з банком угоду про одержання кредиту у формі овердрафт. Станом на 01 березня поточного року на поточному рахунку кошти були відсутні і був проведений платіж на суму 100 тис. грн. 01 червня поточного року на поточний рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 200 тис. грн. Процентна ставка за овердрафт встановлена на рівні 25% річних. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт» (англійським).

Розрахувати:

 • термін (t), на який надано кредит овердрафт;
 • заборгованість за контокорентним кредитом на 01 червня поточного року;
 • проценти;
 • загальну суму боргу станом на 01 червня поточного року.
 • залишок коштів на поточному рахунку клієнта в банку станом на станом на 01 червня поточного року.
 1. Підприємству відкрито у банку поточний рахунок з овердрафтом. Станом на 01 квітня поточного року залишок грошових коштів на поточному рахунку клієнта в банку становив 200 тис. грн. Цього дня в банк поступили документи на оплату клієнтом угоди на суму 350 тис. грн. 20 червня поточного року на рахунок клієнта поступили грошові кошти в сумі 200 тис. грн. Процент за овердрафт складає 36% річних. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/360» (французьким).

Розрахувати:

 • термін (t), на який надано кредит овердрафт;
 • суму овердрафту;
 • процентний платіж за овердрафтом;
 • загальну суму боргу станом на 20 червня поточного року;
 • залишок коштів на поточному рахунку клієнта в банку станом на 20 червня поточного року.
 1. Банківська установа залучає депозит фізичної особи у розмірі 10000 грн. на три роки за складною відсотковою ставкою 16% річних із капіталізацією відсотків щорічно. Відсотки нараховуються один раз наприкінці року.

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен рік та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

 1. Кредит в розмірі 30000 грн. було взято 1 лютого поточного року з терміном погашення 11 травня поточного року за ставкою 20% річних.

Виплата процентів разом із поверненням кредиту.

Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків «факт/факт» (англійський), «факт/360» (французький) і «30/360» (германський).

Які з цих методів вигідні банку, а які позичальнику?

 1. Банк «Львів» 01 квітня поточного року видав короткотерміновий кредит юридичній особі МП «Зоря» на суму 20000 грн. під 22 % річних терміном до 01 липня поточного року.

Виплата процентів разом із поверненням кредиту.

Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи методи їх нарахування «30/360» (германський), «факт/360» (французький) та «факт/факт» (англійський) методи.

Які з цих методів вигідні банку, а які позичальнику?

 1. Приватбанк у Тернополі оголосив наступні повні котирування валют:
 • долару США до грн. : 27,00 – 27,50;
 • євро до 1 грн.: 28,00 – 29,00;
 • фунт стерлінгів до 1 грн.: 32,00 – 34,00.

Визначити, яку суму отримає клієнт банку при обміні на долари США 500 євро та 100 фунтів стерлінгів.

 1. Банківська установа залучає депозит фізичної особи у розмірі 12000 грн. на три роки за складною відсотковою ставкою 20% річних із капіталізацією відсотків щорічно. Відсотки нараховуються один раз наприкінці року.

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен рік та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

 1. Приватбанк у Тернополі оголосив наступні повні котирування валют:
 • долару США до грн. : 27,00 – 27,50;
 • євро до 1 грн.: 28,00 – 29,00;
 • фунт стерлінгів до 1 грн.: 32,00 – 34,00.

Визначити, яку суму отримає клієнт банку при обміні на долари США 100 євро та 20 фунтів стерлінгів.

 1. Відомі такі дані банківської установи:
 • регулятивний капітал банку – 300 млн. грн.;
 • активи за ступенем ризику:

а) I група активів – 220 млн. грн.;

б) II група активів – 300 млн. грн.;

в) III група активів – 600 тис. грн.;

г) IV група активів – 800 млн. грн.;

ґ) V група активів – 2000 млн. грн.;

д) VІ група активів – 70 млн. грн.

Визначити:

 • значення показника адекватності регулятивного капіталу банківської установи;
 • рівень дотримання нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) банківською установою.
 1. Відомі такі дані банківської установи:
 • регулятивний капітал банку – 300 млн. грн.;
 • активи за ступенем ризику:

а) I група активів – 400 млн. грн.;

б) II група активів – 500 млн. грн.;

в) III група активів – 800 тис. грн.;

г) IV група активів – 900 млн. грн.;

ґ) V група активів – 3000 млн. грн.;

д) VІ група активів – 100 млн. грн.

Визначити:

 • значення показника адекватності регулятивного капіталу банківської установи;
 • рівень дотримання нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) банківською установою.
 1. Банківська установа надала кредит у розмірі 10000 грн. на термін з 22 травня до 15 липня поточного року під відсоткову ставку 15% річних.

Виплата процентів разом із поверненням депозиту.

Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків «факт/факт» (англійський), «факт/360» (французький) і «30/360» (германський).

Які з цих методів вигідні банку, а які вкладнику?

 1. Кредит у розмірі 12000 грн. надано банком 1 березня поточного року і до 21 грудня поточного року, ставка процентів банку за кредитом дорівнює 18 % річних.

Виплата процентів разом із поверненням кредиту.

Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи методи їх нарахування «30/360» (германський), «факт/360» (французький) та «факт/факт» (англійський).

Які з цих методів вигідні банку, а які позичальнику?

 1. Банківська установа надає кредит фізичній особі у розмірі 20000 грн. на три місяці на термін з 01 травня до 01 серпня за відсотковою ставкою 20% річних. Сплата відсотків проводиться при погашенні кредиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом «факт/факт» (англійський).

Необхідно нарахувати відсотковий дохід та розрахувати платіж по закінченні терміну дії кредитної угоди.

 1. Банківська установа надає кредит фізичній особі в розмірі 40000 грн. на три роки за відсотковою ставкою 25 % річних. Відсотки нараховуються один раз наприкінці року.

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен рік та обчислити платіж по закінченні терміну дії кредитн угоди.

 1. Банківська установа залучає депозит фізичної особи у розмірі 14000 грн. на три роки за складною відсотковою ставкою 24% річних із капіталізацією відсотків щорічно. Відсотки нараховуються один раз наприкінці року.

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен рік та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дисципліна «Гроші та кредит»

 1. Гроші та кредит : підручник / за ред. проф. Б. С. Івасіва. К.: КНЕУ, 1999. 404с.
 2. Гроші та кредит : підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін. ; за заг. ред. М. І. Савлука. [5-те вид., без змін]. К.: КНЕУ, 2008. 744 с.
 3. Гроші та кредит : підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; за заг. ред. М. І. Савлука. К : КНЕУ, 2001. 602 с.
 4. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : навч. посібник / за ред. Б. Л. Луціва. 2-ге видання, перероб. Тернопіль: Карт-бланш, 2000. 225 с.
 5. Демківський А. В. Гроші та кредит : навч. посібник. К.: Дакор. 2003. 528 с.
 6. Івасів Б. С. Гроші та кредит : підручник. [Вид. 3-тє, змін. і доп.]. Тернопіль : Карт-бланш, 2008. 528 с.
 7. Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. Гроші та кредит : навч. посібник. Львів : Новий світ-2000, 2007. 432 с.
 8. Щетинін А. І. Гроші та кредит : підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 432 с.

Дисципліна «Банківська система»

 1. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник. [2-ге видання, доп. і переробл.]. К.: Кондор, 2011. 416 с.
 2. Банківська система України : монографія / [В. В. Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль]. Суми : ДВНЗ “УАБС”, 2010. 187 с.
 3. Банківська система України : монографія / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Тернопіль : Астон, 2012. 358 с.
 4. Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал : монографія / кол. авт., за ред. д.е.н. Р. Ф. Пустовійта. К. : УБС, 2009. 427с.
 5. Банківські операції : підр. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; за заг. ред. А. М. Мороза. [3-тє вид., перероб. і доп.]. К. : КНЕУ, 2008. 608 с.
 6. Банківські операції : підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. 2-ге вид. випр. і доповн. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2013. 688 с.
 7. Банківські операції : підручник / за ред. О. В. Дзюблюка. Тернопіль : Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. 696 с.
 8. Васильченко З. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : монографія. К. : Кондор, 2007 528 с.
 9. Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посібник. К.: Т-во “Знання”, 2006. 311 с.
 10. Вовчак О. Д., Рушщишин Н. М., Андрейків Т. Я. Кредит і банківська справа : підручник. К. : Знання, 2008. 564 с.
 11. Іващук О. О. Навчально-методичний посібник з дисципліни “Банківська система” для студентів напряму підготовки: 030508 “Фінанси і кредит”. Тернопіль : Економічна думка, 2013. 208 с.
 12. Колодізєв О. М., Колесніченнко В. Ф. Гроші і кредит : підручник. К. : Знання, 2010. 615 с.
 13. Косова Т. Д., Циганов О. Р. Банківські операції : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2008. 372 с.
 14. Кузнецова С. А., Болгар Т. М., Пестовська З. С. Банківська система : навч. посібник ; за ред. С. А. Кузнецової. К. : “Центр учбової літератури”, 2014. 400 с.
 15. Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Гордей О. Д. Банківські системи зарубіжних країн : підручник. К. : Алерта, 2012. 586 с.
 16. Міщенко В. І., Слав’янська Н. Г., Коренєва О. Г. Банківські операції : підручник ; за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. [2-ге видання перероб. і доп.]. К. : Знання, 2006. 727 с.
 17. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ. Дата оновлення 01.01.2019. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. (дата звернення: 17.01.2019).
 18. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. Дата оновлення 11.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14. (дата звернення: 17.01.2019).
 19. Центральний банк та грошово-кредитна політика : підручник / А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук, та ін. ; за заг. ред. А. М. Мороза і М. Ф. Пуховкіної. К. : КНЕУ, 2005. 556 с.

 

Дисципліна «Інвестування»

 1. Боди З., Кейн А., Маркус А. Дж. Инвестиции. М. : Олимп-Бизнес, 2013. 994 с.
 2. Боди З., Мертон К. Финансы. М.: Вильямс, 2007. 592 с.
 3. Бочаров П., Касимов Ю. Финансовая математика : учебник. М. : Гардарики, 2002. 624 с.
 4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М. : ЗАО «Олимп – Бизнес», 2010. 1008 с.
 5. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. СПб. : Питер, 2009. 960 с.
 6. Буренин А. Управление портфелем ценных бумаг. М. : Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2008. 440 с.
 7. Ван Хорн Дж. С., Вахович мл. Дж. М. Основы финансового менеджмента, 12-е издание. М. ООО «ИД Вильямс», 2008. 1232 с.
 8. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз : підручник. К. : КНЕУ, 2000. 322 с.
 9. Вовчак О. Д. Інвестування: навч. посіб. Львів : « Новий Світ-2000», 2008. 544 с.
 10. Гитман Л.Дж. Основы инвестирования : пер. с англ. / Л. Дж. Гитман, М. Д. Джонк. М. : Дело, 1999. 1008 с.
 11. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. 1342 с.
 12. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посібник. Київ : Каравела, 2007. 424 с.
 13. Коттл С., Мюррей Р, Блок Ф. «Анализ ценных бумаг Грэма и Додда». М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. 704 с.
 14. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 576 с.
 15. Майорова Т. Інвестиційна діяльність: підручник. К. : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
 16. Мертенс А. Курс лекций по современной финансовой теории. К. : Киевское инвестиционное агентство, 1997. 416 с.
 17. Портфельне інвестування : навч. посібник / Пересада А. А., ШевченкоО. Г., Коваленко Ю. М., Урванцева С. В. К. : КНЕУ, 2004. 408 с.
 18. Сохацька О. М. Біржова справа. Тернопіль : Карт-бланш, К. : Кондор, 2008. 632 с.
 19. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. М. : ИНФРА-М, 2000. 648 с.
 20. Фабоцци Ф. Дж. Управление инвестициями. М. : ИНФРА-М, 2000. 932 с.
 21. Чиркова Е. Как оценивать бизнес по аналогии : методологическое пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг. М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. 190 с.
 22. Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. В. Инвестиции. М. : ИНФРА-М, 2003. 1028 с.
 23. Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс. М. : Альпина Паблишер, 2001. 768 с.

З Днем знань!

1535700984 teachers day wishes with flowers t1 вересня — День знань — особливе свято! Завжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі привітання i кожне людське серце, хвилюючись, відгукується на заклик першого дзвінка! Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з Вас. Це день, що дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а студентам — до своєї другої домівки — в університет.

Отже з нагоди Дня знань вітаємо усіх з початком навчального року. Бажаємо міцного здоров’я, впевненості у власних силах та відвертого прагнення до нових знань, адже вони це сила!

У цей день від всієї душі бажаємо студентам успіхів у навчальному процесі та щоб новий навчальний рік приносив лише приємні враження! Усім, хто в цей день прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаємо досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами та батьками, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо, нашим дорогим першокурсникам — ніколи не зупиняйтеся на дорозі Знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна! Щасти Вам!

Веселих канікул!

image 5aa5613aebeb22.55663169Ось і промайнув ще один навчальний рік... Для когось – перший у статусі студента, а для когось й останній... Студенти ще на рік підросли), подорослішали, здобули цінний досвід та знання.  Позаду – складені іспити та заліки.

Всі ми пам'ятаємо фразу: «Літо – це маленьке життя». Напевно, тому ми з таким трепетом чекаємо тепла, сонця, соковитих фруктів і ягід, мріємо опинитися на березі річки або моря, нікуди не поспішати і просто відпочивати. Літо – це період відпусток, поїздок на дачу, веселого вереску дітвори у дворах і на пляжах. Літня відпустка – це те, заради чого дорослі працюють цілий рік, а літні канікули – найочікуваніша подія в житті кожного студента. І стільки всього хочеться встигнути і спробувати за ці короткі літні місяці.

Канікули... Ні, навіть не так) КАНІКУЛИ!!! Слово, яке без заперечення викликає почуття радості та нестримного щастя. Бажаємо всім студентам чарівного й незабутнього літа, нових справ, щасливих подій, гарного і змістовного літнього відпочинку, хорошого настрою, набратися сил та з новими враженнями чекаємо Вас на початку нового навчального року в стінах нашого університету!